DYNGES NED: Senterpartiets Marit Arnstad mener skolene må bli mye mer bevisst på hvor mange prøver, tester og vurderinger de pålegger elevene. Her er hun avbildet på eget stortingskontor med en anselig bunke sakspapirer. Foto: Terje Bringedal VG

Advarer mot test-hysteri – gjør elever stresset og syke

Leder Marit Arnstad i Sps stortingsgruppe vil bremse det økende tallet på tester, prøver og selvevalueringer i grunnskolen. Hun mener omfanget gjør elever stresset og syke.

 • Frank Ertesvåg
 • Stella Bugge

Artikkelen er over to år gammel

Senterparti-veteranen stilte onsdag et skriftlig spørsmål til kunnskapsminister Henrik Asheim (H), der hun viste til lege-professor Trond Diseth og overlege Stein Førdes varsler om en økende andel stressrelaterte innleggelser av unge mennesker.

– Diseth og Førde har gjennom utredninger påvist at undervisningen ved mange skoler skjer etter metoder som gir elevene betydelige belastninger og i sin virkning har fellestrekk med mobbing, skriver Arnstad i sitt spørsmål som ble fremført av Sp-kollega Marit Knutsdatter Strand i spørretimen.

Testing

Arnstad viser også til at funn både i Ungdata-undersøkelsen og stadige rapporter fra lærere, elever og foreldre tyder på at økningen i prøver, uketester, kartleggingsprøver og vurderinger er problematisk.

– Dette har utviklet seg over tid. Kravet om å prestere og være best har blitt for dominerende for mange elever, sier Arnstad til VG.

– Er din løsning å redusere omfanget av prøver?

– Det første vi må gjøre er å ta disse varslene alvorlig. Så må vi drøfte nærmere om denne utbredte og økende testingen og vurderingen er en fornuftig vei videre, svarer Arnstad som peker spesielt på den økende vurderingen i grunnskolen – enten det skjer gjennom smilefjes eller på andre måter.

Hun mener test- og prestasjonskulturen er i ferd med å gjennomsyre 1-10-løpet i barne- og ungdomsskolen. Arnstad etterlyser mer vekt på dannings-oppgaven til skolen oppe i alle læringsmålene i fagene.

– Gedigne krav

– Kravene er blitt så gedigne på veldig mange områder der barn og unge lever livene sine. Vi trenger ikke å dra dette helt ned i barneskolen, advarer hun.

– På noen skoler prøves det ut egne timer i stressmestring og mental trening. Kan det bidra til å dempe forventnings- og stressnivået?

– Jeg er nok redd for at det bare blir en liten reparasjon av det egentlige problemet, svarer Arnstad.

– Er det ikke nødvendig at barn og unge lærer seg å leve med et visst press med krav til å prestere – slik de vil møte virkeligheten i arbeidslivet?

Vi skal ikke gå fra den ene grøftekanten til den andre i denne saken. Jeg er ute etter en bedre balanse mellom det å prestere og det å oppleve skolen som en danningsarena. Heller ikke arbeidslivet dreier seg om kontinuerlig å prestere fra morgen til kveld, svarer Sps parlamentariske leder.

Hun mener det går klare politiske skillelinjer mellom for eksempel Senterpartiet og Høyre i dette spørsmålet.

Arnstad vil ikke ha noen koseskole, men en oppbremsing av prestasjons- og testskolen.

– Må få utfordringer

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) tror ikke det er omfanget av nasjonale obligatoriske prøver alene som skaper høyt stressnivå.

I sitt skriftlige svar til Arnstad tar han for seg myndighetskravene som er nasjonale prøver i regning, engelsk og lesing på 5., 8. og 9. trinn. Disse teller ikke for elevenes karakterer. I tillegg kommer fire obligatoriske kartleggingsprøver på 1., 2. og 3. trinn samt en muntlig og en skriftlig eksamen etter 10. trinn i grunnskolen.

– Det er liten grunn til å tro at det er omfanget av disse obligatoriske prøvene alene som skaper stress og psykiske plager i skolen, skriver Asheim.

Han viser til at prøver kan oppleves som stressende, men at de også er et verktøy for å vurdere hva elevene har lært og kunne tilpasse undervisningen den enkeltes behov.

– Elevene må få utfordringer som gjør at de strekker seg. Det kan oppleves som et press, men det kan også være nødvendig for å prestere og utvikle seg, skriver Asheim og legger til at skolene må sørge for jevn arbeidsbelastning.

Kunnskapsministeren mener det er viktig at barn og unge får hjelp når de trenger det og viser til at Regjeringen har foreslått å bevilge over 1 milliard kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2018.

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Senterpartiet (Sp)
 3. Høyre (H)
 4. Solberg-regjeringen
 5. Oppvekst

Flere artikler

 1. Slik blir elevene stresset på skolen

 2. Halvparten av lærerne: For liten tid til lek i førsteklasse

 3. Ungdomsskole dropper tentamen for å skåne stressede elever

 4. Sterk støtte til 11. skoleår som gutte-tiltak

 5. Egil Gabrielsen om «skolesviket»: Flere barn bør utsette skolestarten

Fra andre aviser

 1. Sanner gjør obligatorisk leseprøve for de minste frivillig – freder dagens eksamensform

  Aftenposten
 2. Testregime på småskoletrinnet?

  Fædrelandsvennen
 3. Aftenposten mener: Jan Tore Sanner gambler med de yngste elevene

  Aftenposten
 4. – Elevene må få hjelp i skolen

  Bergens Tidende
 5. Vil ha færre nasjonale prøver

  Fædrelandsvennen
 6. Lærer om test av seksåringer: - Nesten som et overgrep mot enkelte elever

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no