TOLK PÅ SYKEHUS: Lederen i Sveriges Tolkeforbund, Ali Labiz (til venstre), deltar under tolkningen mens en pasient er på legebesøk på Karolinska sjukhuset. Foto: NTB Scanpix

- Dårlige tolker kan bety døden

Tolkebyråer frykter at det bare er et tidsspørsmål før noen dør på et norsk sykehus som følge av dårlig tolkning.

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Med en betaling helt ned mot 35 kroner for et oppdrag, mener også de største tolkerorganisasjonene at dette er sosial dumping. De tror useriøse aktører dumper prisene for å overta markedet.

Verstingen er ingen andre enn det offentlige: Stat, fylker, kommuner, med justissektoren som et hederlig unntak. Som følge av innvandring, flyktninger og økningen i straffesaker er tolketjenester en voksende utgiftspost i offentlige budsjetter.

- Konsekvensene er alvorlige og kan ende med dødsfall, blant annet på sykehus fordi man ikke kan kommunisere skikkelig med pasienten. Vi kan derfor ikke la denne utviklingen fortsette, sier leder av Amesto Translations Nortolk, Rolf Karlsen.

Raserer bransjen

Han støttes av sine kolleger i TOLK-ËN og Norleb, Jens G. Rodotina og Hassana Ibrahim Nilsen, som til sammen organiserer 1500 tolker.

De viser blant annet til en kommune som har bedt om anbud på tolkning i tidsintervall fra null til 15 minutter, hvor oppdragene skal rundes ned til nærmeste 15 minutter.

Det betyr at tolken i verste fall kan risikere bare å få betalt med 35 til 45 kroner for et oppdrag som varer i 22 minutter.

- Det vi som seriøse tolkeformidlere opplever ved en rekke anbud, er at konkurransegrunnlagets utforming bidrar til nærmest å rasere en hel bransje. Det stilles ofte helt umulige krav i anbudene, som for eksempel at vi som tilbydere skal underskrive på at vi forholder oss til tariffer og nasjonale standarder, samtidig som vi skal levere på vilkår som er langt under nasjonale standarder.

LES OGSÅ Vil ha statlig tolketjeneste

Forakt

- Det fører til blomstringstid for useriøse aktører som kynisk utnytter en svak arbeidstagergruppe som igjen betyr at de beste tolkene skyr yrket som pesten.

- Med dette viser det offentlige en grunnleggende forakt for alt som heter rettigheter og vilkår for den enkelte tolk, sier Rolf Karlsen.

De tre tolkerorganisasjonene mener konsekvensene er åpenbare: Kundene får ikke den varen de har bedt om. Kvaliteten på tolkningen ofres bare prisene er lave nok.

Kan få alvorlige konsekvenser

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, erkjenner at bruk av tolker med manglende kompetanse kan få alvorlige konsekvenser.

- Helsedirektoratet er opptatt av problemstillingen og har kommet med egen veileder for kjøp av tolketjenester, sier seksjonsleder Liv Kolstad Zehouo i Tolkeseksjonen i IMDi.

Til påstanden om at det offentlige oppfordrer til sosial dumping svarer hun:

- IMDis oppfatning er at mange dårlige innkjøp av tolketjenester bunner i manglende bestillerkompetanse - at kjøper både mangler kunnskap om hva tolkning er og om markedet for tolketjenester.

At prissettingen ofte er helt urealistisk i forhold til den kompetansen man etterspør bunner i manglende kjennskap til markedet.

Det vil være vanskelig å få en tolk med tolkeutdanning og statsautorisasjon til å tolke i 20 minutter for 35- 45 kroner. Den offentlige oppdragsgiverens har ansvar for å sikre at sosial dumping, eller uverdige lønns- og arbeidsvilkår, ikke forekommer ved de kontrakter som oppdragsgiveren inngår.

- Det påstås at det offentlige er verstingen?

- Som yrkesgruppe har tolker i dag en lavere status enn de fortjener. Tolkning er et krevende yrke som stiller høye krav til presisjon og kompetanse. Generelt kan man si at det er lav bevissthet om hvor viktig det er med gode tolker.

Flere sektorer har imidlertid i den senere tid kommet med retningslinjer for bruk og bestilling av tolk hvor også kvalitetskrav inngår, sier Liv Kolstad Zehouo.

LES OGSÅ Tolkene må ha politiattest

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder