GIKK NED: Krigsskipet KNM «Helge Ingstad» ligger rett utenfor land i Hjeltefjorden, etter kollisjonen med tankskipet «Sola TS» 8. november. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

69 hendelser med skader i Sjøforsvaret siden 2015

Mellom 2015 og 2018 har Sjøforsvaret registret 69 hendelser med materiellskader. Seks av episodene ga alvorlige materiellskader på fartøyene, mens to av dem medførte kritiske skader.

Det viser oversikten Sjøforsvaret har sendt til VG. Oversikten, som viser en økning i antall hendelser de siste årene, viser dette:

  • 2015: 12 hendelser med materiellskader.
  • 2016: 17 hendelser med materiellskader.
  • 2017: 19 hendelser med materiellskader.
  • 2018: 21 hendelser med materiellskader.

Oversikten omfatter materiellskade som har oppstått i sjøen og ved kai. Kritiske skader vil si tap av viktig materiell, mens alvorlige skader vil si vesentlige skader.

Les det eksklusive intervjuet med skipssjefen på KNM «Helge Ingstad».

Det er ikke vært registrert alvorlige personskader i noen av disse hendelsene, opplyser Sjøforsvaret.

les også

Skipssjefen på KNM «Helge Ingstad»: Slik opplevde han det dramatiske havariet

– Dette er et stort spekter av hendelser av uønsket art. Det kan være alt fra svikt på rutiner til materiellsvakheter, forklarer kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Torill Herland.

Se video av skadene KNM «Helge Ingstad» fikk etter kollisjonen med tankskipet «Sola TS»:

Risikooperasjoner

Oversikten inkluderer både Marinen og Kystvaktens skip, samt ubåtene til Sjøforsvaret. I alt er det oppført 41 fartøy på Sjøforsvarets nettsider (se faktaboks).

Hendelser med lette fartøy, som ribber og lettbåter, er ikke med i oversikten.

les også

Forsvaret viser skadene på KNM «Helge Ingstad»: – Man kan bare forestille seg hvordan det har vært for de om bord

I saksutredningen Sjøforsvaret har sendt til VG, så skriver de at operasjonene deres innebærer høyere risiko enn for sivile fartøy.

«Før operasjoner blir iverksatt, blir de risikovurdert og tiltak settes inn for å redusere risiko. Vi opererer fartøyene under krevende forhold. Vi driver feltmessig øvingsvirksomhet som på en realistisk måte har til hensikt å øve for å kunne virke effektivt i en krise- eller krigssituasjon», står det i saksutredningen.

les også

Nye tall: KNM «Helge Ingstad» kostet 4.316.962.611 kroner

– Er antallet ulykker de siste årene innenfor det man må regne med?

– Det vil jeg ikke si noe om, det viktigste for oss er å ha så lave tall som mulig. De viktigste tingene da er at hendelsene registreres og at vi lærer av dem for å holde så lave tall som mulig, svarer Herland.

Nato-øvelse

KNM «Helge Ingstad» deltok i Nato-øvelsen «Trident Juncture» da krigsskipet kolliderte med tankskipet «Sola TS». Den andre kjente hendelsen under militærøvelsen, var da KNM «Måløy» fikk alvorlige skrogskader i forbindelse med fortøying.

– Bortsett fra et uhell for «Måløy», så er ingen av de andre materiellskadene knyttet til «Trident Juncture», så vidt meg bekjent, sier Herland.

les også

Kystverket: Vil vurdere å gjøre engelsk til trafikkspråk

– Det har vært en årlig økning i antall hendelser med materiellskader etter 2015. Har Sjøforsvaret noen formening om hva dette skyldes?

– Det kan være tilfeldige svingninger, og det kan være at vi har blitt flinkere til å rapportere, svarer Herland.

Se video som illustrerer ulykken:

Alvorlig skade

KNM «Helge Ingstad» er den ene hendelsene med kritiske materiellskader i Sjøforsvarets oversikt. Den andre kritiske episoden er fra da mineryddingsfartøyet KNM «Otra» gikk på grunn i 2017.

KNM «Otra» var ute av drift et halvt år etter at skipet traff et skjær i 18 knop. Episoden skal ha skjedd i mørket. Flere om bord fikk lettere skader i denne ulykken. Den gangen ble ikke hendelsen kjent før to måneder etter at den skjedde, da NRK fikk innsyn i intern korrespondanse i Forsvaret.

les også

KNM «Helge Ingstad»-ulykken: Politiet etterforsker trafikksentralen

Sjøforsvaret er ikke forpliktet til å registrere uhell til sjøs til Sjøfartsdirektoratet, som alle sivile skip er forpliktet til.

Her kan du lese hvordan «Helge Ingstad»-ulykken skjedde.

ULYKKE: KNM «Otra» fikk kritiske skader da de traff et skjær i 18 knop. Foto: Olav Standal Tangen/Forsvaret

Gradert informasjon

VG søkte opprinnelig innsyn i registrerte uhell med Sjøforsvarets, hvilke skip som var involvert, dato for hendelsen og eventuelle personskader.

Sjøforsvaret sier at de kun kan gi en overordnet oversikt over antall ulykker, og ikke kan gi detaljert informasjon om enkeltulykkene.

les også

«Helge Ingstad»-ulykken: Installerer hasteløsninger på øvrige fregatter

«Sjøforsvaret er satt til å ivareta og forsvare rikets sikkerhet. Spredning av detaljert informasjon om skader, feil og mangler på Sjøforsvarets materiell, kan svekke vår evne til å ivareta denne sikkerheten. Opplysningene er derfor gradert og kan ikke utleveres til pressen i den detaljeringsgraden som VG her etterspør.», skriver de i saksutredningen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder