Erna Solberg om NAV-skandalen: EU-reglene ikke godt nok implementert i norsk lov

Erna Solberg nekter å svare på spørsmål om regjeringen og departementet reagerte sent på de første varslene om NAV-skandalen. Hun sier at alle på Stortinget har et ansvar for feilen.

 • Camilla Fredstad Huuse
 • Runa Victoria Engen

– Jeg er ikke fornøyd med at dette ikke ble oppdaget tidligere, sier Solberg til Stortinget.

I spørretimen onsdag måtte statsminister Erna Solberg (H) svare på spørsmål om den pågående NAV-skandalen.

Stortingsrepresentant Audun Lysbakken (SV), som stiller det første spørsmålet, viser til at det er kommet flere henvendelser til Arbeids-og sosialdepartementet som gjelder NAV og EØS-reglene fra desember 2018. Han lurer på hvorfor regjeringen ikke reagerte tidligere.

les også

NAV-skandalen: Norge ble irettesatt av EFTA i 2013

– Denne saken har en vond eim av klassejuss

VIKTIG GRANSKING: Statsminister Erna Solberg (H) sier hun ikke er fornøyd med at skandalen ikke ble oppdaget tidligere. Foto: Heiko Junge

– Uskyldige mennesker er dømt og økonomisk ruinert. Denne saken har en vond eim av klassejuss. Dette er en katastrofe for mange enkeltmennesker, og en krise for våre system, sier Lysbakken.

Mandag 31. oktober ble det kjent at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, hvorav flere har sonet fengselsdommer på urettmessig grunnlag. Grunnen er at NAV har tolket EØS-reglene feil i mange år.

Fredag forrige uke ble 31 nye dommer sendt til Riksadvokaten. Også disse kan være rammet av feilen.

Stortinget vil ha svar fra regjeringen på hva de har gjort for å følge opp skandalen - både i tiden de viste om saken, og i tiden da de burde visst.

Han viser til det første varselet til departementet - et brev fra klageinstansen, som VG har omtalt her. I brevet diskuterer NAVs klageinstans hele forordningen og peker på at regelverket blir «praktisert ulikt i hele NAV».

– Dette er en god mulighet til å spørre om alarmen burde gått i regjeringen i desember i fjor, sier Lysbakken til Statsminister Erna Solberg.

Solberg viser til at regjeringen har satt ned et granskningsutvalg og «skal snu alle stener i saken».

– Vi mener dette er en viktig granskning, som skal gjøres av helt uavhengige eksperter, sier Erna Solberg.

– EU-forordningen er åpenbart ikke implementert godt nok i norsk lov, og dette må vi se på.

Forordningen ble implementert i 2012, året før Solberg dannet regjering. Audun Lysbakken kommenterte tørt at Solberg virker klar til å konkludere om hva som skjedde i 2011 og 2012, mens hun ikke vil kommentere skandalens håndtering i dag på bakgrunn av granskningen som foregår.

SKEPTISK: Audun Lysbakken (SV) mener alarmen burde gått i regjeringen tidligere i den pågående NAV-skandalen Foto: Gisle Oddstad

les også

Hevder flere av Hauglies NAV-granskere er inhabile

– Jeg kommer ikke til å si om jeg er fornøyd

Lysbakken viser til arbeidet med en Stortingsmelding som ble trukket tilbake i 2013. Stortingsmelding 46, «alle i arbeid». I denne meldingen skulle man blant annet undersøke regelverket for personer som mottok trygd og som var bosatt i utlandet.

– Hva skjedde med dette arbeidet? Ble det stoppet, eller hvor ble det av? spør Lysbakken.

– Den meldingen handlet om nordmenn bosatt i utlandet. Saken nå handler om personer som er bosatt i Norge, og midlertidig har bevegd seg i utlandet for kortere eller lenger tid. Det er to ulike grupper mennesker.

Lysbakken viser til at EØS-reglene og forskjellige trygdeytelser henger sammen, og at det derfor er relevant å spørre om hvorfor regjeringen i det arbeidet ikke gikk inn i hele regelverket - når de først hadde muligheten. Han spør også om hvorfor alarmen ikke gikk i departementet i desember 2018, da første varsel om skandalen kom.

les også

Departementet fikk informasjon om omfanget av NAV-skandalen i 2018: – Her burde alarmen gått

– Jeg kommer ikke til å si om jeg er fornøyd med håndteringen av enkelthendelser, men det jeg vil si er at alle i denne salen skal være ydmyke for det som har skjedd. Vi har alle et ansvar. Vi har ikke tatt inn over oss at EØS-reglene har så store virkninger på norsk lov, sier Solberg.

– Det har vært bred enighet på stortinget om at nå du får trygdeytelser, så har du noen forpliktelser. Denne regjeringen har forbedret oppfølgingen av mottakerne. Vi må sørge for at det er veldig tydelig hvilke krav vi stiller, og så må vi stille spørsmålene om du kan oppholde deg i utlandet og gjennomføre kravene, eller om du må oppholde deg i Norge. Det må vi tydeliggjøre.

Mer om

 1. Nav-skandalen
 2. EØS
 3. Trygdeskandalen
 4. Erna Solberg
 5. Arbeids- og sosialdepartementet
 6. Audun Lysbakken

Flere artikler

 1. Regjeringen starter egen gransking av NAV-skandalen

 2. Departementet fikk informasjon om omfanget av NAV-skandalen i 2018: – Her burde alarmen gått

 3. NAV-skandalen: Hauglies departement fikk brev om feilen for ti måneder siden

 4. ESA: Norge sa at AAP kan tas med ut av landet i 2015

 5. Kontrollkomiteen krever nye svar: Trekker inn justisministeren

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder