HER FALT DE FØRSTE: Her ligger tre av de aller første villreinene som må bøte med livet i kampen mot skrantesyke. Dersom det finnes villrein igjen i Nordjella 1. november, setter Statens naturoppsyn inn tre jaktlag som går i turnus fram til mars for å jakte ned alle. Foto: TERJE TERUM

Alle skal bort – jegere i gang med tidenes største villreinjakt

Mer enn hundre jegere er i gang med den historiske nedskytingen av en stamme på om lag to tusen villrein i Nordfjella.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Den erfarne villreinjegeren Terje Terum (54) fra Aurland var første mann som bestilte helikopter for nedhenting av skutt villrein torsdag.

– Jeg felte tre bukker. Min nevø klarte å felle to, forklarer han.

Leste du: Vurderer helikopterjakt på villrein

Han har drevet med villreinjakt fra 1980-tallet, og tradisjonen er så sterk av jaktstarten 20. august hvert år nærmest er for nasjonaldag å regne.

– I år er starten ti dager tidligere på grunn av situasjonen. Sitringen er jo ikke den samme når vi vet hva som er bakgrunnen, at alt må felles. Men vi tar ansvar. Vi får bare håpe det beste, at vi klarer å få ram på skrantesyken på denne måten. Jeg skal i alle fall ut igjen med det første, sier han.

På grunn av den smittsomme og dødelige hjernesykdommen skrantesyke skal hele

villreinstammen i Nordfjella skytes ned i løpet av høsten og vinteren. På den brutale måten håper norske naturmyndigheter å få bukt med den lumske sykdommen.

Kamp mot sykdom: Vurderer ulv og gaupe mot villrein

Vemodig

– Det er god motivasjon blant jegerne, selv om de nok alle oppfatter dette som vemodig. Første dag torsdag ble det skutt 10–12 dyr, som alle ble fraktet ut med helikopter, forteller oppsynsmann Håkon Øydvin i Nordfjella.

Når stammen etter planen er utryddet i vinter, blir all jakt forbudt i minst fem år, men gjenopptatt dersom det fortsatt skulle finnes dyr med skrantesyke.

Lynnedslag: Hundrevis av reinsdyr drept

ERFAREN: Jegeren Terje Terum har jaktet villrein siden 80-tallet. Han felte tre bukker torsdag. Foto: Torkil Terum

Redder norsk vilt

– Dette er vemodig og tungt, men de aller fleste seg på tiltaket som nødvendig – nærmest for å hindre at skrantesyke sprer seg i norsk vill fauna, sier Øydvin.

Han minner om at villreinjakt er en av landets virkelig gamle tradisjoner:

– Her er det far og sønn og ofte bestefar også sammen. Villrein var nærmest basis for bosetningen her og har tradisjoner ti tusen år tilbake her i landet.

Tragisk: Reinsdyr med kjempeisklump – måtte avlives

Lite kjøtt i butikken

Det er delt ut 1750 fellingsløyve for kommunene Hol, Ål, Hemsedal, Aurland og Lærdal, og i tillegg er det knyttet ett tilleggsløyve for kalv til hvert løyve for å unngå at kalver blir gående alene igjen, slik at det totalt åpnes for felling av 3500 villrein.

– Hver jeger pålegges å ta den felte reinens hode med hjem og foreta helt spesielle vevsprøver som sikres og sendes til analyse. Er reinen smittet, blir den destruert. Ellers blir kjøttet fra friske rein for en stor del solgt privat til familie og bekjente, lite vil nå butikkene, sier han.

ALLE SKAL BORT: Dersom det finnes villrein igjen i Nordfjella 1. november, setter Statens naturoppsyn inn tre jaktlag som går i turnus fram til mars for å jakte ned alle. Foto: Knut Frederik Øi/Aurland fjellstyre

Statlige jaktlag – plan B

Den spesielle nedskytingen av villrein skal pågå til ut oktober. Dersom det fortsatt finnes rein i området, vil det settes inn statlige jaktlag med snøscooter- og helikopterstøtte for å utrydde resten.

– Vi kommer til å ha tre jaktlag, som går i turnus, en uke ute og to uker fri, og dette vil pågå fram til mars, forteller seniorrådgiver Petter Braaten i Statens Naturoppsyn.

Han var selv i fjellet fredag, og anslår på grunnlag av radiotrafikken at det befant seg 30–40 jegere i området hvor han var, og at stemningen var brukbar. Totalt kan de denne uken ha vært et hundretalls jegere ute i Nordfjella.

– Dersom vi fortsatt i mars ikke har lykkes helt, vil vi vurdere plan C, som vil bestå blant annet i å drive villrein inn mot gjerder, hvor vi samler dem for en profesjonell avlivning, sier han.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder