KREVER STOPP: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) vil presse helseminister Bent Høie (H) til å få en slutt på at eldre skysses rundt i ambulanser nattetid. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nytt stortings-forslag fra Sp: Vil tvinge fram full stopp i all natt-transport

Torsdag formiddag la Senterpartiet fram forslag i Stortinget for å tvinge frem full stopp i all nattransport av eldre pasienter fra sykehusene.

Senterpartiet mener VGs avsløringer viser at helseminister Bent Høie (H) og regjeringen leverer helsetjenester til eldre pasienter som bryter med viktige prinsipper for verdighet.

– Vi foreslår tiltak for å sikre pasienter trygg utskriving og verdig transport fra sykehus, sier Kjersti Toppe (Sp), som er første nestleder i Stortingets Helse- og omsorgskomité.

I forslaget ligger det krav om å øke sengekapasiteten på sykehusene.

VG-avsløring: Midt på natten fraktes syke eldre hjem fra sykehusene

VG har avslørt at det i 2018 ble kjørt minst 1546 turer med eldre over 74 år ut av sykehusene mellom klokken 22.00 og 07.00.

Gjennom innsynsbegjæringer og analyser har VG dokumentert en økning av antall transporter i aldersgruppen i flere helseforetak, etter innføringen av samhandlingsreformen i 2012.

– Sjokkert

– Jeg er sjokkert etter VGs avsløringer. Når man snakker med folk om eldre, sykehus og utskriving, er det utrolig mange som har dårlige erfaringer. Vi mener det er nødvendig med en lovendring for å gi eldre pasienter verdigheten tilbake, sier Toppe, som selv er lege.

Forslaget legges fram for Stortinget i formiddag, rett før representantene tar sommerferie. Forslagsstillerne er partikollegene Kjersti Toppe, Marit Arnstad og Heidi Greni.

I forslaget vil Sp også tvinge Regjeringen til å gi klare rettigheter til eldre pasienter når de skal skrives ut av sykehus.

– Vi mener VGs saker viser at regjeringen har brutt en grense. Dette er på et annet nivå enn manglende helsetilbud, sier Toppe.

Krav

Senterpartiet krever i forslaget at regjeringen gjennomfører en evaluering av utskrivningspraksisen på offentlige sykehus etter innføring av samhandlingsreformen, og fremmer konkrete tiltak for å sikre alle pasienter trygge utskrivninger og verdig transport fra sykehus.

Partiet mener pasienter, pårørende og kommunehelsetjenesten må gis reell medvirkning ved utskriving av pasienter fra sykehus.

– Vi krever også at regjeringen følger opp Nasjonal helse- og sykehusplan fra 2016 og øker sengekapasiteten ved norske sykehus for å møte den eldre pasient sine behov, sier Toppe.

Sp vil ha Stortinget med på å kreve full stans i hjemtransport av pasienter fra sykehus mellom klokken 22 og 07. Heller ikke ambulansebytter skal skje.

– Unntak fra dette må begrunnes særskilt, sier Toppe.

Mest lønnsomt

– Blir ikke dette dyrt?

– Da må regjeringen prioritere. Skal en spare penger må en være ærlig om at dette går ut over pasienter. Inger sier det. Vi skal effektivisere og spare penger. Jeg har tro på at får du en god omsorg, så vil det være det mest lønnsomme, sier Toppe.

Hun mener VGs avsløring truer tilliten til helsevesenet.

– Folk har ikke ord når de forteller om sine opplevelser. De kan ikke fatte at det skjer i det norske helsevesenet. Det er grenser for hva man trodde var mulig. Man sender nærmest systematisk folk hjem om natten. Vi har et godt helsevesen, men dette bryter med alle forestillinger om verdiene vi skal bygge helsevesen på. Det går på verdighet og det reagerer folk på. Du kan gjøre feil, men punkt 1 er å behandle folk med verdighet, sier Toppe.

Forslaget som ble lagt frem for Stortinget torsdag formiddagen vil ikke bli behandlet før til høsten. Ifølge Toppe har ikke Sp invitert med de andre rødgrønne partiene på forslaget, men tror det vil få støtte fra dem.

– Ettersom KrF er blitt med i en flertallsregjering, er det blitt vanskeligere å få flertall for et forslag som dette, men det vil uansett legge press på helseministeren om å få slutt på denne praksisen, sier Toppe.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder