TAR OPP KAMPEN: Jens Stoltenberg stiller nok en gang opp og skriver under på regjeringens manifest mot mobbing i dag. Foto: Line Møller

Varsler tøffere tak mot mobbing

Skal ha kommuner til å forplikte seg

Nå skal eiere av skoler, SFO og barnehager forplikte seg til å arbeide systematisk mot mobbing.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Det vil gå frem av det nye Manifest mot mobbing som legges frem av statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen torsdag.

VG kjenner til at regjeringen i lengre tid har forberedt et opplegg der ordførerne i kommunene skal skrive under på at de forplikter seg til å arbeide mot mobbing blant barn og unge i årene 2011 til og med 2014.

En slik forpliktelse vil medføre støtte- og oppfølgingstiltak fra sentralt hold til tiltak i både skoler, barnehager og skolefritidsordninger (sfo).

LES OGSÅ: KrF vil ha mobbeombud

HAR DU TIPS OM MOBBING SOM TEMA? HAR DU BLITT MOBBET, ELLER VAR DU EN MOBBER SELV? DA VIL VG OG VG NETT SNAKKE MED DEG

Ber ordførere forplikte seg

Allerede sist høst varslet Kristin Halvorsen at et lokalt mobbemanifest var noe hun brant for.

TAR OPP KAMPEN: Kristin Halvorsen skriver under på sitt første manifest mot mobbing. Foto: Audun Solberg

- Innsats mot mobbing nytter der hvor det blir arbeidet systematisk. Derfor ønsker vi at alle landets ordførere skal forplikte seg til å delta i arbeidet ved å skrive under på et lokalt manifest, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen i oktober.

Allerede i det første intervjuet hun ga til VG etter at hun tiltrådte som skole og barnehagestatsråd, fremhevet hun kampen mot mobbing som en hovedsak.

- Arbeidet mot mobbing står høyt på den nasjonale politiske dagsorden, og vi vil også forsterke innsatsen nasjonalt. Men for å lykkes trenger vi sterkere lokale forpliktelser og engasjement. Mobbing må bekjempes systematisk på hver eneste skole og i hver enkelt kommune, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

LES OGSÅ: Flere føler seg mobbet av læreren

- På høy tid

I følge forslaget fra regjeringen vil lokale manifest bli sendt ut til og behandlet i alle landets kommuner, før det underskrives av ordførerne og eventuelle lokale samarbeidspartnere.

Ordfører Tore Opdal Hansen (H) i Drammen, mener det er på høy tid at regjeringen oppdager at det er kommunene som sitter med nøkkelen til å redusere mobbingen.

- Vi har for egen del jobbet systematisk mot vold og mobbing i mange år. Men det er likevel på tide at sentrale myndigheter på denne måten viser at de vil samarbeide med de som kan være operative i kampen mot mobbing, sier Opdal Hansen til VG.

LES OGSÅ: - Voksne nettmobber like mye som barn

Stabile mobbetall

Fra tidligere er det kjent at regjeringen har bevilget ti millioner kroner til ulike tiltak mot mobbing på norske skoler i 2011.

Det er også nylig sendt ut veiledningsmateriell om hvordan skoler skal håndtere mobbing - fra Utdanningsdirektoratet.
Til tross for stort fokus på mobbing og en rekke mobbesaker i media, har det ikke lyktes skolene eller myndighetene å redusere mobbingen blant barn og unge.

Mobbetallene har vært stabile de siste fem årene. I overkant av fem prosent av elevene oppgir at de blir mobbet en eller flere ganger i uken, viser de siste Elevundersøkelsene.

- Både fordi mobbing fortsatt har et alt for høyt nivå og fordi mobbingen tar nye former, har partene bak samarbeidet utformet et nytt manifest som skal gjelde i fire år framover, sier Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder