VANT: Steinar Thunold (68) fikk kreft få år etter at han gikk av med pensjon. Nå har han fått NAVs godkjenning på at sykdommen sannsynligvis er forårsaket av yrket hans. Foto: Paul Sigve Amundsen VG

VG fulgte kampen for erstatning i ett år: Brannmann vant frem med kreftkrav

I mars fikk tidligere brannmann Steinar Thunold godkjent sin kreftsykdom som en av de første i Norge. Nå anbefaler aksjonsgruppen andre brannmenn til å gjenoppta sine saker.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Jeg håper jeg nå åpner en dør for andre brannmenn. Men det er ikke en god følelse at det er opp til oss som er blitt syke om vi orker å ta den kampen på hver vår kant, sier Steinar Thunold (68).

I helgen forteller VG historien til fire brannmenn fra Bergen. Fra innsiden av de dramatiske bybrannene – og i kampen mot kreftsykdommen og for anerkjennelse.

Les alt om: Brannheltenes kamp i VG Helg eller VG Pluss

For å få godkjent en yrkesskade eller yrkessykdom hos NAV må de kunne dokumentere en årsakssammenheng mellom sykdommen og arbeidsforholdet. Brannmenn opplever det som særlig vanskelig.

Til forskjell fra en industriarbeider som har jobbet ett sted og med bestemte stoffer, vil en brannmann ha store problemer med å dokumentere hvilke kreftfremkallende stoffer han har vært i kontakt med – og hvor langvarig eksponeringen har vært.

Les også: Dette er norsk brannberedskap

Thunold fikk ja

Flere brannmenn får nå bistand fra fagforeninger og Kreftforeningen til å fremme sine erstatningskrav. VG er kjent med at én brannmann skal ha fått ja til sitt krav i 2014.

Hverken Kreftforeningen eller aksjonsgruppen «Brannmenn mot kreft» kjenner til senere saker – før Steinar Thunold fikk godkjent sin beinmargskreft som yrkesskade i mars i år.

– Jeg håper jeg kan hjelpe andre brannmenn som får kreft i fremtiden. Nå er det fastslått at noen kreftformer ér relatert til yrket vårt, sier Thunold til VG.

Han brukte egne penger på å engasjere advokat for å nå gjennom med sin søknad til NAV. Nå har han fått godkjenning, ménerstatning og skal opprette forsikringssak.

Arbeidstilsynet om kreftrisiko: Mangler hos tre av fire brannvesen

Angerman fikk nei

Erik Angerman (53) er en av brannmennene VG har fulgt det siste året. I 2010 fikk han påvist lymfekreften Non-hodgkin lymfom. Både arbeidsmedisiner og overlege ved kreftavdelingen på Haukeland vurderte Angermans sykdom i 2014 da han søkte yrkesskadesak hos NAV.

Overlegen skriver i sin vurdering at det ikke er åpenbart at sykdommen «skyldes yrket som brannmann, men det kan ikke utelukkes».

LIVREDDER: Underbrannmester Erik Angerman fikk lymfekreft, men ble frisk og er nå tilbake på jobb som brannmann på Fana brannstasjon i Bergen. Her er han på en øvelse på Stend Jordbruksskule i Bergen hvor de trente på evakuering av hester. Foto: Paul Sigve Amundsen VG

– Jeg er glad for at Steinar har fått sykdommen godkjent. Forhåpentligvis vil det gjøre det lettere for oss andre, sier Erik Angerman.

– Men jeg har vanskelig for å forstå hvorfor to kreftdiagnoser som gir rett på erstatning i andre land, vurderes såpass ulikt av NAV. Det kan virke som om det er tilfeldigheter som avgjør.

Han får nå bistand fra Kreftforeningens rettshjelp til å åpne sin sak på nytt.

Les også: Norges første rosa brannbil mot kreft

Sett med nye øyne

Interesseorganisasjonen «Brannmenn mot kreft» anbefaler kreftsyke brannmenn som tidligere har fått nei fra NAV, til å forsøke å få sine saker vurdert på nytt.

– Jeg vil anbefale det. Kunnskapen om årsak og sammenheng rundt kreftrisikoen i brannmannsyrket har i de senere år blitt vesentlig høyere, også blant leger og saksbehandlere. Derfor blir saken forhåpentligvis sett på med andre øyner i dag enn for bare noen år siden, sier leder Tommy Kristoffersen.

Han legger til at det er urovekkende og bekymringsverdig at ulike kreftformer behandles ulikt.

– Det virker på meg som om resultatet kan variere fra saksbehandler til saksbehandler basert på kunnskapen om temaet. Og det gjelder i like stor grad kunnskapen til de ulike faglige sakkyndige. Kunnskapen om kreftrisiko har dessverre vært bortimot fraværende i Norge frem til dette ble satt på dagsorden av oss, brannfolkene selv.

Les også: Kreftsyke Jon Eirik rørt til tårer

NAV: Ikke tilfeldig

NAV understreker at det ikke er tilfeldig hvem som får og hvem som ikke får godkjent sin yrkessykdom.

– Det er ikke tilfeldigheter som avgjør. Vi behandler hver sak individuelt ut fra den dokumentasjonen som er mulig å fremskaffe. Dette er ganske omfattende saksbehandling i et sterkt og kompetent fagmiljø. Hvorvidt din sak blir godkjent kommer ikke an på hvilken saksbehandler du får, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland.

NAV-direktøren sier at de legger størst vekt på at det kan dokumenteres en årsakssammenheng mellom sykdommen og arbeidsforholdet.

NAV-DIREKTØR: Ytelsesdirektør Kjersti Monland sier at yrkessykdommer ofte er vanskeligere å vurdere enn andre yrkesskader. Foto: Helge Mikalsen VG

– Det kan være vanskelig å bevise?

– Ja, det kan oppleves som vanskelig, sier hun.

Les også: Nå skal NAV reise til brukerne

– Krevende

NAV-direktøren legger til at yrkessykdommer ofte er vanskeligere å vurdere enn andre yrkesskader, og at eldre saker er særlig vriene. Det er den som er syk eller skadet som har ansvaret for å dokumentere sammenhengen, men NAV bistår med å finne frem til riktig dokumentasjon og oppnevne sakkyndige.

– Hva tenker dere om den spesielle utfordringen brannmenn har?

– Vi er kjent med at brannrøyk kan inneholde kreftfremkallende stoffer og det foregår mye forskning på yrkeskreft som igjen kan påvirke muligheten for å få det godkjent i fremtiden, sier hun.

Hvilken dokumentasjon bør brannfolk hente inn?

– Det handler om å kunne vise til tid og varighet hvor man har vært utsatt for potensielt kreftfremkallende stoffer. Det forstår jeg at kan være veldig krevende å få dokumentert opp i enkelte saker – og da blir intervjuene og ekspertutredningene viktige, sier Kjersti Monland.

NAV-direktøren legger til at det er mye forskning på området, og at både spesialister og NAVs rådgivende leger forholder seg til ny kunnskap og nye sammenhenger når de finnes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder