MODIG: Hadia Tajik synes det er modig av varslene å stå fram. Foto: Frode Hansen

Kraftig kritikk mot Aleris: – Overgår enhver fantasi

Flere Aleris-ansatte har følt seg presset til å kjøre en av beboerne til Oslo for å kjøpe narkotika. Nå får Aleris kraftig kritikk for praksisen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Flere omsorgsarbeidere forteller at de opplevde å bli presset til å kjøre en av beboerne på deres institusjon i Akershus til Plata i Oslo for å kjøpe narkotika.

LOs største forbund, Fagforbundet, anmeldte kjøreturene til Økokrim 9. august i år.

– Denne praksisen overgår enhver fantasi om hva jeg trodde var mulig i norsk arbeidsliv. Her har Aleris tvunget sine medarbeidere til å velge mellom å miste jobben eller å bryte loven, sier nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik.

BAKGRUNN: Aleris-ansatte: Måtte kjøre beboer til Oslo så hun kunne kjøpe narkotika

En av varslerne beskriver kjøreturene slik:

– To-tre ganger i uken kjørte jeg henne til Plata, slik at hun kunne få seg heroin eller andre stoffer. Vi ble presset til det mot vår vilje. Det var ledelsen ved institusjonen som sa ja til at kvinnen skulle kjøres til noen som solgte narkotika, men det ble klarert helt til topps i ledelsen i Aleris, sier en av Aleris-arbeiderne til VG.

Må følge norsk lov

Tajik påpeker at tilrettelegging for kjøp, oppbevaring og bruk av narkotika vil kunne være straffbart også for personalet, ikke bare Aleris, og er ikke noe arbeidsgivere kan tvinge sine medarbeidere til å gjøre.

– Det er modig av varslerne at de står frem med sin historie, synes hun.

Leder for helse- og omsorgskomitéen, Olaug Bollestad (KrF), mener på generelt grunnlag at norsk lov gjelder for alle bedrifter.

– Bedrifter som presser sine ansatte til lå gjøre handlinger som bryter norsk lov bør virkelig gjennomgå sine etiske retningslinjer. Man skal ikke presse, eller «tvinge» ansatte til oppgaver som bryter loven eller straffe dem som ikke følger lovlige instrukser, skriver hun i en SMS.

Bollestad forventer at rettsvesenet, gjennom Økokrim, går dette i sømmene for å komme til bunns i saken.

MÅ FØLGE NORSK LOV: – Man skal ikke presse ansatte ti oppgaver som bryter loven, sier leder for helse- og omsorgskomitéen Olaug Bollestad. Foto: Tore Kristiansen

Bollestad problematiserer at Aleris tilbyr rusbehandling, samtidig som de gir sine pasienter anledning til å gjøre ulovlige handlinger for å dekke sitt rusbehov. Hun påpeker også at Aleris mottar støtte fra det offentlig for å hjelpe ruspasienter.

– Som helsepersonell selv, strider det å kjøre pasienter for å gjøre en ulovlig handling mot mine etiske verdier, slår hun fast.

Også SV-leder Audun Lysbakken gir Aleris krass kritikk.

– Dette er langt over grensen for hva man kan kreve av en ansatt. Arbeidsgiverne har utsatt de ansatte for stor personlig risiko, og truet med å si dem opp hvis de nektet. Dette ser ut som rå utnyttelse, og jeg forventer at dette slås hardt ned på, sier han.

Videre oppfordrer Lysbakken alle ordførere som har kontrakter med Aleris-konsernet til å gå driften på institusjonene nøye etter sømmene.

– De bør se på arbeidsforhold, om driften er forsvarlig, om de ansatte har ordnete forhold, og om profittjaget til ledelsen går ut over brukere og ansatte. Det er mange varselslamper som blinker rundt Aleris-konsernet nå, sier han.

OMSTRIDTE TURER: Da han var administrerende direktør i Aleris Ungplan & BOI var Erik R. Sandøy, administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge, personlig involvert i saken om de omstridte bilturene til Oslo. Foto: Trond Solberg

Slik svarer Aleris:

Administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge, Erik Sandøy , svarer slik i e-epost til VG:

– Dette er en enkeltsak vi i utgangspunktet ikke ønsker å gå inn i. Av hensyn til taushetsplikten har vi ikke anledning til å gå inn i detaljer i saken i media. Ettersom det nå kommer ytterligere feilaktige påstander i saken fra Arbeiderpartiets nestleder ser vi oss derimot nødt til å komme med informasjon som gir et annet bilde og forståelse av dette enn det som er kommet frem til nå.

– At sentrale personer som Mette Nord og Hadia Tajik igjen forhåndsdømmer i denne saken uten å ha tilegnet seg de reelle fakta, synes vi er foruroligende på vegne av hele vår bransje. Tajik viser nok en gang en kunnskapsløshet og mangel på kompetanse om helse- og omsorgstjenestearbeidet som utføres generelt, i Aleris og i denne saken spesielt. Hennes uttalelser vitner også om en manglende respekt og forståelse for samfunnets aller mest utsatte mennesker.

– Om vi skal kommentere må vi få anledning til å sette dette i sin rette sammenheng: Denne saken handler om at Aleris på oppdrag fra Oslo kommune har ivaretatt et menneske som kanskje hadde noen av de aller dårligste forutsetningene for å klare seg selv. Måten dette oppdraget totalt sett på ble løst av våre medarbeidere på denne institusjonen er noe som jeg og organisasjonen er meget stolt av. Denne kvinnen fikk noen verdige gode år på slutten av sitt liv, som hun antakelig aldri hadde fått mulighet til ellers.

– La meg gjøre det klinkende klart: Oppdraget for denne brukeren har aldri handlet om kjøp, oppbevaring og bruk av narkotika eller noen organisert medvirkning til dette. Kjøringen det her henvises til handlet om å sikre at kvinnen fikk utbetalt sin trygd, som er en rettighet for henne som alle andre. Oppdraget ble grundig behandlet med oppdragsgiver, verge og bruker selv. Fylkesmannen og politi ble varslet om kjøringen. Ingen medarbeidere ble tvunget til noe som helst i denne saken.

– Det endelige ansvar for dette omsorgsopplegget som vi hadde, har til syvende og sist også vært mitt ansvar som leder av virksomheten. Jeg er trygg på at verken Aleris eller våre medarbeidere har gjort noe som er i strid med loven her.

– Jeg vil også understreke det ikke er varslere som har stått frem her. Dette er tidligere medarbeidere som ligger i en rettslig uenighet med Aleris. Denne saken ble varslet om hos oss for fem år siden, og ble da behandlet på rette måte i henhold til våre rutiner for varslingssaker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder