STØTTER UTVALGET: Under en pressekonferanse la politidirektør Odd Reidar Humlegård frem Politidirektoratets syn på bevæpning av politiet. Foto: Mattis Sandblad VG

Politidirektoratet vil ikke ha generell bevæpning

Politidirektoratet mener norsk politi fortsatt skal være ubevæpnet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Slik konkluderer direktoratet i sitt høringssvar til Justisdepartementet. Det opplyste politidirektør Odd Reidar Humlegård på en pressekonferanse torsdag formiddag.

I stedet foreslår politidirektoratet to løsninger: områdebevæpning og lavere terskel for oppdragsbevæpning.

– Områdebevæpning betyr at politiet får en større mulighet enn i dag til å være bevæpnet i flere situasjoner enn dagens regelverk gir anledninger til. Noen områder er mer sårbare og trusselutsatte, og det er disse som utpeker seg for en slik type bevæpning, sier Humlegård.

Han trekker særlig frem sentrumsnære områder i Oslo.

– Vi foreslår en ordning for politidistriktene utarbeider en risiko- og sårbarhetsanalyse for de sårbare områdene, og at noe personell får et særskilt ansvar for disse områdene.

– Vil det ikke kunne by på utfordringer å ha noen bevæpnede og noen ubevæpnede patruljer i samme politidistrikt?

– Det vil selvsagt kunne skje at to patruljer kommer til samme oppdrag, der den ene er bevæpnet og den andre ikke er det. Men vi ser ikke på det som noe godt argument for ikke å foreslå en slik løsning. Dette vil tvert imot gi en bedre grunnberedskap i de mest sårbare områdene i Oslo, så tror vi de fleste andre politidistriktene vil klare seg uten, sier Humlegård til VG.

– I hvilke andre distrikter kan det bli aktuelt?

– Jeg mener det skal stilles ganske strenge krav til å få tillatelse til en slik områdebevæpning. Det bør bli så strengt at det begrenses til de største byene i Norge, og vi har jo ikke så mange store byer, sier Humlegård og trekker frem Trondheim og Bergen.

Flere momenter

Politidirektoratet sier seg med dette enige i det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalgets rapport, som anbefalte å videreføre ordningen med ubevæpnet politi. Rapportens innhold var ikke i tråd med justisminister Per-Willy Amundsens (Frp) ønske:

– Vi ønsker å senke terskelen for såkalt oppdragsbevæpning. Vi ser at det er et behov, og det kan hende at dagens regelverk ikke tar opp i seg dette behovet, sier Humlegård til VG, som også legger til at POD støtter utvalgets forslag om testing av elektrosjokkvåpen.

Politidirektoratet sier seg likevel ikke enige i alle vurderingene til utvalgets rapport.

– Trusselnivået ligger nok noe høyere enn utvalget har lagt til grunn, og vi tror at det vil vedvare.

Full strid: Utvalgslederen mener PST holdt tilbake informasjon

Et annet moment som ble tema for diskusjon, var hvorvidt politiet ville nyte den samme, høye tilliten fra befolkningen dersom det ble innført generell bevæpning. Det har Politidirektoratet tro på at de vil.

– Vi kan ikke finne grunnlag for å tro at vi får et helt annet politi med en generell bevæpning. Våre naboland som har båret våpen i lang tid, viser at de fremdeles har en høy tillit blant befolkningen, sier Humlegård.

– Må ikke deres forslag tolkes som et tydelig skritt i retning generell bevæpning?

– Hva som skjer i fremtiden er det vanskelig å spå. Vi synes de forlagene vi har lagt frem her i dag, er hensiktsmessige med tanke på dagens trusselbilde.

Sjekk tallene: Så mye oftere ber politiet om å få bevæpne seg

Motstanden mot generell bevæpning er også gjennomgående blant det forskjellige politidistriktene. Ifølge Politidirektoratet mener seks av 12 politidistrikter at politiet bør være generelt ubevæpnet. Trøndelag, Oslo, og Vest politidistrikt er de eneste som mener at politiet bør være generelt bevæpnet med ladde våpen.

– Her er det viktig å påpeke at Oslo politidistrikt hovedsaklig snakker om sitt eget distrikt, presiserer Humlegård.

Hør Amundsens begrunnelse for midlertidig bevæpning på Oslo lufthavn:

Rapport fikk kraftig kritikk

Tidligere i november kom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med kraftig kritikk av bevæpningsutvalgets rapport, som ble lagt frem i mars i år. Rapporten anbefaler å videreføre dagens ordning med ubevæpnet politi som har med seg våpen i kjøretøyene.

I sitt høringssvar mener PST blant annet at utvalgets beskrivelse av trusselbildet mot Norge «ikke samsvarer med virkeligheten slik PST kjenner den».

– De senere årene har vi sett en endring i «modus operandi», operasjonsmønsteret, til jihadistiske terrorister som har forøvet terror på europeisk jord, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland til VG etter fremleggelsen av høringssvaret.

Også det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) var klinkende klare i sitt høringssvar til bevæpningsutvalgets utredning.

Åtte av ti ønsker bevæpning

«NAST er i overveiende grad uenig med utvalget i dets vurderinger og konklusjoner knyttet til terrorutviklingen de senere år og dens betydning for bevæpningsspørsmålet. Embetet vil anføre at utvalget ikke har skjønt helt sentrale elementer i dagens trusselbilde knyttet til jihadistisk terror», skriver de.

Fikk du med deg? Derfor vil regjeringen bevæpne politiet på Gardermoen

NAST, som er overordnet påtalemyndighet for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og KRIPOS, mener utvalget baserer seg på faktum og lærdommer som de siste tre års utvikling har gjort uaktuelle og at de heller ikke har greid å se eller forstå dagens hovedtrend på feltet.

I en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen svarer 80 prosent av medlemmene i fagforeningen Politiets Fellesforbund (PF) at de ønsker å bære våpen. Til sammenlikning svarte 20 prosent det samme i 2011, ifølge Politiforum.

Også PF støtter en fast bevæpning av politiet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder