- Har hatt for frie tøyler

KRITISK: Mange områder innen helse-Norge har stort forbedringspotensiale når det gjelder IT, mener Per Morten Hoff i IKT Norge. Foto: Aftenposten/Scanpix

IKT-Norge slakter datakaoset på sykehusene

(VG Nett) IKT Norge er oppgitt over nye avsløringer om IT-trøbbel i Helse-Norge, og sier det er flere skrekkeksempler på manglende datautveksling ved norske sykehus.

  • Francis Lundh
  • Ingunn Andersen

Artikkelen er over ti år gammel

Røntgenbilder som skysses fra ett sykehus til ett annet i svindyre taxier, og forslag om å sende pasienter til spesialist i charterfly, er bare to av episodene som har oppstått som følge av mengelfulle dataløsninger ved norske sykehus, ifølge IKT-næringens interesseorganisasjon.

Selv om det også finnes enkelte lyspunkt, mener organisasjonen at dataproblemene ikke tas tilstrekkelig på alvor.

- Det sendes fortsatt røntgenbilder med taxi mellom sykehus. Da lever man i en helt annen tidsalder. Hver tur koster omlag 5000 kroner. Det viser at det er total mangel på samordning. Her må det enten en kraftig pisk eller en saftig gulrot til, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT Norge til VG Nett.

BAKGRUNN:50.000 fagprosedyrer skaper kaos på norske sykehus

Tett på nett:Spør Øystein Eiring, spesialist i psykiatri om sykehusprosdyrer, torsdag klokken 17.00.

Rammer pasientene

Den dårlige kommunikasjonen mellom sykehus går hardt utover norske pasienter:

Ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Sykehuset Innlandet, finnes det 50.000 ulike behandlingsprosedyrer i landets helseforetak.

Flere av prosedyrene er utdaterte, avslører spørreundersøkelsen.

Har du tips? Kontakt våre journalister, Ingunn Andersen og Francis Lundh

- Misforstått frihet

Hoff følger IT-problemene i norske sykehus med stor interesse, og mener deler av problemet er systemer som snakker for dårlig sammen.

- De har ulike digitale løsninger som gjør at de ikke kan lese hverandres røntgenfiler. Det er et eksempel på misforstått frihet og selvstyre, sier Hoff.

MANGLER SYSTEM: Hva slags sykehus du havner på, og hvem som behandler deg, avgjør i stor grad hva slags behandling du får. Det viser en ny undersøkelse, gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Sykehuset Innlandet. Foto: Annemor Larsen/VG

- Vurderte eget fly

Han hevder at det i ett tilfelle lå et forslag om å skaffe eget charterfly for å fly pasienter inn til rutineundersøkelser ved ett sykehus, noe Hoff mener man i stedet kunne løst med lokal behandling, og ved å sende bilder og lignende elektronisk.

- Man taper penger på å gjøre det på en smart måte, sier Hoff og peker på at det for leger lønner seg å få pasienter inn på kontoret, fremfor å titte på et oversendt røntgenbilde.

LES FLERE SKREKKEKSEMPLER HER!

- For frie tøyler

Hoff sier det har vært altfor liten overordnet styring når det gjelder sykehusene, og at det har vært opp til enkeltsykehus og enkeltleger å velge systemer som de selv har følt har vært riktige.

- Jeg tror dessverre sykehussektoren har hatt for frie tøyler og er styrt av leger som har egne preferanser, sier han.

- Legene kan være kjempeflinke til å behandle på ett område, mens det er andre områder de aldri har lært. Derfor har vi endt opp med at sykehus har forskjellige systemer slik at de ikke kan utveksle bilder.

Hoff mener det er symptomatisk for sykehus-Norge å kjøre sololøp når det gjelder å lage egne prosedyrer.

- Det er både departementet og direktoratet som ikke har hatt nok fokus. Det handler om å hente ut gevinstene, jobbe smartere og mer effektivt. Man har for eksempel begynt å sende ut varsel på SMS om at man skal huske når man har time, og det er jo banal, enkel teknologi, men det har jo fått oppmøtet til å øke dramatisk. Når du eller jeg ikke kommer til time, blir den ofte stående tom, så blir køen lenger og lenger, sier Hoff.

- Taster passord fire ganger

LEDER UNDERSØKELSE: Spesialist i Psykiatri, og helserådgiver ved Sykehuset Innlandet, Øystein Eiring har kartlagt sykehus-Norges data - og fagprosedyrerutiner. Han er ikke imponert over det han har funnet. Foto: Sykehuset Innlandet

I en presentasjon lagt ut på Sykehuset Innlandets nettsider forsøker psykiater Øystein Eiring å illustrere det komiske i legenes datahverdag.

Her kommer det frem at leger må taste inn passord fire ganger, at linjene er trege, at de kastes ut etter kort tid, og at de ikke kan laste ned noe.

- Utgjør lovverket et problem i forhold til dette?

- Ikke i forhold til å tilrettelegge for god kunnskap i klinisk praksis, men for samhandlingen omkring den enkelte pasient vil jeg si ja. Men nylige endringer i lovverket vil trolig løse en del av disse utfordringene, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst Kristin W. Wieland til VG Nett.

Har du tips i denne saken? Kontakt VG Netts journalister Ingunn Andersen og Francis Lundh.

Doble løsninger

På grunn av svært strenge regler for behandling av pasientinformasjon har flere leger ved norske sykehus begrenset tilgang på vanlig internett.

- Det er ikke nødvendigvis veldig enkelt tilrettelagt, det er noen som har doble PC-løsninger, og det er ikke over alt det er integrert. Det er ikke alle som har tatt seg råd til å investere i den sikkerheten som er nødvendig for å få dette til, sier Wieland.

Personvern

Internett på sykehus og elektronisk utveksling av informasjon stiller nemlig helseforetakene overfor spesielle utfordringer på grunn av lover som stiller krav til pasientsikkerhet.

- Det å sikre at det som er sensitivt er veldig godt beskyttet, samtidig som man har en åpen tilgang der det er behov for det - stiller særlige utfordringer til IKT-systemene. Dette er det ikke alle sykehus som har fått på plass i dag, selv om det er en klar målsetting, sier Wieland.

Helsedepartementet er gjort kjent med kritikken fra IKT Norge, men har foreløpig valgt å ikke besvare denne.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder