Se nytt førstehjelpskurs på VGTV!

REAGERER: Siv Jensen reagerer kraftig på at stiftelsen Norsk Luftambulanse ikke får støtte til førstehjelpsundervisning i skolen. Foto: Scanpix

Siv Jensen raser mot kutt i førstehjelp

(VG Nett) Stiftelsen Norsk Luftambulanse får ikke innvilget en søknad om 14 millioner kroner til førstehjelpsundervisning i skolen. Siv Jensen mener regjeringens prioriteringer er helt uforståelige.

  • Thomas Borgos Hjelle

Artikkelen er over åtte år gammel

VG Nett skrev tidligere om at luftambulansen nå ikke har råd til å fortsette sin praksis om å sende ut treningsdukker og opplæringsdvder til skoler. Når de søkte om statlig støtte, var svaret nei. Det resulterer mange steder i at førstehjelpsundervisningen stort sett blir teori i stedet for praksis. Rektorer VG Nett har snakket med, skjønner ikke hvordan regjeringen kan forsvare dette. Partileder i Frp, Siv Jensen, forstår seg ikke på prioriteringen.

Har du opplevd at dine barn har fått bruk for førstehjelp? Kontakt VGs journalist her!

- I statsbudsjettsammenheng er dette veldig lite penger. Når det kun koster 14 millioner kroner for en landsdekkende førstehjelpsopplæring, er dette noe som helt klart som burde vært innvilget. I forhold til hva det koster, får du så utrolig mye igjen og det redder faktisk menneskeliv, sier Jensen.

TILBUD: Dette er pakken som Norsk Luftambulanse har tilbudt alle elever i 7. klasse i hele landet. Dette er det nå slutt på. Foto: Thomas Borgos Hjelle

Teori ikke nok

Jensen mener at teoretisk undervisning i skolen ikke er i nærheten av tilfredsstillende, hvis du skal lære førstehjelp ordentlig.

- Ved teoretisk tilnærming til dette, får du bare høre om at førstehjelp er en fin ting. Hvis du faktisk kommer opp i en situasjon hvor liv står på spill, gjelder det å være forberedt på best mulig måte. Dette er helt klart en feilprioritering fra regjeringens side. Vi er helt klare på å få inn dette i vårt alternative statsbudsjett.

SE NYTT FØRSTEHJELPSKURS PÅ VGTV:1)VGTV: Slik stopper du en blødning

2)VGTV: Slik hjelper du en bevisstløs person

3)VGTV: Slik kan du oppdage hjerneslag

4)VGTV: Slik utfører du hjerte- og lungeredning

Jensen er fullstendig klar over at veldig mange søker om statlig støtte, men mener det er åpenbart at Norsk Luftambulanse er en viktig aktør som burde prioriteres.

- Jeg er fullt klar over at mange søker om statlig finansiering, men her må man skille mellom det som er veldig viktig og det som kanskje ikke er like viktig. Her er det snakk om liv og helse. Ved å bruke skolen til dette vil det føre til at vi har en befolkning etterhvert som er veldig gode på førstehjelp.

Bare tull

Når Norsk Luftambulanse søkte Kunnskapsdepartementet om midler, var svaret at Kunnskapsdepartementet ikke hadde mulighet til å
gi økonomisk støtte. I tilegg sto det i brevet at det er kommunene som har ansvar for valg av undervisningsmateriell og som innenfor rammen prioriterer hvordan midlene skal brukes. Jensen mener dette bare er tull.

SVART PÅ HVITT: Her er svaret Norsk Luftambulanse fikk fra kunnskapsdepartementet. Partileder i Frp, Siv Jensen, er ikke nådig i sin kritikk. Foto: Skjermdump/ Thomas Borgos Hjelle


- Hvis de virkelig hadde gått inn for å støtte dette prosjektet, hadde ikke det vært noe problem. Det handler kun om penger og politisk prioritering. Hvis Norge hadde stått ovenfor økonomisk ruin kunne jeg forstått det, men det er langt i fra virkeligheten. Konsekvensen av en slik politikk er at det blir store forskjeller på undervisningstilbudet i landet. Noen kommuner har råd til ordentlig utstyr, mens andre har ikke.

Kan bli forskjeller

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbet Rugtvedt (SV), er enig i at det kan bli ulik opplæring i de forskjellige kommunene.

- Det vil alltid være noen kommuner som har råd til læremidler som andre ikke har, og kommunene prioriterer ulikt. Det som er viktig er at alle kommuner oppfyller det som er kravene i læreplanene. Det er klart det er viktig med en praktisk tilnærming i førstehjelpopplæringen, men jeg er sikker på at skolene kan få til dette på ulike måter og med ulikt utstyr. Det aller viktigste vil være at de har lærerkompetanse til å gjennomføre en forsvarlig opplæring. Hvis de ikke har det, må de hente det inn.

Rugtvedt mener det ikke bare står på pengene.

KOMMUNENS OPPGAVE: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, sier at det er opp til kommunene å finansiere undervisningsmateriell til skolene. Foto: Scanpix

- Dette er både et økonomisk spørsmål og prinsipielt spørsmål. 14 millioner kroner er mye penger i forhold til de budsjettene vi må forholde oss til. I tillegg mener vi det er prinsipielt feil å tilleggsfinanisere konkret utstyr til skolene, da penger til dette ligger i kommunerammene. Vi ønsker ikke å bestemme over hvilke læremidler som brukes i skolene, de må få bestemme selv .

Rugtvedt poengterer at selv om de ikke gir direkte støtte til førstehjelpsundervisning, skal alle lære seg førstehjelp.

- Det er viktig å understreke at det er tydelig forankret i læreplanen at skolene skal undervise i førstehjelp. Vi er veldig positive til Norsk Luftambulanse sin innsats, men det blir feil at staten skal finansiere dette. Skolene må lokalt sørge for at kompetansenivået i førstehjelp er tilfredsstillende.

Må forholde seg til budsjettet

Rugtvedt mener opposisjonen alt for ofte roper om mer penger.

- Det er veldig enkelt for opposisjonen å kritisere pengebruk, når de ikke må forholde seg til et vedtatt budsjett. Frp er kjent for å ha mye mer penger enn alle andre, og jeg registrerer at Siv Jensen alltid er den som har mer penger til alle formål enn alle andre.

Rugtvedt svarte på vegne av kunnskapsminister Kristin Halvorsen, da hun ikke var tilgjengelig for kommentar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder