FRA DISTRIKTENE: Hadia Tajik (Ap), Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV) er alle oppvokst i små kommuner. Nå vil de styrke norske lokalsamfunn. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Lover kamp mot sentralisering

BOGSTAD GÅRD (VG) Ap, SV og Senterpartiet mener at lokaldemokratiet er under press. Nå lover de satsing på distriktene.

  • Emilie Solberg

– Det handler om en verdidebatt der vi har en spredt bosetning og regional utvikling så man får de samme mulighetene uansett hvor du bor i landet. Det er en norsk verdi, som er spesielt for nettopp Norge, sier Sps Anne Beathe Tvinnereim.

Hun mener bosetningsmønsteret i Norge er unikt og står i fare for å nærme seg svenske tilstander hvis man fortsetter med å se hver sektor for seg selv i distriktspolitikken.

– Man må se på den store sammenhengen. Det haster å få gjennom en helhetlig distriktspolitikk for å redde det Norge som vi er glad i.

Verdidebatten: 80 prosent av Frp-velgere mener norske verdier er angrepet

Sammen med Aps nestleder Hadia Tajik og SV-listetopp i Oslo Kari Elisabeth Kaski er Tvinnereim på Bogstad gård i Oslo, i forbindelse med lanseringen av den ferske rapporten «Norge+» fra tankesmien Agenda.

I rapporten hevdes det at dagens regjering ser på distriktspolitikk som en kostnad, samtidig som mange lokalsamfunn opplever at livsgrunnlaget blir tatt fra dem.

Norske verdier under press?

Verdidebatten har de siste ukene blitt en sentral del av valgkampen etter at kulturminister Linda Hofstad Helleland og nestleder i Senterpartiet, Ola Morten Moe hevdet at norske verdier var under angrep.

Arbeiderpartiets Hadia Tajik kom deretter med en egen liste med norske verdier, og advarte mot at de økonomiske forskjellene og sentraliseringen har økt under den nåværende regjeringen.

– Bidrar sentralisering til å svekke norske verdier?

– Vi har alle tre tro på norske verdier, der vi er et samfunn med små forskjeller mellom folk, tillit, små avstander til makt og muligheter og mulighet til å bruke ressurser som finnes i alle deler av landet vårt. Vi kommer til å kjempe for disse verdiene, svarer Tajik.

BEKYMRET: Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Kari ELisabeth Kaski (SV) og Hadia Tajik (Ap) mener det har blitt en større avstand mellom folk flest og eliten. Her på Bogstad gård i Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Kari Elisabeth Kaski i SV understreker viktigheten av at folk ikke mister makt og muligheter på bakgrunn av hvor de bor.

– Det handler ikke bare om å bevare noe i en osteklokke, men om å føre en politikk for framtiden og ta beslutninger som vil styrke Norge på sikt. Det som har skjedd de siste årene er at man har flyttet makt og beslutninger vekk fra folk, sier hun.

Kaski mener det viktigste er å hindre store forskjeller i makt, og at folk kan forme sine egne liv og fremtiden for barna sine. Hun peker på viktigheten av å bevare lokaldemokratiet så folk kan forme sitt eget samfunn.

VG spør folket: Hva er norske verdier?

Bekymret for lokaldemokratiet

Tvinnereim mener tilliten mellom de som styrer og blir styrt er under press. Selv frykter hun at sentraliseringen kan svekke lokaldemokratiet på sikt.

– Folk føler seg umyndiggjort og er sinte. De føler at de ikke blir lyttet til. Når beslutningene flyttes lengre bort fra lokalsamfunnene, så blir avstanden større. Jeg vet ikke om vi skal kalle det distriktsopprør eller ikke, det er mange folk der ute som er frustrerte og sinte fordi de ikke blir hørt, forteller Sp-politikeren.

Hva blir din skatt med Jonas som statsminister? Prøv VGs skattekalkulator!

Hadia Tajik sier en grunnleggende feiltakelse i distriktspolitikken er å tenke på distriktspolitikk som noe man kun gjør for distriktene.

– Det er en fordel for alle om vi tar hele landet i bruk. Man må tenke på betydningen denne politikken har for tillit, beredskap, matsikkerhet og bosetning. Man får ikke sikret kraften i Norge hvis man har utarmet distriktene og har store geografiske områder som ligger brakk for folk.

Arbeiderpartiet har tidligere blitt kritisert for å være et av de mest sentraliserende partiene. Hvordan skal dere jobbe for å desentralisere statlige institusjoner og statlig virksomhet?

– Arbeid til alle betyr arbeid i alle deler av Norge. Statlige virksomheter bidrar til å skape kompetansemiljøer, og vi er opptatt av å ha statlig virksomhet i hele landet. Dette må særlig legges vekt på når nye virksomheter skal etableres, sier Tajik.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder