FREMMER FORSLAG: Ap-nestleder Hadia Tajik (i midten), sammen med Fagforbundsleder og sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, Mette Nord, og stortingsrepresentant Arild Grande. Foto: Hallgeir Vågenes

Vil gi rett til å sjekke andres lønn: – Skal lage kommunale vaktbikkjer

Arbeiderpartiet vil gi kommunalt og statlige tillitsvalgte innsyn i lønns- og arbeidsforholdene til alle som jobber i private selskaper som får jobb i det offentlige.

– Dette forslaget fremmes for å sikre at tillitsvalgte i kommunene og staten blir vaktbikkjer i kampen for et ryddig arbeidsliv i offentlig sektor, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til VG.

Hun sier at stortingsgruppen i Arbeiderpartiet har fattet følgende vedtak som de vil fremme for Stortinget:

les også

Sparket vaktmester: – Stortinget bryter loven

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om å sikre tillitsvalgte i offentlige virksomheter som kjøper tjenester innsyn i kontrakter og lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren i henhold til allmenngjøringslov og forskrift».

– Vaktbikkjer

Vi treffer Tajik sammen med Fagforbundsleder Mette Nord, som leder en hær av 360.000 medlemmer og mange tusen tillitsvalgte der ute i kommunene.

– Vi gleder oss stort over dette vedtaket, fordi det endelig vil kunne gi bedre innsyn i lønns- og arbeidsvilkår hos private, kommersielle velferdstilbydere.

les også

Aleris-sjefen om oppsigelser: – Lov å gjøre feil

– Hva skal de tillitsvalgte gjøre?

– De skal sjekke om lønns- og arbeidskontraktene i selskapene som får jobb i kommunen. Vår erfaring er dessverre at organisasjonsgraden i mange av disse selskapene er veldig lav; ofte finner vi ikke tillitsvalgte og at det er mye rart med kontraktene, blant annet knyttet til hvor mye den enkelte får i lønn, sier Nord.

les også

Styreleder vitnet i Aleris-saken: – Surrealistisk å bli saksøkt

– Dere skal sjekke lønnen til innleide: At de ikke går på ulovlig lave lønninger, under minstelønnsnivået?

– Ja, det er mye sosial dumping, spesielt innen bygg og anlegg, og vil vi med dette forslaget kunne sikre lovlydige arbeidsforhold: Vi kan blant annet sjekke om det brukes ulovlig mye overtid.

les også

En fjerdedel av privat omsorg eies av ett konsern

Tajik sier vokterrollen er viktig.

– Nå skal vi lage kommunale vaktbikkjer, som skal sørge for at selskapene som leverer tjenester leies inn av kommunene, har orden i sysakene - at arbeidskontraktene tåler dagens lys.

– Er ikke dette en rolle som Arbeidstilsynet bør ha og ikke kommunalt ansatte?

– Vi har den innsynsretten når det gjelder bemanningsselskaper, men vi ønsker også at det skal gjelde all innleie og alle de kommersielle aktørene kommunene og staten kjøper varer og tjenester av. Dette er også ett av våre svar på at regjeringen ikke vil redusere bruken av kommersielle aktører, sier Tajik.

Andre forslag

Aps stortingsrepresentant, Arild Grande i Stortingets arbeids- og sosialkomite, har ledet arbeidet med forslaget, i Aps arbeidslivsutvalg.

les også

Saksøkerne vitner i Aleris-saken: – Møtte opp syk på jobb

– Med denne ordningen kan vi umiddelbart avdekke mulige ulovligheter. Det vil kunne bidra til at seriøse aktører ikke blir utkonkurrert av useriøse som eksempelvis dumper lønningene til utelandske arbeidstakere og som presser arbeiderne til for lange arbeidsøkter.

– Vi foreslår også at flere anbud omfattes av seriøsitetsbetingelser gjennom å forbedre lov om offentlige anskaffelser. Vi foreslår å stramme inn på kontrollen overfor NUF-selskaper og vil motvirke at bruk av enkeltmannsforetak brukes til å omgå regler i arbeidsmiljøloven. Vi vil også innføre et register over utenlandske tjenesteytere, lik det danske RUT-registeret, sier han.

Kritisk Hauglie

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mener dette er et ansvar for Arbeidstilsynet.

– Tillitsvalgte i offentlige virksomheter har ingen generell innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkårene hos leverandører av tjenester i henhold til offentlige kontrakter per i dag. Jeg mener at vi samlet sett har et godt regelverk og gode etablerte kontrollmekanismer som sikrer at retningslinjene følges. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at alle kravene etterleves.

les også

Vil kartlegge hvem som har makt i arbeidslivet

Hun understreker at det i dag, på allmenngjorte områder, hvor det er innført minstelønn, finnes regler om innsynsrett for tillitsvalgte.

– Tillitsvalgte i en hovedleverandørs virksomhet kan kreve at virksomheten dokumenterer at lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører er i samsvar med gjeldende allmenngjøringsforskrift.

– Positiv til dialog

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel viser også til det. Hun sier de er åpen for dialog for eventuelt å utvide ordningen som finnes i Arbeidsmiljøloven, som sikrer tillitsvalgte innsyn i lønnsforholdene til de som leies inn fra bemanningsforetak.

les også

Slik vil en sentrum-venstre-regjering forandre Norge

– Dette er for at de tillitsvalgte skal ha anledning til å ivareta sine medlemmer på en god måte. Når det gjelder det andre forholdet som her nevnes - offentlige virksomheter som kjøper inn tjenester eller entrepriser – er det Arbeidstilsynet og ikke tillitsvalgte som ivaretar den rollen. Vi er positive til dialog med Fagforbundet og andre om både tillitsvalgtes rolle, og samarbeid og deling av informasjon omkring arbeids- og lønnsforhold.

KrF-ledelsen har foreløpig ikke hatt anledning til å kommentere saken; det er trolig partiet som eventuelt må si ja, for at forslaget skal kunne få flertall.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder