VIKTIG: Kommunalministeren Jan Tore Sanner sier det er viktig at departementet hans blir involvert i kvalitetssikringen av byggeprosjektet. Foto: Frode Hansen VG

Regjeringstopper i brevkrangel om beredskapssenter

I et uvanlig krast brev om det nye beredskapssenteret for politiet kommer toppbyråkraten i Kommunaldepartementet med flengende kritikk av sine kolleger i Justisdepartementet. – Faglig uenighet, sier Jan Tore Sanner (H).

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det planlagte beredskapsenteret på Taraldrud i Akershus er blitt en verkebyll for regjeringen, fordi både naboer og samarbeidspartner Venstre protesterer heftig mot planene. De frykter bråk i nabolaget som følge av skudd, øvelser og helikopterservice.

Nå stormer det også internt: I et svært kritisk brev fra departementsråd Eivind Dale i Kommunaldepartementet refses Justisdepartementet på flere punkter i forbindelse med bestillingen av en rapport som skal evaluere prosessen og kvalitetssikringen av byggeprosjektet. Brevet er også sendt til Finansdepartementet.

Les også: Skudd fra nytt beredskapssenter vil høres i skolegård

– Grunnleggende problemstillinger

Brevet stiller spørsmål ved at to andre departementer har bestilt en rapport om følgeforskningen innenfor Kommunaldepartementets ansvarsområde - uten at de har blitt involvert.

Dale starter brevet med å redegjøre for «noen grunnleggende problemstillinger» ved den bestilte rapporten og kommer med kritikk på flere punkter:

Først kritiseres mandatet departementene har gitt for rapporten:

• Det er problematisk med en rapport som ifølge mandatet skal «beskrive hvordan man går frem fra prosjekteiersiden for å få frem et vellykket prosjekt», skriver Dale.

• «Desto mer problematisk» er det ifølge Dale når det vises til at dette «skal gi en nytteeffekt for Justisdepartementet (sic) og andre prosjekteiere i overordnet styring av byggeprosjekter i fremtidige tilfeller».

Fikk du med deg? Delta-sjefen slår tilbake mot støykritikk

KRITISK: Departementsråd Eivind Dale i Kommunaldepartementet. Foto: regjeringen

Etter det kritiserer Dale andre deler ved evalueringløsningen:

• «Temaet for prosjektet ligger innenfor KMDs ansvarsområde, uten at vi i det hele tatt har blitt involvert», skriver han.

• Mandatet for følgeforskningsprosjektet framstår som ubalansert, og Statsbygg omtales med en negativ undertone, ifølge departementsråden.

• I brevet blir det rettet kritikk mot framgangsmåten da konsulentfirmaet Metier AS ble innleid for å ivareta ledelsen av prosjektet, og det blir videre etterspurt dokumentasjon på at det er anskaffet i henhold til regelverket.

• «Mandatet for følgeforskningsprosjektet overser fullstendig at regjeringen allerede har innført en ny modell for håndtering av statlige byggeprosjekter», skriver han.

Bakgrunn for støy-striden: Lokalsamfunn til kamp mot beredskapssenter

– Viktig at departementet blir involvert

– Er du enig i formuleringene departementsråden bruker i brevet?

– Brevet gjelder en faglig uenighet mellom departementene om gjennomføringen av et følgeforskningsoppdrag. Dette er ikke en politisk sak mellom statsrådene, men som statsråd svarer jeg for alle brev fra departementet, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til VG.

Han legger til at det er viktig at departementet blir involvert i utredningsarbeid som angår deres ansvarsområde.

– Følgeforskningsprosjektet burde vært drøftet med Kommunaldepartementet før mandatet ble ferdigstilt, sier Sanner.

– Har det blitt mottatt dokumentasjon på at prosjektledelsen er anskaffet i tråd med regelverket og er det fortsatt tvil om det har skjedd etter regelverket?

– Justisdepartementet mener at anskaffelsen har skjedd i samsvar med regelverket.

– På hvilken måte har Kommunaldepartementet så langt vært involvert i denne prosessen?

– Kommunaldepartementet har ikke vært involvert, sier Sanner.

Bestemt i fjor høst: Politiets beredskapssenter til Ski

– Følger retningslinjene

VISER TIL ADMINISTRASJONEN: Beredskapssenteret handler om sivil beredskap, terrorsikkerhet og erfaringer Norge har gjort seg etter 22. juli, ifølge justisminister Per-Willy Amundsen. Foto: Therese Alice Sanne VG

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) viser til assisterende departementsråd Anne K. Herse fordi kritikken i brevet er rettet mot departementets administrasjon.

Hun skriver i en epost til VG at forprosjektet har vært vellykket og at det er gjennomført godt innenfor tidsrammen og budsjettet. I tillegg skriver hun at det prosjekterte anlegget oppfyller alle funksjonelle forventninger fra departementet og politiet.

– Det er tilrettelagt for rask gjennomføring av byggeprosjektet, med etablering raskere enn hva som tidligere har blitt vurdert som realistisk. Kostnadene er lavere enn tidligere forventet. Alle myndighetskrav er oppfylt, og prosjektet ligger godt innenfor statlige retningslinjer for støy, skriver Herse.

Hun opplyser at Justis- og beredskapsdepartementet ikke har svart på brevet, men at de tar det til orientering.

– Anskaffelsen faller etter vår vurdering ikke under virkeområdet til lov om offentlige anskaffelser, skriver Herse.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder