VEDUMS KONTOR: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på sistnevntes gamle kontor på Stortinget. Til daglig holder Sps Geir Pollestad hoff her.

Vedum: Slik blir de nye fastprisavtalene

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover billigere fastprisavtaler rettet mot bedrifter og detaljene er nå klare. Regjeringen tror de første avtalene kan bli solgt før jul.

Publisert:

– Det kommer til å bli fastprisavtaler til mye lavere priser, fordi vi endrer skattereglene, sier Vedum til VG.

Strømstøtten til næringslivet, som regjeringen avtalte med LO, NHO og Virke fredag, varer bare fram til nyttår. Etter det har regjeringen lovet bedriftene faste strømavtaler.

Nå er detaljene endelig klare:

  • Maksimalt et prispåslag på 2,5 øre per kilowattime på fastprisen leverandørene betaler til kraftprodusentene og et fastbeløp på maksimalt 99 kroner per målepunkt.

– Løp og selg fastprisavtaler, kraftbransje! Det bør skje raskt, slik at bedrifter som ønsker forutsigbarhet får en reell valgmulighet. Det får de nå, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Gir dem et valg

Regjeringen har lagt til grunn at kraftbransjen skal tilby strømavtaler som løper tre, fem eller syv år.

Målet er at avtalene gir bedriftene forutsigbarhet og lavere priser enn dagens fastprisavtaler.

Vestre sier at bedriftene selv må vurdere om de ønsker fastpris eller flytende spotprisspotprisPrisen endrer seg fra dag til dag og selges på et marked., men mener de nye reglene vil gjøre det attraktivt å tilby konkurransedyktige fastprisavtaler.

– Før har de ikke hatt et valg. Nå gir vi dem et valg. Før kunne mange bedrifter velge mellom spotpris eller uhorvelig dårlige fastprisavtaler. Nå kan de velge mellom spotpris og forhåpentligvis fastprisavtaler som vil bli rimeligere enn avtalene som er i markedet i dag, sier Vestre.

KRAFTVENNER: Trygve Slagsvold Vedum og Jan Christian Vestre møter VG på kontoret for å legge frem detaljene i fastprisavtalen.

– Mer forutsigbarhet

Vedum understreker at alle kan kjøpe de nye fastprisavtalene, men i første rekke vil det trolig være aktuelt for små- og mellomstore bedrifter.

Privatpersoner har i dag bedre strømstøtteordninger enn småbedriftene.

– Vi har sannsynligvis en av de beste strømstøtteordningen for husholdninger i Europa og fastprismarkedet er først og fremst tenkt nå for bedrifter som ønsker mer forutsigbarhet, sier næringsministeren.

Han sier at de har lyttet til kraftbransjen når de fastsatte de siste endringene i forslaget til nytt fastprisregime.

LAV VANNSTAND: I juli var det lav vannstand i Blåsjø, som er det største kraftmagasinet i Norge.

Tror på julegave

– Nå er det ikke noen grunn til at markedet ikke skal i gang snart. Jeg håper, tror og mener at fastprismarkedet vil være i gang før jul, sier Vestre.

– Hvor mange må være på fastpris for at dere skal kunne si at dette har vært en suksess?

– Vi har ikke satt noe måltall. Det må være opp til bedriftene selv hva de vil. Men med disse endringene fra regjeringen sin side vil de kunne levere et reelt tilbud som gir helt andre priser enn det har vært på fastprisavtaler til nå, som kan gi trygghet og forutsigbarhet, sier Vedum inne på sitt gamle kontor på Stortinget.

FORKLARER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Nye skatteregler

Vedum sier at de nye skattereglene vil gjøre det mulig for kraftselskapene å tjene penger, uten enorm skatterisiko.

I dagens system må kraftselskapene betale grunnrenteskatt basert på hva kraftprisen er i spotmarkedet. Dette kan variere enormt og bli dyrere enn inntektene fra fastprisavtalen.

– De siste par månedene har det vært veldig høy pris, fordi de har måttet sikre seg, sier Vedum.

Regjeringens mener at forslaget deres tar bort denne risikoen:

– Nå får du skatt på den kontrakten du faktisk har inngått. Hvis spotprisen er 2 kroner og du har inngått fastpris på 1 krone, så betaler du med det nye systemet skatt på 1 krone, sier han.

Kan bli færre skattekroner

Regjeringen ønsker at skatteendringene trer i kraft fra 1. januar 2023, slik at kraftselskapene kan tilby fastprisavtaler fra den datoen.

Vedum sier at de har gjort mye arbeid for at gevinsten kommer kundene til gode og at det ikke skal bli et stort skattehull.

– Dere har i statsbudsjettet brukt mye energi og politisk kapital på å få inn flere skattekroner. Kan dette forslaget føre til at dere får færre skattekroner?

– Det kan det, men da er det fordi bedriftene får gode avtaler på strøm. Det vi har brukt aller mest penger på neste år er å hjelpe folk med strømregningen. Hvis dette blir veldig vellykket, så vil det bli litt mindre inntekter. Men da vil også kraftprisene gå ned og utgiftene våre bli mindre, sier han.

– Glade

Pressekontakt Lars Magnus Günther i Statkraft skriver i en e-post til Vg at de er glade for avklaringene:

– Vi er glade for at Regjeringen i dag har kommet med viktige avklaringer rundt fastprisavtaler. Dette gjør det mulig for bransjen å tilby slike avtaler til næringslivet, skriver Günther i en e-post til VG.

– Vi gjør nå det vi kan for å tilby fastpriskontrakter til strømleverandørene fra begynnlsen av desember med levering fra 1. januar 2023. Forutsetningen er at dagens avklaringer reflekteres i lov og forskrift, skriver han videre.

Tror på flere avtaler

Fornybar-bransjen er glad for avklaringene:

– Vi tror det er mulig for kraftprodusentene og strømleverandørene å tilby langsiktige avtaler fra årsskiftet, med de rammene regjeringen har lagt, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Han sier at regjeringen har kommet bransjen godt i møte på det regulerte påslaget, selv om de har landet i det nedre området av organisasjonens anbefaling.

Energi Norge samarbeider nå med medlemmene om å utarbeide en standardkontrakt for fastprisavtaler, slik at avtaler kan inngås raskest mulig når tilbudene blir tilgjengelige.

ENERGI: Knut Kroepelien i Energi Norge.

– Ikke «Black Friday»

Han tviler på noen prisbonanza.

– Vi kan neppe forvente «Black Friday»-priser på strøm i fastprisavtalene. Krigen i Ukraina og energikrisen i Europa har skapt stor usikkerhet i kraftmarkedet. Derfor må hver enkelt bedrift nøye vurdere om de vil binde seg til en fastpris som i perioder må ventes å ligge over spotprisen. Avtalene skaper større forutsigbarhet som er bra, men innebærer også risiko, påpeker Kroepelien.

Kroepelien understreker at regjeringen ikke har gitt noen føringer for hva som skjer hvis en kunde går konkurs i løpet av avtaleperioden.

– Det betyr at risikospørsmålet må forhandles frem i hver enkelt avtale mellom kraftprodusent og strømleverandør. Det kan både forsinke og begrense utbudet av fastprisavtaler til sluttkundene, sier Kroepelien.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no