ÅPEN FOR ENDRING: Statsadvokat Geir Fornebo sier møtet ikke var et formelt avhør, men er åpen for å endre praksis. Foto: Jørgen Braastad, VG

Statsadvokat henla Tanja-saken etter egen utspørring av henne: – Helt utenkelig praksis

Statsadvokaten i Nordland henla voldtektssaken etter et møte med Tanja Arntsen (46) på sitt kontor - en praksis ingen av de andre statsadvokatene i landet kjenner seg igjen i. Nå vil Riksadvokaten ta opp problemstillingen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– For meg er det en helt utenkelig praksis å drive privat etterforskning på kontoret, sier førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause.

– Dersom vi ønsker opplysninger til saken, så ber vi om ytterligere etterforskningsskritt i regi av politiet.

VG har spurt samtlige statsadvokater i Norge om de har gjennomført møter med en fornærmet i en voldtektssak før de tar stilling til tiltalespørsmålet.

les også

Flere advokater krever opprydning: – Tanja Arntsen er ikke alene

Samtlige statsadvokater har svart nei.

– Jeg har ikke kjennskap til at statsadvokatene her noen gang før avgjørelse av påtalespørsmålet har bedt om møte med fornærmede for å danne seg inntrykk av personen, sier førstestatsadvokat i Rogaland, Harald L. Grønlien.

Reagerte sterkt på møte

Tanja Arntsen anmeldte voldtekten 23. oktober 2015. Politiet innstilte på henleggelse. Det var statsadvokat Geir Fornebo som tok avgjørelsen.

Før han bestemte seg for å henlegge saken, inviterte han Tanja til et eget møte på sitt kontor. Bistandsadvokat Kristin F. Hammervik og politietterforsker Ørjan Stenseth var også til stede under møtet.

– Noen ganger har jeg behov for å møte fornærmede og danne meg et inntrykk, som et supplement til saksdokumentene. Disse sakene handler om mennesker som skal møte i retten – med det de har å fremstå med. Derfor kan det være viktig å danne seg et inntrykk av den fornærmede, har Fornebo tidligere sagt til VG om bakgrunnen for møtet.

les også

Statsadvokaten åpner tilsyn i Tanja-saken

Advokat Hammervik reagerte sterkt på Statsadvokatens behandling av Tanja under møtet. Hun mener møtet kan ha vært utslagsgivende for statsadvokatens avgjørelse om å henlegge saken.

I en klage til Riksadvokaten 20. januar 2017 skriver hun:

«Det ble stilt flere og nokså inngående spørsmål knyttet til hendelsesforløpet. Fornærmede var ikke forberedt på at hun skulle i avhør og det kan ikke utelukkes at den overrumplingen hun opplevde kan ha påvirket henne på en måte som senere ble utslagsgivende for statsadvokatens endelige vurdering»

les også

Statsadvokaten som henla Tanjas sak: – Hennes historie er ikke hyggelig lesning

Statsadvokat om slike møter: Aldri skjedd

– Jeg har aldri opplevd at en statsadvokat ønsker et eget møte med en fornærmet i en voldtektssak før han tar stilling til tiltalespørsmålet, sier Hammervik til VG.

Ifølge VGs kartlegging er det ingen andre statsadvokater som kjenner seg igjen i denne praksisen. Flere beskriver den som underlig.

– Når det gjelder møte med fornærmede før avgjørelsen av tiltalespørsmålet er dette aldri skjedd ved dette embetet, skriver førstestatsadvokat i Møre og Romsdal, Kjell-Otto Lilleberg, i en e-post til VG.

les også

Voldsofre må vente rekordlenge for å få erstatning

Flere av statsadvokatene VG har snakket med, viser til en påtaleinstruks som kan brukes dersom en statsadvokat ønsker å møte den fornærmede. Men instruksen gjelder en samtale med aktor i forkant av hovedforhandlingene:

les også

Støre om lang ventetid: – Det er ofrene som får lide

– Det gjennomføres forholdsvis ofte møter med fornærmede og bistandsadvokat i forkant av hovedforhandling med en kort gjennomgang av den praktiske prosessen for at dette skal bli konkret og mindre skremmende, sier førstestatsadvokat i Bergen, Eirik Stolt-Nielsen.

– Jeg har spurt statsadvokatene her, og ingen kunne huske å ha gjennomført slike møter som du beskriver.

Bruker lyd og video fra politiet

Det samme sier førstestatsadvokat i Trøndelag, Bjørn Kristian Soknes:

– Vi gjennomfører aldri slike møter. Normalt sett snakker vi ikke med vitner eller fornærmede før de kommer i retten. Vi har lyd og bilde fra politiet, som kan hjelpe oss å danne et inntrykk av fornærmede, sier Soknes.

Saken til Tanja Arntsen ble henlagt kort tid etter møte på Statsadvokatens kontor. Selv beskriver hun møtet som en voldsom påkjenning. Statsadvokat Fornebo stilte flere inngående spørsmål, blant annet «Når visste du at du ble voldtatt?».

– Han retraumatiserte meg. Statsadvokaten stilte flere spørsmål som jeg ikke var forberedt på. Hadde jeg visst at formålet med møtet var å teste meg som person, ville jeg vært forberedt. Han ga meg aldri sjansen til det, og det er forferdelig, har Tanja sagt om møtet.

les også

Politiet kalte Voldtektsgruppen en «suksess» - Har henlagt 163 av 173 saker

Riksadvokaten: Svært sjelden

Førstestatsadvokat Geir Fornebo sier til VG at de er åpne for å endre denne praksisen.

– Vi har gjennomført slike møter i noen få tilfeller opp gjennom årene. Vi har ikke sett noen betenkeligheter ved det, men vi er naturligvis lydhøre hvis noen skulle mene noe annet.

Flere av statsadvokatene VG har snakket med har beskrevet dette som en «underlig praksis».

– Jeg noterer meg dette synspunktet, men dette møtet var ikke etterforskning. Det var ikke meningen, til tross for at det var en etterforsker tilstede. Vi er høyst villige til å endre denne praksisen hvis konklusjonen skulle være at det er uheldig på noen måte, sier Fornebo.

Riksadvokaten sier at loven ikke hindrer statsadvokatene i å gjennomføre slike møter, men understreker at det er svært uvanlig.

Nå vil de ta opp problemstillingen med embetslederne.

Vi vil anbefale at dersom statsadvokatene har behov for ytterligere opplysninger fra den fornærmede bør dette innhentes gjennom nytt ordinært politiavhør som statsadvokaten kan overvære. På den måten sikres god notoritet om det som har skjedd og forsvarer gis ordinært innsyn i materialet, sier førstestatsadvokat Terje Nybøe i Riksadvokatembetet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder