DYNGES NED: Ass. rektor Inger Marie Smidt på Tøyen skole i Oslo har printet ut en tykk perm med prøvemateriell fra nettet før prøvene. Foto: Hege Johnsen

Lærere lekker

Frustrerte skole- ansatte avslører innholdet i nasjonale prøver

Frykten for flere lekkasjer fra oppgavene i de nasjonale prøvene brer om seg. I går tok det VG fem minutter å få tilgang til oppgaveteksten fra prøven i skriving den 7. februar.

ARTIKKELEN ER OVER 14 ÅR GAMMEL

Den kommende oppgaveteksten i skriving for 7. trinnet blir lest opp i detalj av en lærer, som krever full anonymitet.

Vil stoppe prøvene

Læreren er en av flere som gjerne gjør mye for å stoppe de nasjonale prøvene. Flere lærere frykter nå at frustrasjon og misnøye med de nasjonale prøvene fører til at flere vil undergrave det nye systemet for kvalitetsvurdering av skolene. I går kveld truet en anonym person med å offentliggjøre prøven for 10. klasse dagen før prøven skal holdes, onsdag den 2. februar:

«(...) tirsdag klokken 15.45 presenteres halvparten av prøven. Om Clemet ikke har innfridd våre krav innen klokken 18, kommer resten av prøven på nett,» heter det i e-brevet. Sent onsdag kveld ble innholdet i gårsdagens leseprøve for 10. klassetrinn offentliggjort på en egen nettadresse.

Både lærere og skoleledere er nå bekymret for at lekkasjer og forhåndsutsendt materiale om prøvene fører til at flere klasser øver intenst i ukene før prøvene for å oppnå et best mulig resultat.

Driller elevene

Assisterende rektor Inger Marie Smidt på Tøyen skole i Oslo er ikke i tvil om at mange lærere forbereder elevene intenst på de nasjonale prøvene for å oppnå et godt resultat.

- Det er klart lærerne driller elevene sine mest mulig i stoff som prøvene inneholder. Det som skjer, er kortsiktig undervisning frem til prøven. Og det er stikk i strid med det skolen bør stå for, tordner Smidt.

En lærer fra Vestlandet sier til VG at det ikke kommer på tale med noen sprenglesing om verdensrommet, som er temaet for skriveprøven, få dager før prøven.

- Det er ikke aktuelt å ta for seg dette temaet vel en uke før prøven bare for at eleven og skolen skal komme ut med et godt resultat for allmennheten, sier læreren til VG.

Hun mener en nasjonal prøve om verdensrommet og planetene ikke gjenspeiler noe av det elevene på mellomtrinnet har i sin læreplan.

- Uheldig prøvevalg

Lærer for 7. trinnet på Kalvskinnet skole i Trondheim Michael Johnsen er enig.

- Vi har ikke vektlagt dette temaet i det hele tatt på 7. trinnet. Nei, dette var ikke noe heldig valg av tema, sier Johnsen, som de siste dagene har slitt med å få ut prøvemateriellet fra Utdanningsdirektoratets nett-tjeneste.

Han mener de nasjonale prøvene også er et svært dårlig redskap for de faglig svakeste elevene.

- De vil bare få lynraskt bekreftet at de ikke mestrer disse oppgavene. Og det er ikke noe godt utgangspunkt for læring og mestring, sier Johnsen.

Reagerer

Utdanningsminister Kristin Clemet reagerer på at VG har fått tilgang til oppgaveteksten i den nasjonale prøven for 7. klasse i skriving 7. februar.

- Sikkerhetsprosedyrene rundt oppgavene til de nasjonale prøvene er ikke så strenge som ved eksamen.

Systemet er imidlertid basert på tillit. Hvis dette ikke fungerer, må vi vurdere andre prosedyrer, sier Clemet til VG.

Hun legger til at man aldri kan garantere seg mot juks.

- Men jeg håper det vi har sett til nå, er enkeltstående saker. Hvis så ikke er tilfelle, må Utdanningsdirektoratet forbedre sikkerheten rundt disse prøvene.

Utdanningsministeren deler ikke mange læreres bekymring for at ulik vekt på forberedelser til prøvene skal påvirke resultatene skjevt.

- Jeg kan ikke se at det er så veldig forskjellig fra hvordan skolene legger opp sin undervisning i alminnelighet, sier Clemet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder