OPPTRAPPING: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har tatt mål av seg til å bli en skolestatsråd som leverer sosial utjevning i skolen. Her er han på vei opp trappen i regjeringens representasjonsbolig ved en tidligere anledning. Foto: Fredrik Solstad, VG

Sanner: Skal løfte elevene som har svakest utgangspunkt

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) erkjenner at hverken nåværende eller tidligere regjeringer har lykkes med å løfte alle i skolen.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over to år gammel

Neste år kommer han med en egen stortingsmelding om hvordan elevene med svakest utgangspunkt skal løftes.

Tallet på elever som faller ut av videregående går sakte nedover, men utgjør fortsatt hovedbekymringen for kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). I tillegg ser han at en del elever blir hengende etter nærmest fra dag én i de første skoleårene.

Nå tar skolestatsråden og Høyre-nestlederen mål av seg til å bli politikeren som fikk til sosial utjevning og løftet alle elevene i den norske skolen.

les også

Ap vil ha «tillitsreform» i skolen - får slakt av Høyre

Statistisk sentralbyrå har beregnet at elever med foreldre som kun har grunnskoleutdanning har 40 prosentpoeng lavere sannsynlighet for å gjennomføre videregående skole sammenlignet med en elev som har foreldre med mastergrad.

Dette eksempelet bruker Sanner for å illustrere spriket i barnas utgangspunkt før de begynner i barnehage og skole.

les også

Stortinget sier ja: Skal sjekke følgene av skolestart for seksåringene

les også

Enighet om ny barnehagenorm

– Skolen må løfte alle elever, uavhengig av hvor mye utdanning foreldrene deres har. Her er ikke den norske skolen god nok. Fremdeles ser vi at elevenes muligheter påvirkes for mye av foreldrenes bakgrunn, utdanningsnivå og hvor i landet de går på skole, sier Sanner til VG.

FØRSTE SKOLEDAG: Fra Jan Tore Sanners første skolebesøk som kunnskapsminister tidligere i år. Han møtte bursdagsbarnet Jannat (7) som opprinnelig kommer fra Syria. Hun hadde iført seg rød kjole i anledning dagen i velkomstklassen på Bondi skole i Asker. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Sosiale forskjeller som går i arv til elever er påpekt i skolen i årtier. Hvorfor skal vi tro at akkurat du får gjort noe med dette?

– Fordi vi har bestemt oss for at vi skal lykkes. Vi må lykkes med dette. Venstresiden har kun vært opptatt av å snakke om skatt når de har snakket om sosial utjevning. Men det er barnehagene og skolene som er de viktigste arenaene for dette. Flere skoler har vist at det er mulig å løfte også de med et tøffere utgangspunkt enn andre. De har funnet nøkkelen. Disse må vi lære av, svarer Sanner.

les også

Elevmamma fremførte skolekritikk: Ble bedt av skolesjef Søgnen om å slutte med myte-spredning

Han har fått med seg at det ofte er guttene som sliter mest i skolen. Det er flest gutter som trenger spesialundervisning. Det er flest gutter som dropper ut av videregående. Og det er flest gutter som dropper høyere utdanning.

les også

Sanner bevilger nye mobbe-millioner

– Vil stortingsmeldingen svare på hvordan man skal løfte guttene som sliter?

– Det er mitt mål. Vi venter nå på at et regjeringsoppnevnt utvalg kommer med sine funn og råd. Så det er ennå for tidlig å si noe om hvilke grep vi vi ta, svarer kunnskapsministeren.

Vil unngå radikale tiltak

Han utelukker imidlertid radikale tiltak som forsinket skolestart for gutter eller egne gutteklasser. I stedet er han opptatt av å kommunisere at for mange elever blir møtt med for lave forventninger og for lite hjelp av lærere og spesialpedagoger. Sanner ser for seg en spesialundervisning som ser annerledes ut enn i dag - med spesialpedagogene tettere på elevene og skolen. Han ser også frem til den forestående evalueringen av skolestart for seksåringer som det nå er flertall for på Stortinget.

les også

Faktisk.no: Høyre-politiker med feil påstand om Oslo-elever

I skolen kommer det også de nærmeste månedene en egen lærernorm med maks antall elever pr. lærer, flere lærerspesialister og en plikt for rask intensiv opplæring for elever i 1. til 4. klasse dersom de blir hengende etter i å lese, skrive eller regne.

les også

Foreldre mot bemanningsnorm tar barna ut i streik

Til høsten innfører regjeringen samarbeidsplikt for skole og barnehageeiere som skal gi barna en bedre overgang, og en plikt for skolene å samarbeide med andre kommunale institusjoner som kommunehelsetjenesten for å gi barna bedre oppfølging.

les også

Lekser skaper negativ stress, særlig blant jenter

– Vi må tenke mer helhetlig og bli mer bevisste på hvordan vi kan lage et godt og inkluderende tilbud for barna. Vi skal ha trygge skolemiljøer og gode barnehager der barna trives, og mangfoldet blir verdsatt. Barn og unge har forskjellige behov, og det finnes ikke bare ett svar på hvordan vi skal få barna til å mestre og lykkes, sier Sanner.

les også

Sanner vil utjevne forskjeller i norskopplæring

les også

Lærer-sjef om regjeringen: Styrer rett inn i en lærerkrise

Mer om

 1. Skole
 2. Politikk
 3. Foreldre
 4. Høyre (H)
 5. Jan Tore Sanner
 6. Skole og utdanning

Flere artikler

 1. Norsk skole på OECD-toppen i kjønnsforskjeller

 2. Regjeringen: Skal ta små elever mer på alvor – utvider Elevundersøkelsen

 3. Ekspertutvalg vil legge ned PP-tjenesten

 4. Utvalg: Heldagsskole for alle de fire første skoleårene

 5. Elefanten i klasserommet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder