SPØR SKOLESTARTERNE: Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Jan Tore Sanner sørger for at Elevundersøkelsen også skal omfatte de minste elevene. Foto: Marie von Krogh, VG

Regjeringen: Skal ta små elever mer på alvor – utvider Elevundersøkelsen

Regjeringen utvider Elevundersøkelsen – for at også 1. til 4. klassingene skal si hvordan de har det på skolen.

  • Frank Ertesvåg

Det er en av nyhetene når kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og statsminister Erna Solberg fredag legger frem den nye stortingsmeldingen om hvordan de minste elevene skal følges tettere opp.

Elevundersøkelsen er Norges største enkeltundersøkelse med nær en halv million respondenter. Nå blir undersøkelsen enda større, og skal omfatte elever i 1. til 4. årstrinn i tillegg til elever fra 5. trinn til og med videregående.

Vil utrede metoden

– Vi trenger mer kunnskap om hvordan de minste elevene har det på skolen. Derfor må de få komme til orde ved å delta i Elevundersøkelsen, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner til VG.

Han kan foreløpig ikke svare konkret på hvordan undersøkelsen skal innrettes for å få et ærlig og usminket bilde av hvordan 5–9-åringene har det på skolen.

les også

Sliter med å bremse digital mobbing – mørketall uroer skolestatsråden

– Metodikken må utredes. Min ambisjon er uansett at den første Elevundersøkelsen for 1. til 4. klasse-elevene blir gjennomført fra høsten 2021, sier Sanner.

Han er veldig nysgjerrig på hva elevene selv vektlegger i sine møter med skolen, i skolehverdagen, om leksemengde og om hvordan de ser på mulighetene til lekbaserte aktiviteter i skolen.

Stortingsmelding

De siste årene har det blant annet pågått en diskusjon om seksårsreformen og konsekvenser av denne for de minste skoleelevene og spesielt guttene.

Sanner ser frem til å få vite mer om hvordan barna selv opplever skolen.

– I en utvidet elevundersøkelse vil vi kunne få bedre kunnskap om hvilken hjelp elevene trenger, sier Sanner.

les også

Nasjonale prøver: Guttene bedre i regning, jentene best i lesing

Målet med stortingsmeldingen som blir lagt frem fredag, er å utvikle barnehager og skoler slik at de kan gi et mer likeverdig og godt tilpasset og inkluderende pedagogisk tilbud.

les også

Politiet i Oslo med narkoadvarsel til foreldre: – En urovekkende utvikling

– I dag er det for store kvalitetsforskjeller mellom barnehager, skoler og SFO når det gjelder tidlig innsats..»– Flere rapporter har pekt på at spesialundervisningen fungerer for dårlig. For mange barn får i dag hjelp for sent, skriver Kunnskapsdepartementet før dagens fremleggelse av den nye stortingsmeldingen med navnet: «Tett på – Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO»

Mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Kunnskapsdepartementet
  3. Jan Tore Sanner

Flere artikler

  1. Sliter med å bremse digital mobbing – mørketall uroer skolestatsråden

  2. Ny lov skal hindre mobbing i barnehagene

  3. Venstre-Guri skal lose Skole-Norge gjennom corona-krisen

  4. Lysbakkens nye lekekamerat: Hyller Sanners satsing på lek i skolen

  5. Alvorlig at flere gutter sliter i lesing

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder