SOMMERLETT: Hans-Christian Gabrielsen tok sommerkledt imot VG på sin egen terrasse foran eneboligen til familien på Slemmestad i Røyken kommune. Budskapet var tungt og rødgrønt.

SOMMERLETT: Hans-Christian Gabrielsen tok sommerkledt imot VG på sin egen terrasse foran eneboligen til familien på Slemmestad i Røyken kommune. Budskapet var tungt og rødgrønt. Foto: Odin Jæger

LO-sjefen beskylder regjeringen for «politisk plyndring»

SLEMMESTAD (VG) LO-leder Hans-Christian Gabrielsen innleder valgkampen med å gå til frontalangrep på Solberg-regjeringen. - LOs medlemmer har gitt klar beskjed. De har fått nok, sier Gabrielsen.

Når LO-lederen går på talerstolen på AUFs sommerleir på Utøya fredag, har han bestemt seg for å beskylde den borgerlige regjeringen for å bedrive «politisk plyndring» av vanlige arbeidsfolk - og de svakeste gruppene i samfunnet.

– Det er sterke ord: Hvordan kan du forsvare de?

– Vi har gått systematisk gjennom kuttene den borgerlige regjeringen de siste seks årene har gjennomført mot vanlige arbeidsfolk og svake grupper i samfunnet vårt. Det er en trist liste, full av smålighet og kutt for de svakeste i Norge.

– Den mest høyreorienterte regjering siden krigen

Han ramser opp:

– Økt skatt på reiser mellom hjem og arbeid (pendlerfradraget), kutt i arbeidsavklaringspenger, kutt i bostøtte for utsatte grupper, kutt i bilstønadsordningen for funksjonshemmede, kutt i kjøpekraften for pensjonister, som følge av underregulerte pensjoner, kutt i arbeidsmarkedstiltak, kutt i støtte til behandling hos tannlege, økt skatt på utgifter til losji for arbeidspendlere, økt makspris i barnehagene og reelt kutt i fagforeningsfradraget , som er fryst fra 2013 og som gir økt skatt for alle fagorganiserte.

– Samlet mener jeg dette er poltisk plyndring av arbeidsledige, pensjonister, funksjonshemmede og vanlige arbeidsfolk.

TOPPEN: Hans-Christian Gabrielsen er leder for. 930 000 LO-medlemmer. Foto: Odin Jæger

– Tror du ikke folk flest opplever at det er relativt små forskjeller mellom Ap og Høyre: De fremstår som de to styringspartiene som prøver å balansere olje og klima og trygge økonomiske rammer?

– Alle regjeringspartiene sliter og det er ikke uten grunn. Vanlige folk ser at vi har den mest høyreorienterte regjeringen siden krigen, hvor det går ut over de nederst ved bordet, mens de rike får skattekutt.

– Alle vet at du sitter i sentralstyret i Ap, men du er leder for alle medlemmene i LO, ikke bare de som stemmer Ap: Tror du ikke det er mange som reagerer?

– 80 prosent vil bytte ut regjeringen

– Vi har i mange år spurt medlemmer i meningsmåling om de mener samfunnet går i riktig eller feil retning - og om de vil beholde eller bytte ut regjeringen. 72 prosent mener samfunnsutviklingen går i feil retning. 80 prosent sier de vil bytte ut regjeringen, 16 prosent vil beholde, sier LO-lederen:

– Da vil jeg si at det er mulig å hevde at et meget stort flertall av våre over 930 000 medlemmer har fått nok.

– Det er ikke all verdens oppslutning om ditt Ap: Dere er i spagaten, hvor de i industrien er skeptiske på grunn av Acer og Lofoten-behandlingen og de unge er klimavennlige og foretrekker miljøpartiene til venstre for Ap?

PLYNDRING: LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen bor i Slemmestad, ikke så langt fra den gamle sementfabrikken. Han mener ordet politisk plyndring er riktig beskrivelse av regjeringen. Foto: Odin Jæger

– Den spagaten er en velkjent utfordring for et parti som Arbeiderpartiet, som må ta helhetlige styringshensyn, slik at rammene om vår økonomi og velferdsstat ikke rokkes. Jeg mener den industripolitikken Ap vedtok på landsmøtet er blitt tatt godt imot. Og jeg tror mange ser at partiets linje om å utvikle, ikke avvikle vår offshoreindustri, er den fornuftige veien for Norge. Vi skal bruke klimautfordringen til å skape nye næringer offshore og nye arbeidsplasser.

– Det er omtrent samme strategi som Høyre?

– Sleper bena etter seg

– Nei, det skjer altfor lite. Det er over ett år siden de sa at de skulle satse på fangst og lagring av CO2 (CCS). Men vi ser for lite pushing og handling. Jeg opplever at de sleper beina etter seg. Vi vil ha fortgang i satsningen på havvind og CCS.

– Er det det samme for LO-lederen om folk stemmer Ap eller Sp?

GRØNN SOMMER: Hans-Christian Garbielsen sier deler av terrassen skulle vært malt, men sommerjobbingen hjemme i år, har gått med til å plante en lang hekk. Foto: Odin Jæger

– Det er klart at jeg som Arbeiderparti-mann gjerne vil ha et sterkest mulig Arbeiderparti. Men i tillegg til å støtte Arbeiderpartiet vedtok LO-kongressen også å støtte SV og Sp, fordi også disse partiene har en politikk som står vanlige arbeidsfolk nær på mange områder.

– Bør Sp-lederen anbefale kommunelagene å samarbeide med rødgrønne partier?

– Jeg mener at folk som stemmer fram et rødgrønt flertall i kommunene, fordi de vil ha et alternativ til Høyre-regjeringens politikk, bør få det.

– Propaganda

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) svarer på vegne av regjeringen:

– Vi merker at det er valgkamp når LO og AP smelter sammen til et felles propagandakontor. Men det overrasker likevel at Gabrielsen velger å spre APs halvsannheter i et forsøk å redde valget for Støre på denne måten, sier Hauglie.

– Gabrielsens opplisting viser også hvor tilbakeskuende LO og Ap er blitt, og det er fortidens løsninger som er fremtiden. Han vil opprettholde tiltaksplasser tilpasset høy ledighet når ledigheten er lav, bostøtten skal gis til små familier når det er stadig flere store familier som trenger den, beholde velferdsordninger som er evaluert til ikke å virke, sier hun, og fortsetter:

– At flere velferdsordninger er forbedret og utvidet, at helsekøen er kraftig redusert, at flere fullfører og består skolen og flere får læreplass nevner han ikke. Han unnlater også nevne betydningen av den massive innsatsen mot arbeidskriminalitet som myndighetene og partene i arbeidslivet står sammen om, og som gir gode resultater. Vi har nylig fått på plass den siste store delen av pensjonsreformen som gjør at vi endelig sikrer at også offentlig ansatte får en god pensjon i fremtiden.

SKATTEN DIN: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) slår kraftig tilbake med skatteargumenter. Foto: Hallgeir Vågenes

Hun viser også til at arbeidsledigheten har gått mye ned, at sysselsettingsandelen øker mer enn på lenge og at andelen kvinner på deltid har gått ned fra 40 prosent i 2013 til 37 prosent i 2018.

– LO-lederen må også forklare hvorfor Støres skatteregning til vanlige folk, på mer enn 15 milliarder kroner, ikke er et ran av vanlige folk som går på jobb og holder hjulene i Norge i gang! En helt vanlig familie har fått 10 000 kroner i skattelette av vår regjering, sier hun.

NB: 2019-målingen Gabrielsen viser til er gjennomført av Opinion blant 500 yrkesaktive LO-medlemmer i juni.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder