STÅR BAK OPPROPET: Disse seks har skrevet under på oppropet i VG. Fra venstre: Byråd Tone Tellevik Dahl, byråd Rina Mariann Hansen, leder Torunn Kanutte Husvik i kvinnenettverket, leder Frode Jacobsen i Oslo Ap, varaordfører Khamshajiny Gunaratnam, leder Agnes Viljugrein i Oslo AUF og nestleder Victoria Marie Evensen i Oslo Aps bystyregruppe. Foto: Trond Solberg VG

Debatt

Partikultur og #metoo i Ap

Her er oppropet fra flere profilerte Ap-topper i Oslo med advarsler mot giftig partikultur og for trygg og åpen håndtering av varsler om seksuell trakassering.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

FRODE JACOBSEN, leder i Oslo Arbeiderparti
RINA MARIANN HANSEN, byråd for Ap i Oslo
KHAMSHAJINY GUNARATNAM, nestleder i Oslo Arbeiderparti/varaordfører i Oslo
TORUNN KANUTTE HUSVIK, leder for kvinnenettverket i Oslo Arbeiderparti
TONE TELLEVIK DAHL, byråd for Ap i Oslo
VICTORIA MARIE EVENSEN, nestleder i Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo
AGNES VILJUGREIN, leder i AUF i Oslo

#metoo har ført til åpenhet og vilje til å gå løs på utfordringer knyttet til trakassering og maktmisbruk i en rekke sektorer, bransjer og næringer. Mediebransjen, film og teater, finansnæringen, kreativ næring og fagbevegelsen er eksempler på områder der det har kommet opp uønskede episoder og vilje til å rydde opp.

Partileder Jonas Gahr Støre har ved flere anledninger uttrykket hvordan han som leder i Arbeiderpartiet ønsker at vårt parti skal håndtere dette, senest på Facebook lørdag:

«Jeg oppfordrer alle som har opplevd trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet i Arbeiderpartiet om å si fra. Sånt skal vi ikke ha i vårt parti. Ingen skal måtte bære på opplevelser av krenkelser eller tillitsbrudd.»

VG forrige uke: Bitter Ap-konflikt etter Giske SMS-er

Vi deler partilederens syn 100 prosent. Når vi likevel føler uro er det knyttet til at det til tross for partilederens oppfordring og uttalelser er gitt et inntrykk av at jenter som vil varsle om forhold i Arbeiderpartiet må tenke seg om, og hele tiden vurdere om dette kan være knyttet til og brukes i en mulig maktkamp.

Også innen andre områder enn i politikken er makt et relevant tema. Enten det dreier seg om roller, jobber, karriere, lønnsøkning eller lignende forhold. Til tross for dette har andre bransjer klart å diskutere #metoo helt åpent uten at noen er bedt om å tenke seg om.

Arbeiderpartiet har satt i gang et større organisasjonsprosjekt fram til neste landsmøte.

Her bør fornyelse av partikulturen være en viktig del for at vi skal kunne fornye og styrke Arbeiderpartiet som medlemsorganisasjon.

Når vi, og mange andre i partiet, har kviet oss for å mene og si noe offentlig knyttet til #metoo og Arbeiderpartiet de siste ukene er det også et uheldig utslag av en partikultur der det kjennes ubehagelig å uttale seg i media ettersom alt som sies tolkes inn i potensielle maktkamper. Det skaper grobunn for anonyme kilder og en giftig partikultur.

Når vi likevel nå tar opp temaet, er det fordi vi mener det er en styrke for Arbeiderpartiet at flere deltar i debatten og sier fra at det ikke er greit at jenter og gutter som har opplevd trakassering og maktmisbruk skal kvie seg for å si fra fordi de er redde for ikke å bli trodd.

Det vi går ut med blir sikkert av mange plassert i en kontekst knyttet til en eventuell pågående eller kommende maktkamp i Arbeiderpartiet. Sånn er det ikke ment, men vi kan leve med eventuelle beskyldninger om det motsatte. Det vi ikke lever godt med er at likestillingspartiet Arbeiderpartiet har skapt usikkerhet om håndteringen av saker knyttet til seksuell trakassering og vi har et sterkt ønske om å bidra til å rette opp inntrykket. Det skal være trygt å si ifra om trakassering og maktmisbruk i Arbeiderpartiet og vi må ha en partikultur som tåler at folk sier fra.

I Oslo Arbeiderparti er vi beredt til å stå opp for dem som opplever at de er utsatt for trakassering og maktmisbruk. La det ikke være noen tvil – hos oss blir folk og deres historier tatt på alvor.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder