FORURENSET: Femdobling av bompenger og gratis kollektivtransport er blant tiltakene som skal gi bergenserne renere luft. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Slik vil byene redde luftkvaliteten

Ingen andre norske byer enn Oslo vil innføre dieselforbud, men flere vurderer drastiske tiltak for å sikre friskere luft for innbyggerne.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

BERGEN:

– Luftforurensningen i Bergen har vært så alarmerende at vi har vært nødt til å ta store grep. Nå skal vi femdoble bompengene på dager med vanskelig luftkvalitet og tilby gratis kollektivtrafikk disse dagene, sier byutviklingsbyråd i Bergen Anna Elisa Tryti (Ap).

– Etter at vi i fjor innførte rushtidsavgift, har biltrafikken gått ned med 15 prosent i rushtiden, og den nye bybanen har gitt en økning på 45 prosent i kollektivtrafikken i Bergen fra 2010. Men vi er ikke i mål. Datokjøringen har for eksempel ikke gitt den miljøeffekten vi hadde håpet, sier Tryti.

– Har dere vurdert dieselforbud som Oslo?

– Vi har vurdert det, men slo det fra oss da Oslo kun fikk innføre det på kommunale veier. Hos oss er det på fylkes- og riksveier forurensningen er verst. Nå blir vi heller førstemann ut med å femdoble bompengene og tilby gratis kollektivtransport på dager med dårlig luftkvalitet, sier Tryti.

Hun håper at det praktiske rundt dette kommer på plass i løpet av februar.

Les også: Luftforsker er redd dieselforbudet er for snilt.

BERGEN: Oppfordring til bergenske bilister i 2010. Foto: Hallgeir Vågenes VG

TRONDHEIM:

– I Trondheim er vi ikke i nærheten av den situasjonen Oslo opplever – og her er det ikke aktuelt med et dieselforbud, sier rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune til VG.

Han forteller at piggdekkavgiften ble tatt bort i 2010 og gjeninnført høsten 2016.

– Vår hovedutfordring har vært svevestøv fra asfalt, blant annet som følge av asfalt som ble smuldret opp av piggdekkbruk. Trondheim var blant de verste i flere år, men har blant annet startet med systematisk spyling av veiene med saltlake for å fjerne støv, sier Wolden.

FÆRRE KJØRER: Trondheim har redusert biltrafikken. Her fra Sluppen i Trondheim. Foto: Øyvind Nordahl Næss VG

– Med unntak av en kort periode i oktober i fjor har Trondheim hatt en akseptabel situasjon som ikke har gjort det nødvendig å iverksette ekstraordinære tiltak. Miljøpakken har vært effektiv som virkemiddel for å flere til å bruke kollektive transportmidler, sykling og gange, sier Wolden.

Siden 2010 har sykling i Midtbyen økt med 50 prosent og biltrafikken gått ned med 17 prosent. Siden 2008 har bussbruken økt med 60 prosent og bussene har gått over fra diesel til gass.

– Med overgang fra gass til el for en stor del av bussparken fra 2019 blir situasjonen ytterligere forbedret, sier Morten Wolden.

Aller verst: Oslo-luften dårligst i Europa

OSLO:

– Med dieselforbudet fikk vi til det første akuttiltaket mot farlig forurensning i Oslos historie, men enda viktigere er økningen i de langsiktige tiltakene for myke trafikanter og kollektivtransport som vi har satt i gang for å bedre miljøet, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

KJEMPER FOR BEDRE LUFT: Lan Marie Nguyen Berg og Miljøpartiet De Grønne har blant annet innført ni kilometer sykkelvei i hovedstaden. Foto: Frode Hansen VG

– Vi har laget ni kilometer sykkelvei i Oslo på ett år. I tillegg har vi gitt 79 millioner mer til drift av kollektivtransporten i årets budsjett og 50 milliarder mer til investeringer i kollektivtransporten i årene fremover. Når det gjelder luftforurensning spesifikt, har vi femdoblet satsingen på vasking av veier og doblet det beløpet du kan få for å skifte ut den gamle vedovnen, sier Berg.

Les også: Dieselforbudet er opphevet

Les også: Så mange parkerte dieselbilen

Hun er også fornøyd med at de har fått miljøfartsgrense på innfartsårene inn til Oslo, og økt piggdekkavgiften for første gang på mange år.

– Men det aller viktigste har vi ennå ikke fått gjennom, fordi Ketil Solvik-Olsen trenerer. Det er økte bompengesatser. Gjennom Oslopakke 3-forhandlingene vedtok store politiske flertall i Oslo og Akershus før sommeren satser i bomringen på 43 kroner for bensinbiler og 48 for dieselbiler, og 10 kroner mer i rushtiden. Det kunne ha gjort at 70 prosent av dem som er utsatt for helsefarlig luft i Oslo i dag kunne sluppet det, sier byråden.

LILLEHAMMER:

Rådmann Tord Buer Olsen i Lillehammer forteller at det først og fremst er svevestøv, ikke NOx, som er det store forurensingsproblemet i Lillehammer.

– Men det er ikke så lett i en bakkeby som Lillehammer å forby piggdekk. Det vi derimot gjør er å komme med tiltak for å skifte ut oljefyring og gamle vedovner. Vi har også gått til innkjøp av ny feiemaskin som kan binde opp og få fjernet løst støv så fort som mulig. Dessuten har kommunen også tilrettelagt for ladestasjoner for elbiler, sier Buer Olsen.

DRAMMEN:

Et dieselforbud har ikke vært oppe til diskusjon i Drammen.

– Vi vil heller satse på høy kvalitet på vintervedlikehold, slik at vi han bruke piggfritt i stor grad. Enda bedre renhold/feiing om vinteren regner jeg også som aktuelle tiltak, sier ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen (H).

Han mener det er svevestøv som er den store utfordringen i Drammen.

– Rådmannen har nå satt i gang arbeidet med en tiltaksutredning for luftkvalitet. Den faglige utredningen vil antagelig foreligge i april 2017 og det legges opp til politisk behandling etter det.

FREDRIKSTAD:

En av januardagene i fjor nådde Østfold-byen lilla nivå og var dermed den mest forurensede byen i landet. Men ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) mener at det ikke er dieselbiler som er problemet, men piggdekk og vedfyring.

– Når det er så kaldt at det er behov for ekstra fyring, merker vi det på luftkvaliteten. Tiltak vi har satt i gang er panting av ovner. Statens vegvesen har også forsøkt å binde svevestøvet, men det har ikke vært nok, så vi har nå en utredning som vil se nærmere på piggdekk og svevestøv. Den vil være klar i løpet av mai, sier Nygård.

VURDERER TILTAK: Gir biltrafikken for mye forurensning, må dieselforbud eller andre tiltak vurderes i Tromsø. Foto: Terje Mortensen VG

TROMSØ:

– Vi hadde en situasjon i høst med klarvær, kaldt og lite vind, samtidig som mange hadde skiftet til piggdekk. Da var det veldig dårlig luftkvalitet, sier varaordfører Jarle Aarbakke (Ap).

– Tromsø har foreløpig ikke måttet ty til tiltak som i Oslo og Bergen, men blir målingene for gale, må vi også innføre tiltak som dieselforbud eller annenhverdagskjøring. Foreløpig har vi ikke vært der, og vårt håp er å kunne redusere privatbilismen såpass at vi kan unngå slike situasjoner, sier Aarbakke.

– MYE SVEVESTØV: Rådmann Unni Skaar. Foto: Linn Cathrin Olsen VG

SARPSBORG:

Unni Skaar er rådmann i Sarpsborg kommune og forteller at kommunen først og fremst har hatt fokus på svevestøv og mulig forurensing fra industrien.

– Svevestøvet har særlig vært en utfordring på våren og da har vi satset på tidlig feiing av og godt renhold. Vi har også vurdert et forbud mot piggdekk, sier Unni Skaar til VG.

LILLESTRØM:

– Etter noen alarmerende varslinger i fjor, vedtok vi å få på plass flere målestasjoner, slik at vi kan få en bedre oversikt over hva som er problemet, sier Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten (Ap).

– Vi har ikke fått noen meldinger om at det er akutt i vårt område denne gangen, men blir det lange perioder med dårlig luft, så må vi vurdere tiltak.

ELVERUM:

– Vi har satt opp en målestasjon for å kartlegge forurensingen i Elverum. Men det har ikke vært diskutert noen tiltak, opplyser kommunens ordfører Erik Hanstad (H) til VG.

STAVANGER:

– Vi er ikke den byen som har de største luftproblemene, men noen få dager og på noen få steder har vi brutt EØS-grenseverdiene, og det skal vi selvsagt ta på alvor, sier Kåre Reiten (H), som er leder for levekårsstyret i Stavanger.

– Hvis det blir akutt dårlig luft her, har vi i dag ikke andre effektive tiltak enn å anmode folk om å holde seg borte fra de mest forurensede stedene. Mer langsiktig har vi vedtatt å innføre piggdekkavgift, og pengene skal gå til utskifting av gamle vedovner, sier Reiten.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder