UTESTENGER SYKEPLEIERE: NHO-sjef Ole Erik Almlid har fått marsjordre til å utestenge 500 sykepleiere fra deres arbeidsplasser, i følge Sykepleierforbundet. Foto: Janne Møller-Hansen

Arbeidsministeren om lockouten: Dette er alvorlig

NHO bekrefter at de går til lockout i sykepleierstreiken. Arbeidsministeren vil ikke si om de vil stanse konflikten. Her kan du se hvilke 65 helsebedrifter rundt omkring i Norge, som rammes.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) fikk torsdag morgen bekreftet at NHO går til lockout i sykepleierstreiken. Nå bekrefter NHO det: 501 sykepleiere stenges ute fra jobben tirsdag morgen.

– Lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastingen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå overende. De øvrige bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidariske med de som er tatt ut i streik, en streik som har vart i nesten tre uker. Enkelte av bedriftene er små ideelle virksomheter. Nå står viktige
arbeidsplasser og gode pasienttilbud i fare for å bli borte, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

– Sykepleierstreiken har pågått i tre uker, og flere av de syv bedriftene som er rammet av streiken risikerer å gå konkurs. Derfor er vi nødt til å bruke dette sterke virkemiddelet, sier hun.

– Hvordan forsvarer dere dette overfor de mange pasientene som nå blir skadelidende?

– Dette har vært en svært vanskelig beslutning og ikke noe vi har gjort med lett hjerte. Vi beklager at dette får konsekvenser for sårbare pasienter og pårørende. Det er ikke noe vi ønsker, men vi kan ikke sitte stille å se på at våre medlemsbedrifter går konkurs. Det vil ramme pasientene enda hardere.

– Er ikke dette bare en strategi for å fremprovosere en tvungen lønnsnemd?

– Vi ser at NSFs streikeuttak rammer noen få bedrifter veldig hardt. Vi har derfor valgt å gå til lockout slik at alle de 65 bedriftene som kravet fra NSF er rettet mot, står solidarisk sammen.  Det er helsemyndighetene som vurderer fare for liv og helse, ikke NHO.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er bekymret.

– Det er alvorlig når en konflikt rammer helsesektoren slik den gjør i dette tilfellet. Dette er en konflikt mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel, og det er partene som har ansvaret for å løse den. Jeg legger til grunn at partene gjør det de kan for å finne en løsning. Myndighetene følger konflikten på vanlig måte, sier Hauglie.

Hun vil ikke si noe om en lockout umiddelbart vil utløse en tvungen lønnsnemd, hvor de bryter inn og stanser konflikten:

Hauglie understreker at det er Helsetilsynet som har det faglige ansvaret for å vurdere konsekvensene av konflikten for pasienter og brukere.

NHO beveget seg raskt etter at de tirsdag varslet i VG at de vurderte å ty til lockout i sykepleierstreiken, som ble innledet 25. oktober.

NSF har tatt ut 56 av 501 sykepleiere i streik som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia.

Lockout er arbeidsgivernes streikevåpen og betyr at de stenger ute samtlige 500 sykepleiere som omfattes av konflikten.

Her kan du lese hva lockout betyr.

NHOs argumenterSykepleierforbundets argumenter

Hauglie: Alvorlig

Det er frister for varsling om plassfratredelse og lockouten blir derfor trolig først gjennomført fra tirsdag morgen: Da stenger NHO ute samtlige sykepleiere ved de private helsesentre og pasienthoteller, som omfattes av avtalen mellom NHO Service og Handel/Abelia og sykepleierforbundet.

STERKT KRITISK: Forbundsleder Eli Gunhild By er oppgitt etter å ha fått beskjed om lockout. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Leder i Norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By, er sint og sier NHO ikke kan drive helsetjenester.

– I dag har NHO kastet kortene. De går altså ikke av veien for å stenge både sykehjem, respiratorteam, gatehospital for å drive gjennom sitt syn på en tariffavtale. Loven slår fast at helsetjenester må organiseres slik at de er forsvarlige. Ved å stenge helsepersonellet ute, bryter både den private virksomheten og kommunen sine plikter etter loven, sier By.

– Totalt manglende forståelse

Hun sier lockouten som er varslet ikke tar hensyn til liv og helse.

– I motsetning til NSF sitt streikeuttak som Statens Helsetilsyn har våket over i tre uker, uten å finne et eneste tilfelle der liv og helse er satt i fare. Som sykepleiere har vi pasientenes interesse som nummer en. NHO burde vite at man ikke kan overlate pleietrengende mennesker til seg selv for å drive igjennom sitt syn på innholdet i tariffavtalen. NHOs totalt manglende forståelse av ansvaret som følger med det å yte helsehjelp, vitner om at NHO bedrifter er totalt uegnet til å ivareta ansvaret for folks liv og helse, tordner hun.

– Vi beklager

NHO sentralt ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Leder i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn sier de beklager overfor de som rammes.

– Lockout er absolutt siste utvei, og vi beklager konsekvensene dette får for de som er rammet. Vi har strukket oss langt og snudd hver stein for å finne en løsning. Dessverre opplever vi at Sykepleierforbundet ikke viser noen vilje til å finne en reell løsning på konflikten, sier Kaltenborn.

– Denne konflikten handler om vår mulighet til fortsatt å kunne forhandle våre egne tariffavtaler. Det NSF i realiteten krever er at vi må forme våre tariffavtaler etter samme lest som kommunal sektor. I tillegg er det faktisk slik at sykepleiere i våre bedrifter har en høyere gjennomsnittslønn enn sykepleiere i kommunene, sier Kaltenborn.

Fremprovoserer tvungen lønnsnemd

Hun bruker vårens lønnsoppgjør som argument.

– I vår ble vi enige om et felles lønnsoppgjør for alle bransjer. Da kan vi ikke la Sykepleierforbundet få gjennomslag for et krav om at en gruppe på 500 ansatte skal få spesialbehandling, når vi allerede har landet en løsning for en halv million andre arbeidstakere. Det vil utfordre systemet for lønnsdannelse
i Norge, som det er bred oppslutning om både blant arbeidsgiverne og arbeidstakerne, sier Kaltenborn.

President Marit Hermansen i Legeforeningen er solidarisk:

– Legeforeningen støtter Norsk Sykepleierforbunds lovlige streik for forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår i NHO Service og Handel. Vi reagerer derfor sterkt på NHOs bruk av lockout i denne arbeidskampen: Beslutningen er et uakseptabelt forsøk på å komme seg ut av konflikten ved å fremprovosere tvungen lønnsnemnd, sier hun.

I LO er de forsiktige støttende.

– Prinsipielt mener vi at lockout er et meget drastisk virkemiddel som vi helst ser ikke blir brukt. Når det gjelder konflikten, er vi ikke part i den og kjenner ikke detaljene. Vi ønsker derfor ikke å kommentere den, sier 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO.

Leder i LOs største forbund, Mette Nord i Fagforbundet, sier mye av det samme:

– Lockout er et virkemiddel som vi helst ser ikke blir brukt.

Disse rammes

Her er bedriftene som rammes:

 • Alarmsentral, Aleris Omsorg AS 
 • Austevoll Hjemmetjeneste, Aleris Omsorg AS 
 • Austevoll Sykehjem, Aleris Omsorg AS 
 • Avd. Lambertseter Sykehjem, Aleris Omsorg AS 
 • Hjemmetjenester, Aleris Omsorg AS 
 • Kantarellen Bo- og Servicesenter, Aleris Omsorg AS 
 • Omsorg Nordstrand, Aleris Omsorg AS 
 • Respiratorteam Midt, Aleris Omsorg AS 
 • Risenga Bo- og omsorgssenter, Aleris Omsorg AS 
 • Uranienborghjemmet, Aleris Omsorg AS 
 • Avd. Oslo/Hoved, Asor Helse AS 
 • Maribu Sykehjem, Attendo Maribu AS 
 • Marie Treschows Sykehjem, Attendo Maribu AS 
 • Avd. Paulus Sykehjem, Attendo Omsorg AS 
 • Avd. Rødtvet Sykehjem, Attendo Omsorg AS 
 • Avd. Romsås Sykehjem, Attendo Velferd AS 
 • Boganes Sykehjem, Attendo Velferd AS 
 • Avd. Oslo, Doro Care AS 
 • Avd. Gaustad Hotell, Eurest AS 
 • Haukeland Pasienthotell, Eurest AS 
 • Ullevål Pasienthotell, Eurest AS 
 • Zefyr Pasienthotell, Eurest AS 
 • Fagertun Trygt og Trivelig AS 
 • Avd. Behandlingstunet Fetsund, Frelsesarmeen 
 • Avd. Ensjøtunet, Frelsesarmeen 
 • Avd. Gatehospitalet, Frelsesarmeen 
 • Avd. Hveita Dagsenter, Frelsesarmeen 
 • Avd. Stavanger, Frelsesarmeen 
 • Avd. Tønsberg, Frelsesarmeen 
 • Hovedkvarter, Frelsesarmeen 
 • Frelsesarmeens Rusomsorg Avd Fyrlyset 
 • Furukollen Psykiatriske Senter AS 
 • Godthaab Helse og Rehabilitering 
 • Grefsenhjemmet 
 • Heimta AS 
 • Helse & Sikkerhet SA 
 • Avd. Bøn sykehjem, Helseforetaket lncita AS 
 • Avd. Valstad Sykehjem, Helseforetaket lncita AS 
 • Avd. Wenger Gård, Helseforetaket lncita AS 
 • Hvalheim Bo og Servicesenter AS 
 • Høyenhall Helse og Rehabilitering AS 
 • Avd. Kirurgi Hobøl, Medi 3 Ringvoll klinikken AS 
 • Avd. Kirurgi Oslo, Medi 3 Ringvoll klinikken AS 
 • Opptreningssenteret i Finnmark AS 
 • Nord-Norges Kurbad AS, Rehabiliteringssenteret 
 • Ringen Rehabiliteringssenter AS 
 • Avd. Oslo, SOS International AS 
 • Avdeling Kongsberg, Stamina Helse AS 
 • Avd. Oslo og Akershus, Stiftelsen Amathea 
 • Amathea Agder 
 • Amathea Buskerud 
 • Amathea Hedmark og Oppland 
 • Amathea Hordaland og Sogn og Fjordane 
 • Amathea Nordland 
 • Amathea Troms og Finnmark 
 • Amathea Trøndelag 
 • Administrasjon, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen 
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø 
 • Nordtun HelseRehab, Stiftelsen Nordtun HelseRehab 
 • Villa Skaar Jevnaker AS 
 • Villa Skaar Sylling AS 
 • Villa Skaar Vestfossen AS 
 • Vår Frue Menighets Aldersboliger 
 • Åstveit Helsesenter AS 
 • Norlandia hjemmeomsorg AS Hjemmesykepleie

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder