TO VEIER: Den norske grensehandelen i Strømstad og andre grenseområder når nye høyder. I Danmark har de greid å snu trenden. Foto: Helge Mikalsen

Grensehandel: Dansk jubel - norsk fortvilelse

I Danmark har de satt ned avgiftene og fått slutt på den omfattende grensehandelen i Tyskland. - Effekten er så stor at norske politikere må lære av Danmark, sier direktør Harald J. Andersen i Virke Handel.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det danske skatteministeriet har offentliggjort grensehandelstallene fra i fjor. Det viser at grensehandelen til Tyskland er halvert siden 2000 og er nede i 4,4 milliarder norske kroner årlig.

Til sammenlikning grensehandlet nordmenn for 15,1 milliarder kroner det siste året.

I Danmark jubler skatteministeren.

– Det er positivt at den tradisjonelle grensehandelen med nytelsesmidler faller. Det betyr økt omsetning i de danske butikker, som gavner dansk næringsliv og er med på å skape flere danske arbeidsplasser, sier skatteminister Karsten Lauritzen.

les også

Stor økning i nordmenns «harryhandling»

Rapporten viser at den danske grensehandelen i Tyskland er halvert siden 2000. Den gang handlet hver danske for 1200 danske kroner i Tyskland hvert år.

Avgiftskutt

Nå er handelen i nabolandet halvert til 600 danske kroner pr. danske.

I rapporten skriver skatteministeriet om årsakene:

«Fallet i grensehandelen med nytelsesmidler skal ses i lys av flere ting. Blant annet ble øl- og brusavgiftene satt ned i 2013, mens brusavgiften ble avskaffet i 2014. Samtidig har noen nytelsesmidler ikke vært omfattet av den såkalte indeksering av avgiftssatsene, hvilket har betydd at realverdien av avgiftene har falt».

les også

KrF feirer sukkeravgiftssjokket

I fjor støttet flertallet i det danske folketinget regjeringens forslag om å ytterligere fjerne avgifter på brus og tilleggsavgiftene på øl, vin, sprit.

Skatteministeriet skriver at de regner med at det vil bidra til ytterligere fall i grensehandelen i 2018.

Og de planlegger å fortsette avgiftsnedtrappingen, blant annet på sjokolade og sukkervarer.

Krever handling i høst

I Norge har det tradisjonelle avgiftskuttpartiet Frp fått mye kritikk fordi partiets finansminister Siv Jensen og deres regjering ikke har sørget for å kutte avgifter på grensehandelsvarer, men i stedet vært med på avgiftssjokk.

I blant annet bryggerinæringen frykter man oppsigelser som en konsekvens. Omsetning av brus faller kraftig i Norge.

– Danmark fører en offensiv og virkningsfull politikk for å redusere grensehandelen, til tross for at den bare utgjør en tredjedel av nordmenns grensehandel i Sverige. I Norge stikker politikerne derimot hodet i sanden og tilsynelatende fornekter at grensehandelen koster Norge dyrt, sier Harald J. Andersen i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

les også

VGs prisbørs: Her gjør du de beste grensekuppene

Pluss content

– Nå forventer vi at regjeringen, etter inspirasjon fra Danmark, legger fram en grensehandelspakke som del av statsbudsjettet for 2019. En slik pakke må både inneholde en reversering av økningen i sukkeravgiften og avgiftsreduksjoner på spesielt grensehandelsutsatt varer, sier han.

– Når Bondevik kunne..

Generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinleverandørenes forening sier det er på tide med politisk studietur.

– Norske myndigheter og politikere bør ta seg en tur til Danmark og lære litt om hvordan få ned grensehandelen. Det er ingen tvil om at nedsettelse av avgifter virker positivt. I Danmark redder de nå arbeidsplasser, sier hun og viser til at vi har sett en liknende effekt i Norge:

les også

Norsk moms og avgift alene er større enn svensk pris

– Avgiftsnedsettelsen som Bondevik-regjeringen gjorde på brennevin i 2002 og 2003, reduserte umiddelbart grensehandlingen på Systembolaget og flagget handling hjem til polet, sier hun og legger til:

– Når Bondevik kunne, så bør Siv Jensen og dagens KrF-ledelse også kunne: Nå er vi all time high på grensehandling igjen, og ansvarlige politikere må gjøre noe dersom vi skal beholde Vinmonopolet, arbeidsplasser langs grensen og få inn mer penger i statskassen.

Denne grafen viser hvordan de norske avgiftskuttene under Bondevik-regjeringen på begynnelsen av 2000-tallet, gjorde at salget falt ved grensepolene til det svenske systembolaget. Kilde: Systembolaget.

– Galt premiss

KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, vil ikke gi ved dørene.

– Hele premisset her er galt. Avgiftsnivået i Danmark er et helt annet enn i Norge. Dessuten er det bred enighet om at høye alkoholavgifter fører til lavere forbruk og misbruk i Norge. Økt grensehandel vil ikke kompensere for et redusert forbruk på grunn av avgifter i Norge. Nå har også grensehandelen for første kvartal i år har gått ned, ifølge ferske tall fra SSB, sier han og legger til:

– Kjøtt er den varen nordmenn handler mest av i utlandet, og det er bred politisk enighet om at vi vil beskytte norsk landbruk og sikre trygg norsk matproduksjon over hele landet.

les også

Sukkerspinn i regjeringen

Han viser til at de vil gjøre sukkeravgiften mer treffsikker på drikkevarer.

– Vi fikk gjennomslag i revidert budsjett for å utrede en reduksjon på drikke med lavt eller ikke noe sukkerinnhold. 350-kronersgrensen for import er en viktig del av handelslekkasje-problematikken. Her støtter vi Virke fullt ut.

Frp viser til høstens forhandlinger

Finansminister Siv Jensen henviser til Helge André Njåstad, partiets finanspolitiske talsperson på Stortinget, å svare. Han har mailet følgende:

les også

Regjeringens svenskesjokk

– Danske politikere skal ha skryt for å vise vei i avgiftspolitikken. Jeg er glad for at det de siste månedene har blitt satt fokus på norske særavgifter på nytelsesvarer, og innvirkningen dette har på grensehandelen. For FrP er det åpenbart at konkurranse fungerer, og at folk naturligvis vil handle der man sparer mest.

les også

Svenske butikker jubler over avgiftshopp på snop og brus i Norge

Han fremholder at under FrPs regjeringsperiode har skatte- og avgiftstrykket blitt redusert med over 24 milliarder kroner.

– Men vi er ikke i mål. Vi er for å redusere avgiftene på sukkervarer, alkohol og tobakk og andre varer som lokker folk over grensen. Neste korsvei for å se på avgiftene er forhandlingene om statsbudsjett for 2019, altså til høsten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder