Erna Solberg om Ari: – Norge har mistet en stor kunstner og forfatter

Statsministeren trakk frem selvmord og psykisk helse i nyttårstalen. Men også bekymring for klimaet fikk stor plass.

 • Mikal Hem
 • Stella Bugge

Etter at Ari Behn tok sitt eget liv i julen, valgte statsminister Erna Solberg (H) å snakke om psykisk helse i sin årlige nyttårstale.

– Norge mistet en nyskapende kunstner og forfatter. Familie og etterlatte mistet et kjært familiemedlem og en god venn, sa Solberg.

Statsministeren oppfordrer folk til åpenhet, og brukte anledningen til å fremme et initiativ til å kartlegge årsakene til at flere unge, spesielt jenter, har utfordringer med psykisk helse.

les også

Erna Solberg om barnevern i nyttårstalen 2019: – Må skape flere suksesshistorier

– Da kan vi også komme nærmere løsninger som virker. Men vi vet én ting. Det å bry oss om hverandre er alltid viktig, sa Solberg.

Hun hadde varslet på forhånd at talen ville bli endret av omtanke for alle som var glade i Behn.

Statsministeren trakk frem kongeparet som to personer som bryr seg.

– Sammen med resten av kongefamilien gjør de en formidabel innsats. For norsk næringsliv i utlandet. For å inkludere alle i vårt samfunn. For miljø og klima, som også nye generasjoner kongelige er så opptatt av. Jeg vil takke hans Majestet Kongen og resten av kongefamilien for alt de gjør for Norge, sa Solberg.

– Utslippene må reduseres kraftig

Klimaet var en rød tråd gjennom hele Solbergs tale. Hun viste til at det året vi nå går inn i, er det året Parisavtalen mot klimaendringer starter å gjelde.

– Her hjemme har mange unge det siste året vist sterk bekymring for klimaet. Med god grunn, sa Solberg.

Hun pekte blant annet på at klimaendringer kan skade verdens evne til å produsere mat, at stigende havnivå vil true mange land og at mer uvær, flom og skred kan gå ut over liv og helse her hjemme.

– Vi vet i dag nok til å slå fast at menneskeskapte klimaendringer er farlige.

Statsministeren mener det er feil å si at Norge ikke gjør noe for klimaet.

DØDE 1. JULEDAG: Ari Behn. Foto: Frode Hansen

– Norge har ført en stadig strengere klimapolitikk siden CO2-avgiften ble innført for nesten 30 år siden, sa hun og viste til at utslippene er nesten like store i dag som det de var i 1990 selv om vi er blitt mer enn én million flere nordmenn samtidig som den økonomiske veksten har vært formidabel.

– Men fremover må utslippene reduseres kraftig. Virkemidlene vi allerede har innført vil kutte utslippene med mer enn 13 prosent. Men heller ikke det er nok, sa statsministeren.

Regjeringen har som mål å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene med minst 45 prosent i 2030 sammenlignet med 2005.

– Fra 2021 vil vi lage et utslippsbudsjett. Hvert år vil rammen for hva vi kan slippe ut bli mindre. Dette vil kreve mye av oss. Og jeg vet at det bekymrer mange, sa Solberg og pekte blant annet på distriktene hvor det er langt mellom ladestasjonene.

Samtidig forsvarte hun olje- og gassnæringen og viste til at det fortsatt vil være behov for disse produktene selv om verden når klimamålene.

– Derfor bør vi ikke avvikle en næring som sysselsetter mange tusen, og som bidrar til å finansiere velferden vår. Men næringen må forberede seg på lavere etterspørsel når klimapolitikken blir strengere. Og den må også selv kutte utslipp.

LEST INN PÅ NYTT: Solbergs tale ble spilt inn på nytt etter Ari Behns bortgang. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Solberg trakk også frem plastforurensning i havet. Løsningen på problemet ligger ifølge statsministeren hos hver enkelt av oss.

– Hvis vi alle blir flinkere til ikke å kaste plast i havet, så blir det mindre behov for å rydde opp.

Sa unnskyld

Solberg tok også opp NAV-skandalen, der flere titalls personer er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel, flere av dem til fengselsstraff.

– Det er i ettertid vanskelig å forstå at en så alvorlig feil kunnet skje over så lang tid og ramme så mange mennesker. På vegne av regjeringen, vil jeg beklage overfor de som er rammet. Vi gjør nå alt vi kan for å rette opp i uretten som er begått, sa statsministeren gjennom TV-skjermen.

Høyre-lederen understreket hvor viktig tillit til det offentlige og domstolen er for samfunnet.

– Fremover må vi jobbe hardt for å gjøre oss fortjent til denne tilliten på ny.

Allerede om en drøy uke skal hun og den ansvarlige statsråden Anniken Hauglie (H) møte i høring i Stortinget om saken.

Les også

 1. Slår full NAV-alarm: Alle departementer skal under lupen

  Statsminister Erna Solberg (H) har slått full NAV-alarm: Nå har hun bedt statsrådene undersøke om departementer og…
 2. Undersøkelse: Plast i havet bekymrer nordmenn mest

  En meningsmåling foretatt av Universitetet i Bergen viser at nesten ni av ti nordmenn er bekymret for plast i havet.
 3. Fant 22 kilo plast i magen på drektig hval

  Den åtte meter lange spermhvalen ble funnet død på kysten av Sardinia. To tredjedeler av magen var fylt av søppel.
 4. Statsminister Erna Solbergs nyttårstale 2019

  Statsministeren tar opp temaer som barnevern, terrorisme og miljø i sin nyttårstale 2018.
 5. Ari Behn: Knallharde oppgjør og sekser på armen

  «Vi er den nye vinen», knallharde offentlige oppgjør med kritikere og forfatterkolleger og en enorm tatovering er bare…
 6. Kongen i nyttårstalen: – Vi er sterkt preget av Ari Behns død denne julen

  Kong Harald snakket om bortgangen til sin tidligere svigersønn i årets nyttårstale.

Mer om

 1. Nyttårstale
 2. Erna Solberg
 3. Global oppvarming
 4. Miljø
 5. Ari Behn
 6. Selvmord
 7. Psykisk helse

Flere artikler

 1. Erna Solberg etter Behns selvmord: – Vi må våge å prate om de vanskeligste tingene

 2. Roser kongens nyttårstale

 3. Slik blir Ari Behns bisettelse

 4. Dette er programmet for Ari Behns bisettelse: Datteren Maud Angelica skal tale

 5. «Talen fra Ari Behns 16-årige datter Maud Angelica kommer til å bli sitert og brukt i mange sammenhenger i årene som kommer.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder