El-sparkesykler fra utleieselskaper inntok norske byer for første gang denne våren. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ingen promillegrense for elsparkesykkel

Mens man risikerer å miste lappen bare for å sette seg i førersetet på en bil med promille, finnes det ingen promillegrense for elsparkesykkel og ståhjuling.

Utleie av elsparkesykkel har de siste månedene blitt svært populært i de store byene, og for mange har det blitt et alternativ til å ta taxi hjem fra byen på nattetid.

Allerede er det meldt om en rekke skader fra kjøringen, og i Sverige skjedde den første dødsulykken like før helgen. Likevel er det ingenting i veien for å bruke sparkesyklene i Norge selv om man har promille.

– Det er opp til ditt eget skjønn å vurdere om du er i stand til å bruke redskapet. Det er heller ingen aldersgrense. Barn ned i lav alder kan kjøre, det er opp til foreldrene, forklarer seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk til NTB.

Fram til i fjor ble små elektriske kjøretøy regnet som motorvogn, og da gjaldt samme promillegrense som for bil. Man risikerte altså å miste lappen om man kjørte dem i fylla.

– Kan ikke kjøre i fylla

Men politiinspektør Egil Jørgen Brekke, leder for felles kriminalenhet i Oslo, heller kaldt vann i blodet på dem som tror at det nå er fritt frem.

– Du kan ikke kjøre i fylla med hverken sykkel eller elsparkesykkel, hvis du regnes som påvirket kan du straffes. Så blir det en skjønnsmesig vurdering om du er påvirket siden det ikke er en promillegrense på 0,2, sier Brekke til VG.

Han henviser til Vegtrafikklovens § 21 som sier at ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte.

– Sykkel er et kjøretøy, sier Brekke som kan opplyse at det er flere eksempler på domfellelse i tilknytning til ulykker.

Tek.no-test: Tier og Voi – To forskjellige utleietjenester for elektriske sparkesykler

les også

Sverige: Mann (27) omkom i ulykke med el-sparkesykkel

Likt som sykkel

Gjennom en lovendring valgte regjeringen imidlertid å sidestille elsparkesykler, Segway, el-rullebrett og andre små elektriske kjøretøy med sykkel.

– Det finnes ingen promillegrense på sykkel. Det er selvfølgelig et krav om at man ikke skal være så påvirket at man er ute av stand til å kjøre trygt. Og dersom man skulle havne i en ulykke, vil man jo kunne tiltales for det, sier Johansen i Trygg Trafikk.

Men det er altså opp til hver enkelt å vurdere hvor skikket de føler seg til å kjøre etter en tur på byen. Så lenge kjøringen foregår på forsvarlig vis, er den i prinsippet lovlig.

les også

Frankrike: Forbyr elsparkesykler på fortau

– Krevende

Johansen beskriver kjøring med elsparkesykkel som «krevende».

– Du må ha litt ferdigheter, i hvert fall hvis du skal greie å følge med på resten av trafikken samtidig. I tillegg er det lett å bytte mellom fortau, gågate, kjøre ut i kjørebanen og sykkelfelt. Da kan du i så fall overraske andre, sier han.

Og legger til:

– Det stiller ganske store krav til selvkontroll, selvdisiplin og oppmerksomhet.

Tek.no: Tier og Voi en ny utfordrer i Oslo

les også

Frp ønsker å bøtelegge uvettig bruk av elsparkesykler

– Uheldig å kombinere

Alle tre er egenskaper som kan svekkes ved inntak av alkohol.

– Det er veldig uheldig å kombinere kjøring på elsparkesykkel med alkohol. Her er det nok en fordel om utleieselskapene ser på om de kan stanse utleien på kvelden og natten, spesielt i helgene når mange er under påvirkning av alkohol, sier han.

Noen av utleieselskapene har allerede lagt inn slike sperrer mot nattkjøring, mens andre kan kjøres døgnet rundt.

Flere skader

Foreløpig finnes det lite skadestatistikk for de nye elkjøretøyene. I mai opplyste Oslo universitetssykehus til Shifter at de i snitt får inn én skade per døgn i hovedstaden knyttet til elsparkesykkel. Skadene sto for omtrent 5 prosent av alle registrerte skader på skadelegevakten i Oslo i perioden april-mai.

– Tallene gir en indikasjon på at dette er en utvikling vi skal følge med på, sa Guro Ranes, trafikksikkerhetsdirektør i Vegdirektoratet, i den forbindelse.

I USA er det registrert over 1.500 skader på elsparkesykler, inkludert fire bekreftede dødsfall.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne NTB-artikkelen sto det at man kan «i prinsippet kjøre lovlig i fylla på elsparkesykkel og ståhjuling». Selv om det ikke finnes promillegrense for elsparkesykkel, blir det feil å si at man «kan kjøre lovlig i fylla». Etter at VG publiserte denne artikkelen ble vi kontaktet av politiinspektør Egil Jørgen Brekke, som opplyser at du kan straffes dersom du regnes som påvirket, og viser til vegtrafikklovens paragraf 21. Brekkes sitater er lagt inn i artikkelen. Oppdateringen ble gjort 02.06.2019 klokken 10.28.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder