NORDSJØEN: Her på Ekofisk startet det norske oljeeventyret for 50 år siden. Feltet drives av ConocoPhilips. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Frykter sosial dumping i offshorenæringen: Krever norske vilkår

Bruk av utenlandsk mannskap i offshorenæringen vil få alvorlige konsekvenser for bransjen, mener Sjømannsforbundet. Tirsdag leverer de et lovforslag til næringsministeren.

Ved å leie inn utenlandsregistrerte offshoreskip, slipper rederier å forholde seg til norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann.

ConocoPhilips, et av de største utenlandske operatørselskapene på norsk sokkel, signerte for tre uker siden en 155-dagers kontrakt med supplyskipet Evita 2.

Selv om skipet eies av Ugland Offshore i Grimstad, har det siden august 2018 seilt under kypriotisk flagg. Dermed er det uten krav til norske vilkår.

De 26 ansatte om bord, primært bulgarske arbeidere, tjener ifølge Nettavisen under halvparten av sine norske bransjekolleger. Det får Norsk Sjømannsforbund til å se rødt.

– Dette er ille. Det blir ikke arbeidsplasser for norske sjøfolk hvis det fortsetter på denne måten, sier direktør for politikk- og myndighetskontakt Stian Grøthe i forbundet.

Han understreker at han mener ansvaret ligger hos politikerne, og at det haster å fastsette krav til norske vilkår på norsk sokkel.

Tirsdag har forbundet møtt næringsministeren for å diskutere problemstillingen. De har også overlevert et lovforslag, som er utarbeidet på oppdrag fra forbundet, Norsk Sjøoffiserforbund og LO.

SJØMANNSFORBUNDET: Direktør for politikk og myndighetskontakt Stian Grøthe. Foto: Tri Nguyen Dinh

les også

Stor EØS-splid i Fellesforbundet

– Rein, skjær sosial dumping

Andelen norske sjøfolk i fraktefarten har på 15 år gått ned fra 60–70 %, til 18–25 %.

Grøthe frykter en lignende utvikling i offshorenæringen, dersom det ikke innføres krav til norske vilkår.

– Da henter vi i så fall ut petroleumsinntektene våre gjennom rein, skjær sosial dumping, sier Grøthe.

– De som styrer snakker om havet og alle de nye arbeidsplassene til havs i fremtiden. Hvordan skal dette arbeidsmarkedet bli fremover uten et skikkelig regelverk? På land aksepterer alle at det er krav om norske lønns- og arbeidsvilkår som gjelder. Selvsagt må det være slik i norske farvann og på norsk sokkel i fremtiden.

STORTINGET: Forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbundet (t.h) møtte Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tirsdag. Foto: Tri Nguyen Dinh/Maritim Logg

les også

Taxiforbundet 100 år: Løsarbeidermodellen er et angrep på den norske samfunnsmodellen

Nybø: Potensielt store konsekvenser for næringen

I et skriftlig svar til VG, skriver næringsminister Iselin Nybø at hun er oppmerksom på problemstillingen og Sjømannsforbundets synspunkter.

Hun viser til utredningen som i juni 2019 ble lagt frem for Nærings- og fiskeridepartementet.

Den vurderte nettopp mulighetene Norge har til å kreve lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann, og på norsk kontinentalsokkel.

Nybø understreker at regjeringen foreløpig ikke har konkludert på den videre oppfølgingen.

– Vi tar sikte på å behandle saken i stortingsmeldingen om maritim politikk som legges frem i høst.

– Å innføre et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår vil være en tydelig endring av norsk skipsfartspolitikk, som potensielt vil ha store konsekvenser for næringen. Vi er derfor i tett dialog med partene i næringen for å danne oss et best mulig bilde av dagens situasjon og de mulige konsekvensene, sier Nybø, og viser til møtet 17. februar.

ConocoPhilips: Dekker et kortvarig behov

Kommunikasjonsdirektør Stig Kvendseth i ConocoPhilips peker på at selskapet på nåværende tidspunkt har innleid 13 fartøyer, hvorav elleve seiler under norsk flagg.

Ett av skipene seiler under dansk flagg, mens Evita 2 seiler under kypriotisk flagg.

Kvendseth understreker at Evita er leid inn på et kortvarig opphold, som dekker et midlertidig behov.

– Sånn sett er Evita «unntaket» og ikke et uttrykk for noen endret strategi fra vår side. For å dekke vårt kortvarige behov, brukte vi normal anbudsprosess via megler, og fartøyet måtte tilfredsstille våre kravsspesifikasjoner.

– Det kan tilføyes at markedet for tiden er meget volatilt, og at det er forbundet med stor usikkerhet å finne kvalifiserte fartøyer som tilfredsstiller våre krav når behovet oppstår, sier kommunikasjonsdirektøren.

Han legger til at supplyskipet har en avtale med International Transport Workers’ Federation (ITF) for mannskapet om bord.

– For ordens skyld, innleien har skjedd i henhold til gjeldende lovgivning, avslutter Kvendseth.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder