STATSMINISTER: Erna Solberg (H). Foto: Berit Roald

Erna Solberg vil møte til høring om NAV-skandalen: - Har ikke så mye å bidra med

Når kontrollkomiteen skal holde åpen høring om NAV-skandalen den 9. januar, har de sagt at de vil kalle inn Erna Solberg.

– Ja, jeg blir jo invitert. Jeg har ikke så mye å bidra med da i disse spørsmålene de har stilt, for statsministerens kontor og jeg ble informert om saken 18. og 19. oktober, og siden da har vi hatt ett fokus - det har vært å sørge for at vi fikk ryddet opp i dette, svarer Erna Solberg på spørsmål fra VG om hun vil møte til den åpne høringen kontrollkomiteen skal holde om NAV-skandalen den 9. januar

– Du sier at du ikke har så mye å bidra med, men du har jo sittet som statsminister mens denne saken har blitt rullet opp?

– Jo, men poenget er at vi har jo ikke hatt den saken til behandling på noe som helst tidspunkt. Det er jo ikke noen saksbehandling, vi hadde ikke kunnskap om den saken basert på dette.

Erna Solberg hadde tirsdag sin oppsummering av det politiske halvåret i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien.

Der har hun blant annet sagt at regjeringen oppretter en egen nemnd som skal behandle klager på erstatningskrav som springer ut av NAV-skandalen.

Se talen her.

les også

Knusende rapport: Dette mener NAV gikk galt i trygdeskandalen

– Alle i norsk politisk liv må være ydmyke

NAV har tolket feiltolket EU-reglene som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land siden 2012.

Det har ført til at minst 36 personer har fått ubetinget fengsel i opptil åtte måneder, og minst 2.400 trygdemottagere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling av trygdeytelser. På spørsmål om saken har vært en tøff sak for henne som statsminister, svarer Solberg:

– Jeg mener jo at NAV-saken er vanskelig for hele det norske samfunnet, fordi den sannsynligvis har vart over veldig mange år. Hva som egentlig er starttidspunktet, får granskningsutvalget komme til - men det som er vondt og sårt er å tenke på at vi har fengslet folk i dette landet som hadde retten på sin side, og på den måten bidratt til at folk har fått en verre hverdag. Alle i norsk polisk liv må være ydmyke for det.

les også

For 19 år siden vant Odd (68) frem om sykepenger i utlandet: Men NAV fortsatte å gjøre feil

Hun sier det er en tøff sak for hele regjeringen, men sier samtidig at bredden av norske politikere i utgangspunktet mener at vi burde hatt de reglene som ligger i folketrygdloven.

– Dette er en rettighet man får fordi at i EØS så er tanken at ikke bare Norge, men hele Europa er hjemlandet ditt i en sånn sammenheng. Det jeg synes er tøft er at det er vanskelig å vite hvor vi havnet feil i dette - hvor var det vi ikke så de faresignalene, og hvorfor implementerte vi det på en så feil måte, sier hun.

– Det viktigste for meg er at nå gjør vi opp for den uretten vi har gjort, vi har hovedfokus på det. Så må vi sørge for at vi ser EØS-perspektivene enda bedre når vi gjennomfører lovverk.

les også

Slår full NAV-alarm: Alle departementer skal under lupen

– Kan ikke bedømme hver påstand

NAV endret praksis etter å ha oppdaget EØS-feilen i mars, men det var først sent i august «den store alarmen» gikk i departementet om at folk kunne ha blitt uskyldig dømt.

Solberg har sagt at hun ikke husker hvordan hun ble informert om praksisendringen, men hun har tidligere forsikret om at hun ikke ble gjort klar over omfanget i NAV-skandalen, der folk har blitt uriktig dømt, før 19. oktober i år.

VG kunne i dag fortelle om hvordan NAV-ansatte varslet og varslet om at de ikke hadde fått god nok informasjon fra departementet om hva praksisendringen i mars skulle innebære, uten at de fikk avklaringer fra hverken departementet eller direktoratet.

– Hva vil du si til dem?

– Såvidt jeg forstår så har departementet svart med prinsippene tidlig i mars og så har ikke det vært kommunikasjon om hvordan NAV skulle utarbeide disse reglene. Dette får granskningsutvalget gå igjennom og se på. Jeg kan ikke sitte og bedømme hver enkelt påstand og hva som er sagt og skrevet og hvem som har hatt kontakt når vi har nedsatt et utvalg som skal granske dette og gå igjennom feilene, sier Solberg.

NAVs interngransking som nylig ble lagt frem viser at Eirik (38) ble dømt for trygdesvindel i september til tross for at NAV like før rettssaken diskuterte om de burde trekke eller utsette den. Han ble dømt.

– Hva sier du til ham?

– Jeg vil si til alle som er blitt dømt uriktig at det er jeg oppriktig lei meg for. Riksadvokaten ble informert om dette på et tidspunkt i september - det tok jo litt tid å avklare akkurat hvilke saker det gjaldt. Og det er bare riksadvokaten som kan styre spørsmål om å frafalle siktelser og annet, det kan ikke en regjering gjøre, sier Solberg.

Får samme spørsmål på nytt

Kontroll- og konstitusjonskomiteen fikk sist uke svar fra statsminister Erna Solberg (H) på sine første spørsmål til henne om NAV-skandalen. De stilte blant annet spørsmålet: «Hva tenker Statsministeren om at det gikk godt over en og en halv måned før justis og innvandringsministeren og statsministeren ble orientert om saken henholdsvis 22 og 19 oktober 2019?»

De reagerer på at hun i sitt svar skrev at hun ikke vil kommentere enkelheter i saken videre før regjeringens eksterne gransking blir avgitt.

- Det er så veldig avgjørende for denne saken at alle relevante svar kommer ut til Stortinget og offentligheten, og vi kan ikke godta det at opplysningsplikten til stortinget settes til side hvis en regjering har satt ned det et eksternt utvalg - det avlyser ikke grunnloven, sier SVs representant Freddy Andre Øvstegård i komiteen til VG.

Komiteen viser tirsdag ettermiddag til grunnlovens § 82 om opplysningsplikten til Stotinget, og sier at Stortinget forventer svar på spørsmål som kan bidra til å opplyse saken komiteen har til behandling. Deretter stiller de spørsmålet på nytt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder