DIREKTØR: Stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Stortingsdirektøren ut mot Hansens forklaring

Stortingsdirektøren har svart på de 18 spørsmålene fra Frp-leder Sylvi Listhaug om pendlerboligsaken. I svaret slår hun blant annet tilbake mot den avgåtte stortingspresidenten Eva Kristin Hansen (Ap).

Av 

Sven Arne Buggeland

Publisert:

Listhaug har krevd en rekke svar etter at det ble avslørt at stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen disponerte gratis pendlerbolig, mens hun var bosatt mindre enn 40 kilometer unna Stortinget.

Saken førte til at Eva Kristin Hansen (Ap) trakk seg som stortingspresident torsdag forrige uke, samme kveld som det ble kjent at politiet åpner etterforskning av pendlerboligsakene.

Tidligere denne uken meldte VG at også at Stortinget som arbeidsgiver også kan ha brutt loven i pendlerboligsaken.

I svaret skriver stortingsdirektør Marianne Andreassen at hun først fikk vite at Eva Kristin Hansen hadde disponert bolig i Ski i perioden 2014 til 2017 mandag i forrige uke.

– Første gang jeg fikk informasjon fra Hansen om at hun hadde disponert bolig i Nordre Follo (…), var i en telefonsamtale med Hansen i 22-tiden mandag 15. november 2021, skriver Andreassen.

Dette var kvelden før Adresseavisen avslørte Hansens pendlerbolig.

– Hansen ble i denne samtalen orientert av meg om at dette ikke var i tråd med regelverket, og det ble i denne forbindelse vist til andre saker av lignende karakter omtalt i mediene, der administrasjonen tydelig hadde påpekt betydningen av å disponere bolig innenfor 40-kilometersgrensen, skriver stortingsdirektøren videre.

MÅTTE GÅ: Tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap)

Elden: – Grunnløs antydning

Eva Kristian Hansens advokat John Christian Elden uttaler at de noterer seg at administrasjonen er klare på at det verken har vært aktuelt å anmelde eller kreve tilbake penger fra noen av de som har hatt pendlerleiligheter, da vilkårene for det ikke er til stede.

– Antydningen fra statsadvokaten om bedrageri i disse saken er grunnløs, skriver Elden til VG.

Han viser til at Oslo Statsadvokater forrige uke ba Oslo politidistrikt etterforske om stortingspolitikere har «begått bedrageri eller annet lovbrudd i forbindelse med mottatt pendlerleilighet fra Stortinget».

Elden fremholder at ordlyden i reglene må gå foran administrasjonens praktisering:

– Ordlyden i reglene er at man får pendlerleilighet om man er folkeregisterført eller faktisk bosatt mer enn fire mil fra Stortinget. Folkeregisterloven sier representantene skal stå folkeregisterført der de er valgt fra, sier Elden.

Eva Kristin Hansen er innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag.

Ut mot forklaring

I brevet gjør stortingsdirektøren det klart at hun er uenig i Hansens fremstilling av hvordan kommunikasjonen mellom henne og Stortingets administrasjon foregikk forrige uke:

– Når det gjelder administrasjonens kommunikasjon med Eva Kristin Hansen 15. november 2021, medfører det ikke riktighet at Hansen «først fikk utkast til presseuttalelse, som la til grunn at hun hadde holdt seg innenfor regelverket, for så tre timer senere få kontrabeskjed om at regelverket ikke var fulgt med henvisning til en tolkningsendring fra 2009», skriver Andreassen i svaret.

Hun legger til at det er korrekt at Hansen tidlig denne kvelden fikk en e-post fra administrasjonen med utkast til svar på en mediehenvendelse fra Adresseavisen.

– Administrasjonens e-post inneholdt imidlertid kun et foreløpig utkast til svar på én del av en mer omfattende henvendelse fra Adresseavisen. Det svaret som ble skissert, gjaldt dessuten en annen problemstilling enn det som senere ble det sentrale tema, nemlig om man kan anses som skattemessig bosatt i den kommunen man er folkeregistrert, dersom man der leier et rom i en leilighet, skriver stortingsdirektøren.

Stortingets administrasjon har vurdert regelverket for pendlerboliger å være tilstrekkelig tydelig og har ikke tidligere oppfattet at representantene har uttrykt tvil om hvordan reglene er å forstå.

– Kunne vært tydeligere formulert

Stortingsdirektøren understreker at det følger av regelverk og praksis at det er et vilkår for rett til pendlerleilighet at stortingsrepresentantene ikke faktisk bor innenfor en grense på 40 kilometer fra Stortinget.

– De har heller ikke vært noen endringer i tolkningen eller praktiseringen av regelverket, og det har ikke vært noen forskjellsbehandling av like saker, skriver Marianne Andreassen.

Hun er kommet til at det ikke er rettslig grunnlag for å iverksette reaksjoner som politianmeldelse eller krav om tilbakebetaling, overfor representantene som er omtalt i mediene.

Hun skriver at disse sakene har gjort det tydelig at noen elementer i vilkårene kunne vært tydeligere og legger til at flere formuleringer ikke nødvendigvis har vært oppfattet som klare og utvetydige.

– I min vurdering har jeg lagt vekt på at regelverket for tildeling av pendlerboliger kunne vært tydeligere formulert, og at veiledningen og informasjonen fra administrasjonen til representantene om vilkårene for tildeling kunne vært bedre, skriver stortingsdirektøren.

Avviser tolkningsendring

Andreassen skriver at Stortingets administrasjon siden 2006 har vært klare på at man ikke har rett til pendlerbolig dersom man disponerer bolig innenfor 40 kilometers grensen – selv om man er folkeregistrert lenger unna.

Hun avviser at det skjedde en tolkningsendring i 2009.

Andreassen understreker at representantene har vært informert om pendlerboligordningen først gjennom en håndbok, siden Stortingets intranett – og at administrasjonen har svart på spørsmål om ordningen.

– I tillegg bes representantene hvert år om å fylle ut en egenerklæring. Det har alltid fremgått at de som har fått tildelt pendlerbolig, må gi skriftlig beskjed til administrasjonen dersom det har skjedd permanente eller langvarige endringer i bostedsforhold på hjemstedet eller i Oslo, skriver stortingsdirektøren.

Hun skriver at det ikke var kontakt mellom Stortingets administrasjon og Oslo statsadvokatembeter, før statsadvokatene beordret etterforskning av pendlerboligsaken.

Hun skriver også at administrasjonen heller ikke tok initiativ til kontakt med Oslo politidistrikt om saken.

KEVER SVAR: Sylvi Listhaug.

Listhaug: Forventer tydeligere svar

Onsdag kveld sier Listhaug til VG at det særlig er to forhold hun ikke fikk klart nok svar på i brevet fra stortingsdirektøren:

– Det ene er at man ikke hadde mistanke om at det hadde skjedd noe straffbart, sier Listhaug.

– I lys av at politiet har gått inn i sakene, er det helt nødvendig å gå videre på det spørsmålet, og høre om dette var en juridisk vurdering som ble gjort på Stortinget, eller om det var direktøren sin.

–Det andre er reaksjoner mot stortingsrepresentanter, der direktøren sier hun ikke har mandat med å følge opp disse sakene med reaksjoner. Da er det spørsmålet  om man har bedt om å få det. Jeg er ganske sikker på at presidentskapet ville være velvillig til å gi mulighet til å følge opp saker mot personer som har brutt regelverket.

Listhaug sier hun forventer at den nye stortingspresidenten “relativt raskt vil invitere de parlamentariske lederne til et oppfølgingsmøte”.

– Der vi både kan stille oppfølgingsspørsmål og diskutere veien videre når det gjelder å se på gamle saker, som jeg mener må komme i gang ganske raskt, legger hun til.

Her kan du lese mer om pendlerboligsaken.

Publisert:

Les også

 1. Eva Kristin Hansen (Ap) trakk seg: – Jeg ble i realiteten avsatt

  Eva Kristin Hansen mener nå at hun i praksis ble tvunget til å beklage og at hun i praksis ble avsatt som…
 2. SV-topp om Stortingets skattesak: Administrasjonen visste ikke om skatteregel

  SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og Stortinget risikerer krav på over 350.
 3. Jusprofessor: Stortinget risikerer bøter og straffeskatt

  Jusprofessor Arvid Aage Skaar sier at det kan se ut som Stortinget som arbeidsgiver kan ha brutt tre lover i…

Mer om

Stortinget

Eva Kristin Hansen

Sylvi Listhaug

Stortingets pendlerboliger

Flere artikler

 1. Etter pendlerbolig-svar: Ansvaret ligger hos representantene

 2. Stortingsdirektøren tar selvkritikk: – Vi kunne gitt bedre informasjon

 3. Stortingsdirektøren: – Disse sakene ligger tilbake i tid

 4. Lysbakken om Stortingets administrasjon: – Frustrasjonen er godt kjent

 5. Ny stortingspresident: Slik svarer han om tilliten til Stortingets direktør

Fra andre aviser

 1. Stortingsdirektøren avviser at pendlerbolig-regler har vært uklare

  Bergens Tidende
 2. Direktøren på Stortinget har vært taus i flere dager. Nå svarer hun for seg.

  Aftenposten
 3. Fullt pendlerbolig-kaos på Stortinget. Et tolv år gammelt brev til Ropstad kan ha startet det hele.

  Bergens Tidende
 4. Stortingsdirektøren slår tilbake mot egen president

  Bergens Tidende
 5. Stortingsdirektøren tar selvkritikk: – Vi kunne gitt bedre informasjon

  Aftenposten
 6. Presset øker mot direktøren på Stortinget. Har ikke dokumentert regeltolkningen som felte presidenten.

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no