BLE TILBUDT BÅT: Politiet får kritikk av kommisjonen for at de ikke tok i bruk "MS Thorbjørn". Foto: KRISTER SØRBØ

22. juli-rapporten: Politiet burde ha brukt MS «Thorbjørn»

(VG Nett) Politiet får krass kritikk for at de ikke satte Utøya-fergen MS «Thorbjørn» inn i redningsarbeidet.

Artikkelen er over syv år gammel

Hadde de gjort det, kunne politiet har vært på Utøya klokken 18.00, fastslår kommisjonen. Den første enheten gikk i land på Utøya cirka klokken 18.27, kommer det frem i rapporten.

Allerede klokken 17.24.36 ringte skipperen på «Thorbjørn» inn til AMK og ble viderekoblet til politiets nødtelefon som første melder.

VG DIREKTE: Stoltenberg svarer på kritikken klokken 15.30

Tre innringere med tilknytning til båten

Selv om operasjonsleder registrerte at vedkommende hadde tilgang til båt, ble dette ikke fulgt opp med avklarende spørsmål, påpeker kommisjonen.

De understreker at fergen er godt egnet som aksjonsbåt, ikke minst fordi den opprinnelig er et militært fartøy med kapasitet til å forflytte en stor mannskapsstyrke med utstyr og biler.

I alt tre innringere med tilknytning til denne båten var, uavhengig av hverandre, i kontakt med politiet i akuttfasen. Men politiet evnet ikke, ifølge kommisjonen, å avdekke båtens potensial og at den var tilgjengelig.

«Dersom MS Thorbjørn hadde blitt sikret som en ressurs i denne tidlige fasen, kunne politiet dirigert den til Utøya brygge landsiden da dette ble besluttet som oppmøtested. I så fall hadde P-30 hatt mulighet til å ta seg direkte over til Utøya da de ankom til oppmøtestedet 17.52. Politiet kunne da vært på øya cirka klokka 18.00», konkluderer kommisjonen.

Her kan du lese hele rapporten!

Videre kommer følgende frem i rapporten fra kommisjonen:

Første enhet fra beredskapstroppen, patrulje D-36, var nede på Utvika Camping kl. 18.05.

Patruljen var klar til å gå til aksjon, men visste ikke hvor de var, hverken i forhold til Utøya eller oppmøtestedet, som aksjonsleder hadde angitt til Utøya brygge landsiden. Patruljen har forklart at det derfor ikke var naturlig for dem å spørre etter båt.

En av båtene som senere kom aksjonsstyrken til unnsetning da politibåten havarerte, ble imidlertid klargjort på campingens kaianlegg da patruljen befant seg på campingplassen.

FEIL ØY: I kommisjonsrapporten som legges frem i dag avsløres det at Delta trodde de skulle til Geitøya, ikke til Utøya. Foto: Grafikk: Tom Byermoen


Hadde tilgjengelig båt

Patruljen har forklart at kaianlegget ikke var synlig fra der de var, og at de heller ikke kunne se noe spesielt, skriver kommisjonen.

Etter å ha spurt en person på campingplassen om hvor Utøya var, forlot derfor beredskapstroppen stedet og kjørte mot oppmøtestedet på Storøya.

Mens patruljen var på campingplassen, var det flere båter tilgjengelig for politiet der. Robert Johnsen, som VG tidligere har intervjuet, ringte operasjonssentralen i Nordre Buskerud Politidistrikt kl. 18.05.54, og opplyste at han befant seg ved resepsjonsbygget på campingen, og at «...jeg har båt å disponere om dere trenger det».

Til tross for aksjonsleders melding på sambandet kl 17.57 om at det måtte skaffes båter til beredskapstroppen, hadde vedkommende som tok imot samtalen, ikke fokus på at denne båten kunne være en ressurs for politiet, og stilte ingen oppfølgingsspørsmål for å avklare dette nærmere, fastslår kommisjonen.

Kommentar: I dag må ansvaret plasseres

Ble ikke lest ut på sambandet

De spørsmålene hun stilte, indikerte for øvrig at hun ikke visste hvor Utvika Camping lå i forhold til Utøya. Hun leste heller ikke ut på sambandet at det var båt tilgjengelig på campingplassen.

En slik melding kunne patruljen fra beredskapstroppen, som befant seg i umiddelbar nærhet, eventuelt ha respondert på. Det samme kunne patruljen fra beredskapstroppen, som nettopp hadde passert nedkjøringen til campingplassen på vei mot Storøya, og resten av gruppen fra beredskapstroppen, som meldte at de snart var på «stedet», samtidig som tilbudet om båt ble ringt inn.

MANGLER FORTSATT SVAR: Bjørn Ilaug reddet mange undommer 22. juli, da han kjørte båt mellom Utøya og Utvika. Han sier blant annet at tidspunktene kommisjonen har presentert ikke stemmer. Foto: BERIT ROALD, NTB SCANPIX

- Sprik i tidspunktene

Men noen føler fortsatt at de mangler svar, blant dem er båtfolket.

- Jeg har ikke fått svar i dag, sier Bjørn Ilaug til NTB. Ilaug er en av de mange frivillige som reddet mange ungommer da han kjørte båt mellom Utøya og Utvika 22. juli i fjor.

Han sier 22. juli-kommisjonens rapport ikke gir svar på alle de spørsmålene han har. Han sier videre at mangge ikke kjenner seg igjen i tidspunkter kommisjonen lister opp.

- For eksempel hadde flere tilbudt seg å låne bort båter før det kommisjonen her presenterer. Flere tidspunkter spriker mellom fem og femten minutter med det vi som var der ute, har observert, sier han.

Samtidig understreker han at han ennå ikke har fått finlest rapporten.

- Men dette er nok noe som bør følges opp, sier han.

SE KLIPP FRA PRESSEKONFERANSEN TIL KOMMISJONEN:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder