DOKUMENTERT: Kvinnen har mottatt en rekke dokumenter i saken, blant annet loggene som viser hvordan mannen har tatt seg inn i hennes journaler uten tjenstlig behov for det flere ganger. Foto: David Engmo, VG

Ansatt snoket i kvinnens journaler: − Tilliten er lik null

TRONDHEIM (VG) Det var en rutinekontroll som først avdekket at en ansatt hadde snoket i 42-åringens journaler. Siden begynnelsen av 2019 er det gitt til sammen 13 advarsler for journalsnoking til helsepersonell.

 • Jenny-Linn Lohne
 • David Engmo (foto)

– Tilliten er lik null, sier kvinnen om forholdet sitt til Østmarka avdeling på St. Olavs hospital.

Det er her kvinnen (42) har vært innlagt på akuttposten flere ganger som en del av sin behandling for alvorlige spiseforstyrrelser. Hun ønsker å være anonym av hensyn til sin helse.

14. februar ble hun informert om at noen hadde tatt seg urettmessig inn i hennes journaler på den psykiatriske avdelingen 10. oktober 2019. Det hadde blitt avdekket på en rutinekontroll.

Kjente igjen mannen

Østmarka varslet selv kvinnen om at det var snakk om en ansatt på en helt annen post.

– Da jeg fikk vite navnet, dro jeg kjensel på det fordi jeg hadde anmeldt personen i 2009, forteller kvinnen til VG.

Hendelsen hun sikter til, ble henlagt av politiet, og kvinnen fastholder dette er den eneste kontakten hun har hatt med personen.

– Det provoserte meg veldig. Det eneste jeg kan gjøre, er å anmelde.

Derfor leverte kvinnen inn en anmeldelse. 23. mars bekreftet politiet at den var mottatt, men siden har hun ikke hørt noe.

Det er siden begynnelsen av 2019 gitt 13 advarsler til helsepersonell, elleve i 2019 og to så langt i 2020. Det er til sammen behandlet 26 tilsynssaker som gjelder journalsnoking. Det ble dermed gitt advarsel i halvparten av sakene.

SKJEDDE HER: Mannen jobber på en post på Østmarka psykiatriske avdeling på St. Olavs hospital i Trondheim. Kvinne har flere ganger vært innlagt på en helt annen post. Foto: David Engmo, VG

Hadde snoket før

Ettersom kvinnen ble mistenksom, ba hun Østmarka foreta en loggkontroll flere år tilbake. Den viste at den ansatte hadde lest i hennes journaler tilbake i februar 2013. VG har sett journalloggene som viser at personen har logget seg inn i kvinnens journaler.

Loggjennomgangen viste først at den ansatte hadde gjort urettmessig oppslag i en annen pasients journaler. I en gjennomgang som Statens helsetilsyn henviser til, opplyser de at personen har tatt seg urettmessig inn i tolv pasienters journaler.

Selv begrunner den ansatte journalinnsynet med anmeldelsen fra 2009. Den ansatte medgir imidlertid at personen ikke burde ha gått inn i hennes journaler.

«Jeg ser i ettertid at dette er noe jeg ikke burde ha gjort», skriver den ansatte i tilsvaret sitt til Fylkesmannen i Trøndelag.

Reaksjonen fra Østmarka var å gi personen en skriftlig advarsel.

Reagerer på Helsetilsynet

7. august orienterte Helsetilsynet den ansatte om at også de vurderer å gi personen en advarsel. Dette mener kvinnen at er langt fra godt nok.

– Da jeg fikk brevet fra Statens helsetilsyn, kjente jeg på et sinne som jeg sjelden kjenner på, sier hun.

– Det er en latterliggjøring av oss som er fornærmet i denne saken. Tiden for advarsler er over for lengst.

Hun mener den ansatte burde miste sin autorisasjon som helsepersonell og at journalloggene til den ansatte burde gjennomgås i sin helhet.

– Jeg ser alvorlig på saken da hun i utgangspunktet er innlagt på innlagt på akuttpost i psykiatrien, noe som setter henne i en sårbar situasjon. Når hun i tillegg blir utsatt for snoking, føler hun seg ekstra utrygg. Manglende tillit gir igjen dårligere forutsetninger for bedring, sier kvinnens advokat Odinn F. Adalsteinsson til VG.

Beklager det som skjedde

Den ansatte har ikke svart på VGs gjentatte henvendelser. St. Olavs hospital ønsker ikke å kommentere denne konkrete saken, men sier følgende på generelt grunnlag:

– St. Olavs hospital er svært opptatt av å verne pasientenes sensitive opplysninger, og vi beklager sterkt det som har skjedd. I henhold til helsepersonelloven er det kun ansatte med tjenstlig behov i forbindelse med å planlegge og yte helsehjelp som har adgang til å gjøre oppslag i en pasients journal. Alle oppslag i pasientjournalen logges og pasientene har rett til innsyn i sin journallogg, sier direktør for virksomhetsstyring, Merete Blokkum, til VG.

– Hver 14. dag kjører vi en loggkontroll, hvor vi gjør analyser av et tilfeldig utvalg journallogger for å avdekke eventuelle uberettigede oppslag. Dersom vi finner urettmessige oppslag, informeres berørt pasient og det startes personalmessig oppfølging. Valg av reaksjon skjer da etter en helhetsvurdering av saken. Når det gjelder inndragelse av autorisasjon, er det Statens helsetilsyn som vurderer og avgjør dette, fortsetter hun.

VIL HA SVAR: Kvinnen fortviler over at det ikke vurderes en kraftigere reaksjonsform enn en advarsel. Hun har selv politianmeldt journalsnokingen. Foto: David Engmo, VG

Har gitt to advarsler

Helsetilsynet opplyser til VG at de ikke kan uttale seg om hvilke vurderinger som er gjort i denne saken fordi den ikke er ferdig behandlet.

– Ved brudd på helsepersonelloven § 21a om urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger, er det vår praksis å vurdere advarsel som reaksjonsform. En advarsel er sett på som en alvorlig reaksjon for et helsepersonell. Advarsel kan gis ved uaktsomme eller forsettlige brudd på bestemmelser i helsepersonelloven, og en advarsel skal bidra til læring og skal hindre at lignende skjer igjen, sier fagsjef Toril Sagen i Helsetilsynet til VG.

Hun legger til at de ser alvorlig på at det gjøres oppslag i journaler når det ikke kan begrunnes i helsehjelp til pasienten. Hun sier imidlertid at det ikke er nok til at Helsetilsynet vil tilbaketrekke autorisasjonen.

– Det er strenge vilkår knyttet til det å tilbakekalle en autorisasjon. Det skal svært mye til for at brudd på helsepersonelloven § 21a alene anses som så grovt at det blir aktuelt å vurdere tilbakekall. Det har ikke skjedd hittil, sier hun.

Politiet bekrefter at det er mottatt to anmeldelser i saken, både i mars og august.

– Status er at den er anmeldt og under etterforskning. Det er ikke gjort noen etterforskningsskritt i saken, sier politiadvokat Monica Grøtte Estenstad til VG.

Forverret helse

Kvinnen er selv utdannet helsepersonell og tror at det har gjort at hun reagerer ekstra kraftig.

Hun sier hun tenker mye på de andre som har fått urettmessig innsyn i sine journaler. Selv mener hun at hun har blitt sykere av denne saken.

– Helsen min har blitt verre. Angstnivået er forverret. Jeg er redd for å gå ut i frykt for å møte den ansatte. Jeg føler meg ikke trygg lenger.

Les også

 1. Konklusjon etter tilsyn på Bergensklinikkene: Ingen journalsnoking

  Fylkeslegen i Hordaland har avsluttet tilsynssaken ved Bergensklinikkenene, og avviser at ledelsen skal ha hentet ut…
 2. Lege rapportert for omfattende journalsnoking

  En lege ved sykehuset i Molde er rapportert til Statens helsetilsyn for omfattende snoking i pasientjournaler.
 3. 20 leger fratatt retten til å sykmelde

  20 leger er i dag fratatt retten til å skrive ut sykmeldinger. Flere typer feil og regelbrudd er årsaken til at Nav har…
 4. Tannlege fratatt lisensen etter klagestorm: «Gått på liv og helse løs»

  En tannlege i 60-årene har mistet autorisasjonen etter å ha feilbehandlet en rekke pasienter.

Mer om

 1. Østmarka
 2. Statens helsetilsyn
 3. Helse

Flere artikler

 1. Norge skal lede internasjonalt coronasamarbeid

 2. Helsetilsynet følger streiken: – Pandemien kompliserer bildet

 3. Høie sier besøksstans er ekstremt inngripende - men ønsker ingen gransking

 4. Fylkesmann ville forenkle tvangskontroll under pandemien

 5. Skal finne ut om utviklingshemmede opplever ulovlig frihetsberøvelse

Fra andre aviser

 1. I januar ble kreftkirurgien stengt etter høye dødelighetstall, men gjenåpnet uken etter. Nå kobles Helsetilsynet inn.

  Aftenposten
 2. Alzheimer-pasient ble flyttet flere ganger på kort tid: – Vi er fullstendig klar over at det er uheldig

  Bergens Tidende
 3. Koronarammede kommuner risikerer å ikke få dekket utgifter

  Aftenposten
 4. Hjemmelegene i kraftig vekst – verdsettes til 92 mill. etter ny emisjon

  Aftenposten
 5. Aftenposten mener: Aktivitetsplikt må ikke bli en straffeeksersis

  Aftenposten
 6. La oss private få hjelpe til under koronaen!

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no