ROST OG OMSTRIDT VEKST: Trond Giskes Nidaros sosialdemokratiske forum står for en stor del av Aps medlemsvekst i 2022. Støre har gitt forumet ros, men det utredes regler i partiet som kan begrense lagets og Trøndelags innflytelse.

Aps medlemsvekst: Giske-laget stod for mesteparten

Det Trond Giske-ledede lokallaget Nidaros står for en stor del av Aps medlemsvekst i fjor. Det kan gi Trøndelag mange delegater på Ap-landsmøtet i mai.

Publisert:

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa i forbindelse med møtet i sentralstyret til Arbeiderpartiet på Sundvolden Hotel i begynnelsen av uken, at partiet hadde opplevd medlemsvekst.

Nå har tallene kommet:

Det viser at partiet økte antall medlemmer fra 45641 i 2021 til 48444 i 2022.

Det gir nesten 3000 nye medlemmer. Nidaros økte medlemsmassen med rundt 2650 medlemmer.

– Det er ingen tvil om at det er ett fylke og spesielt ett lokallag som har fått mye oppmerksomhet rundt medlemstall i året som har gått, og jeg synes det er utrolig hyggelig at Nidaros og Trøndelag har fått så mange nye medlemmer til partiet, sier partisekretær Kjersti Stenseng, som også sender en takk til «de som har jobbet godt for å verve dem».

Fikk ros av Støre

VG konfronterte Støre tirsdag med at mye av veksten skal skyldes den enorme medlemsveksten som det Trond Giske-ledede lokallaget Nidaros sosialdemokratiske forum (NSF) i Trondheim har opplevd:

Ap-laget har vokst fra 16 til over 3000 medlemmer på vel ett år, hvor 90 prosent er nyinnmeldte.

Partilaget til Giske hadde vel 300 medlemmer ved inngangen til 2022, så lagets vekst er rundt 2650 i 2022.

– Det er veldig positivt at folk melder seg inn. Jeg vil anerkjenne at de har klar å skape aktivitet og engasjement og det sier vi tommelen opp til, sa Støre til VG tirsdag.

Giske jubler

Giske sier til VG at han er veldig glad for at de har bidratt med mye av veksten:

– Det er veldig hyggelig at Ap går frem. Vi trenger det i en tid med triste målinger, sier Giske.

– Veldig mye av veksten bidro ditt lag til?

– Det er flere andre fylkesparti som også går frem - noen går tilbake. Jeg er glad for at vi har bidratt og at 90 prosent av våre nyinnmeldte er nye i partiet.

– Det kan komme vedtektsendringer i Ap før landsmøtet som kan begrense representasjonen til Nidaros og Trondheim/Trøndelag på vårens Ap-landsmøte?

– Vi har fokus på å utvikle og diskutere politikk for å verve stadig flere nye medlemmer. Jeg håper det blir satt pris på.

– Dere har mange medlemmer fra andre deler av landet?

– Jeg håper de blir hørt på samme måte som andre medlemmer, sier Giske.

Tre veier

Innad i partiet er det krefter som reagerer på at Nidaros-laget til Giske har rekruttert så mange som ikke bor i Trondheim.

Det er opprettet et vedtektsutvalg som blant annet skal se på problemstillingen.

Dagbladet har skrevet at utvalget har endt opp med tre mulig alternativ:

  • Å ikke gjøre noe.
  • Å stille krav om at man må være medlem der man bor.
  • En mellomløsning hvor det bare er de som bor i kommunen som kan være grunnlag for representasjon i Ap-fora - eller at det settes et tak på antall representanter for største lagene.

Sentralstyret i Ap skal få innstillingen fra utvalget og innstille til landsmøtet i mai.

Beregnes over to år

Medlemstallene som avgjør representasjonen på landsmøtet i Ap, tar utgangspunkt i fylkeslagenes medlemstall for de to siste årene.

Det betyr at Trøndelag Ap bare får nyte godt av Nidaros-veksten i 2022.

Hadde medlemstallet for 2022 blitt lagt til grunn for delegatene på landsmøtet til våren, ville Trøndelag kunne få rundt 50 av 300 delegater, men det blir endel lavere siden de noe lavere 2021-medlemstallene vil utgjøre en halvdel av Trøndelags delegat-regnestykke på landsmøtet i mai.

Og enda lavere hvis vedtekstutvalget legger nye begrensninger.

Trøndelag hadde i 2022 7584 betalende medlemmer, hvor Nidaros altså utgjorde rundt 2650 og Trondheim Ap samlet 4012.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no