NAV ga millioner til omstridt terapeut

Siden 2009 har NAV finansiert addictologiutdanningen til 39 personer hos terapeuten Espen Andresen. Pengene gikk rett til hans selskaper.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

VG har gjennom flere artikler vist hvordan terapivirksomheten til Espen Andresen har utsatt klienter for sterk sosial kontroll. Flere har brukt hundretusener av kroner på terapi og kurs.

Bakgrunn: Rike på andres avhengighet

Søndag kom det frem hvordan tidligere klienter av Andresen og hans samarbeidspartner Laila Mjeldheim har blitt truet av torpedoer.

Les saken: Lokket i felle av «blomsterbud»

Nå kan VG avsløre at flere titalls av dem som har tatt kurs hos Andresen har gjort dette på skattebetalernes regning.

Tallene VG har fått innsyn i fra NAV viser at 39 personer fra fylker over hele landet har fått finansiert utdanning hos Addictologi Akademiet AS eller FUN Norge AS – Andresens to selskaper. Der har de studert Andresens addictologi, som ifølge ham er læren om hva som kan gjøre en person avhengig av noe.

Selv har Andresen som vitne i en rettssak påstått at han ikke har mottatt èn krone fra det offentlige.

Tallenes tale er at 3.318.000 kroner offentlige NAV-midler er utbetalt til selskapene hans siden 2006.

Men nå er det helt stopp.

STOR OVERSIKT: Les alt om avsløringen!

NAV-DIREKTØR: Kjell Hugvik er arbeids- og tjenestedirektør i NAV. Foto: Tore Kristiansen, VG

Ferdig med addictologi

– Vi kommer ikke til å igangsette dette fremover, sier Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV.

Han forklarer hvorfor:

– Når det kommer frem opplysninger om ting vi ikke har vært kjent med, gjennom VG og gjennom den sivile saken som har gått for domstolen, så endrer vi vurderingene.

les også

Tidligere klienter fortviler: 13 henleggelser

– Motivasjon

Hugvik forklarer tallene med at det har blitt lagt avgjørende vekt på brukernes egen motivasjon i jakten på tiltak som kan få dem tilbake i arbeid.

– Motivasjonen i disse sakene her har gjerne vært at personer har ønsket å komme seg inn i jobber hvor de kan bistå andre, sier Hugvik.

les også

Dokumenter avslører: Slik skulle nye klienter rekrutteres

Stønaden har dermed blitt utbetalt etter at brukeren selv i samråd med sitt lokale NAV-kontor har bedt om å få ta utdanning hos Andresen.

Han sier at rundt halvparten av de 39 personene har vært i jobb i etterkant. Han kan ikke spesifisere hvor mange av disse som fikk jobber hvor utdanningen de tok hos Andresen, var relevant.

VG er heller ikke kjent med når og på hvilken måte de fikk jobb.

Terapeutenes svar: Avviser alle anklager

BEDRIFTSLEDER: Laila Mjeldheim er terapeuten Espen Andresens samarbeidspartner. Hun kaller seg selv terapeut og har tidligere pålagt sine ansatte å gå i terapi hos Andresen. Foto: Geir Olsen, VG

– Ressursspørsmål

Kursene og utdanningen i addictologi, som tilbys gjennom selskapene til Andresen, gir ingen offentlig godkjent kompetanse.

For NAV blir 3,3 millioner til Andresen fordelt på rundt 10 år og 39 personer, relativt lite sammenlignet på at de i 2016 alene brukte rundt 9 milliarder på arbeidsmarkedstiltak.

Hugvik mener NAV har gode rutiner for å etterse tiltakene de benytter seg av.

– Men er man «små» nok, så … ?

– Men det kan man si, er man små nok kan det bli et ressursspørsmål; har man egentlig nok kunnskap til å gå inn og undersøke kvaliteten i det her? Her er det åpenbart at NAV ikke har hatt den kunnskap som man i dag har om selskapet, sier Hugvik, som forteller at NAV underveis ikke har mottatt varsler.

Innstramming

Hugvik viser til at NAV i 2016 gjennomførte en innstramming i bruken av utdanningstiltak i henhold til nye forskrifter. Dette sammenfaller med at den offentlige pengestrømmen fra NAV til Andresen skrumpet inn.

Utdanningstiltak skal nå gi formell kompetanse, noe Andresens utdanningstilbud ikke gir.

Andresens nære samarbeidspartner, Det Norske Kartselskapet AS, har hatt tre personer i tiltak hos seg, i hovedsak i form av arbeidsavklaringspenger. Totalt 210 000 kroner er utbetalt fordelt på fire år.

les også

Terapi til å bli syk av

Terapeuten: Lovlig virksomhet

Espen Andresen har fått spørsmål fra VG om pengene hans selskaper har mottatt fra NAV og hans uttalelser om at han ikke har fått noe offentlig støtte. Han har ikke besvart spørsmålene.

– Addictologi Akademiet (AA) driver lovlig virksomhet innen alle typer avhengighetsproblematikk. Det gjør vi i tråd med god forretningsskikk, har han skrevet til VG i en generell uttalelse om økonomien i selskapet.

Les saken: Terapi og torpedoer

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder