NY RUNDE: Ekspolitimann Eirik Jensen ankommer sal 250 i Oslo tingrett for å motta dommen. Tirsdag er han tilbake i salen når ankesaken starter. Foto: Tore Kristiansen

Jury avgjør Jensens skjebne

Tirsdag begynner Eirik Jensens ankesak. En jury på ti vil avgjøre hvorvidt han er skyldig eller ikke.

Juryordningen ble avskaffet 1. januar i år. Likevel går ankesaken som lagrettssak, som innebærer at en jury på ti tar stilling til skyldspørsmålet. Årsaken er at saker som ble anket til lagmannsretten før 1. januar 2018 skal følge den gamle ordningen.

les også

Jensen før anken: – Tror saken vil fremstå i et annet lys

Saken mot Jensen og Cappelen blir den siste jurysaken i norsk rettshistorie.

DIREKTE: Følg rettssaken mot Eirik Jensen. Vi oppdaterer fortløpende og sender direkte på VGTV fra rettssalen.

I september i fjor ble den tidligere politimannen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon, medvirkning til innførsel av hasj og flere brudd på våpenloven. Cappelen ble dømt til 15 års fengsel, og anker kun straffeutmålingen.

Slik velges juryen

Juryen består alltid av ti medlemmer. I vanlige saker innkalles 16 jurymedlemmer. Aktor og forsvarer kan skyte ut tre medlemmer hver slik at det bli igjen ti jurymedlemmer som skal avsi kjennelse i skyldspørsmålet.

I Jensen-saken er det hele 18 jurymedlemmer som møter i retten tirsdag, da utvelgelsen juryen foregår.

– Jensen- saken er så langvarig at det er nødvendig at 12 jurymedlemmer følger saken i fall noen blir syke underveis. Det innkalles derfor 18 medlemmer og aktor og forsvarer kan skyte ut tre hver, forklarer Rune Bård Hansen lagdommer i Agder lagmannsrett.

Dersom aktor og forsvarer ikke ønsker å skyte ut noen, benyttes loddtrekning slik at det er ti igjen, i Jensen-saken 12.

Dersom det ikke er frafall av jurymedlemmer underveis trekkes to ut før lagretten på ti avgjør skyldspørsmålet.

En av medlemmene som ble trukket ut, en kvinne i 50-årene, ble av retten erklært inhabil og fjernet som jurymedlem. Det skriver Nettavisen.

Bakgrunnen for beslutningen er at kvinnens nærmeste sjef er tidligere samboer med Eirik Jensen.

Ti avgjør skyldspørsmålet

Juryen på ti forholder seg kun til skyldspørsmålet. Minimum syv jurymedlemmer må stemme for at den tiltalte er skyldig for en fellende kjennelse.

– Hvis juryen finner tiltalte skyldig avgjøres straffen av tre lagdommere, lagrettens ordfører og tre øvrige jurymedlemmer som trekkes ut, forteller lagdommer Hansen.

les også

Klart for ankesaken: Dette er Eirik Jensens nye vitner

Ny ordning

En meddomsrett settes med to fagdommere og fem legdommere ved behandling av alle de mest alvorlige sakene.

For domfellelse må minst fem av syv dommere stemme for domfellelse. Minst en av disse fem må være en fagdommer.

I tillegg vil straffeutmålingsanker med en strafferamme på over seks år settes med to fagdommere og fem legdommere. I slike tilfeller kreves kun alminnelig flertall for et bestemt resultat.

GOD ERSTATNING: Rune Bård Hansen tror det er en fordel for alle parter at juryordningen erstattes med meddomsrett. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– En fordel for alle

Juryordningen har vært svært omdiskutert. I januar 2017 ble det flertall på Stortinget for at juryordningen skulle erstattes med meddomsrett. Politikerne hadde flere år i forkant diskutert om ordningen skulle avskaffes.

Rune Bård Hansen mener det antagelig vil sikre flere riktige avgjørelser at juryen er erstattet med meddomsrett.

Han mener likevel at det er beklagelig at det er 5 meddommere og 2 fagdommere som nå utgjør meddomsretten, og ikke 4 meddommere og 3 fagdommere slik som tidligere.

les også

Gjermund Cappelen: – Gruer meg til ny runde i retten

Pluss content

– For meg er det ulogisk å tro at det styrker rettssikkerheten å bytte ut en erfaren lagdommer med en meddommer uten juridisk utdannelse og praksis, sier han.

– Er sikkert lettet

Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe tror Jensen er fornøyd med at en jury skal ta stilling til skyldspørsmålet.

– Jensen er sikkert lettet. Hans sjanse ligger muligens der, har De Vibe tidligere uttalt til VG.

Jensens forsvarer John Christian Elden har fortalt at de er fornøyd med at lagmannsretten fikk tatt opp saken så tidlig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder