Miljødirektoratet mener det bør skytes færre ulv enn det viltnemndene ber om

Viltnemndene mener det bør skytes 36 ulv i vinter. Miljødirektoratet sitt faglige råd til regjeringen er å ta ut færre.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus vil gi tillatelse til å felle 36 ulver i løpet av vinteren – og ta ut tre hele ulveflokker.

Men Miljødirektoratets råd er å frede en av flokkene.

Det ser altså ikke ut til at lisensfelling av ulv vil skape mindre politisk rabalder i år enn det gjorde i fjor.

Vil ikke ta ut tre hele flokker

Klima- og miljødepartementet skal igjen avgjøre hvor mange ulv som skal felles. Men først kom Miljødirektoratet i dag med sitt faglige råd. Der gjør de det klart at de ikke anbefaler å ta ut så mange som 36 ulv, slik viltnemndene ber om.

Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus vil gi tillatelse til å blant annet ta ut hele Slettås-flokken, Julussa- flokken og Osedalsflokken.

Miljødirektoratet mener dette kan bli å ta hardt i.

– Vi vurderer at det er ganske usikkert om man når målet for hvor mange ulv Stortinget vil ha i Norge, hvis man tar ut alle tre flokker, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i viltseksjonen til VG.

Se video av alfahannen i Slettås-flokken her:

Vil frede ett av revirene

Miljødirektoratet sier altså at det ikke er sikkert ulvebestanden i Norge blir så stor som Stortinget har bestemt den skal være, dersom det tas ut 36 ulv i vinter.

De vil frede ett av revirene, enten Slettås, Julussa eller Osedal.

Frykter Slettås-flokken: Tora (72) tør ikke gå alene fra hjemmet

– Ulvene i revirene nemndene foreslår å ta ut, er blant dem som reproduserer seg mest stabilt i Norge, skriver direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Miljødirektoratet tar forbehold om at det kan være født flere ulv i sommer, enn det de er klar over. Dersom det er tilfelle, kan det ha oppstått nye revir, som endrer hvor mange som bør skytes. Men det finner de ikke ut før snøen kommer.

Skal tolke loven annerledes i år

Nemndene har fått inn 19 klager på sine vedtak, og det er opp til Klima- og miljødepartementet å avgjøre hvor mange ulv som skal tas ut, akkurat som i fjor.

Viltnemndene ba i fjor om at 47 ulv skulle felles, men fikk nei på 32 av dem. Bare 15 ulv skulle tas ut.

Og da ble det et voldsomt politisk rabalder.

Departementet mente at det ikke kunne dokumenteres nok skadepotensial av ulvene til at de – etter loven – kunne forsvare å skyte dem i fjor. Men i år skal en ny hjemmel i bruk når ulveskytingen skal vurderes.

Nå skal «å ivareta allmenn helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning», være med og avgjøre om ulvene kan tas ut.

Spørsmålet da er om lokalbefolkningens frykt for ulven i for eksempel Slettås nå kan gjøre at ulveflokken blir skutt.

Hva handlet ulvebråket om? Seks spørsmål og svar om ulvekonflikten

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder