NOK FOLK. Regjeringen viser til en historisk satsing på politiet – at det har blitt over 2300 flere ansatte i politiet siden Høyre og Frp kom i regjering. Men en hovedombudsmann varsler ressurskrise. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Politileder slår ressurs-alarm

Hovedverneombud Per Fronth i Sør-Øst politidistrikt går nå ut med et offentlig varsel om Politireformen. Han mener politiet får altfor lite penger – og at dette kan få katastrofale følger.

 • Oda Leraan Skjetne

Artikkelen er over to år gammel

Etter VGs gjengavsløring har politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, gått ut og påpekt at politiet har for få ressurser og må kutte i store deler av byen for å hamle opp med gjengproblemene i sør og øst.

Hovedverneombud Per Fronth i Sør-Øst politidistrikt advarer om at det bevilges altfor lite penger til norsk politi, at etaten forfaller og det går ut over sikkerheten til befolkningen. Han mener flere bør tørre å si fra.

En kartlegging Romerikes blad har gjort viser at hvert 10. nødanrop til Øst politidistrikt ikke ble besvart i mai.

les også

Politimesteren i Oslo: Trenger millionbevilgninger

Fronth sier det kan ende i katastrofe og tap av liv den dagen politiet ikke klarer å nå frem i tide.

VARSEL: Per Fronth kaller sitt innlegg for et varsel om altfor lave bevilgninger til politiet etter politireformen. Foto: Politiets Fellesforbund

– Den dagen katastrofen er et faktum, og man skal lete etter syndebukker nedover i systemet, må vi huske dette: Syndebukkene sitter ikke nedover i systemet. Syndebukkene sitter på toppen, skriver Fronth i et innlegg hos Politiforum.

– Det er ikke politidirektøren eller politimestrene som skal stilles til veggs. De som skal stilles til ansvar, er de som valgte å bevilge så lite penger at katastrofen til slutt ble et faktum, advarer hovedverneombudet.
les også

Hvert 10. nødanrop til Øst politidistrikt ikke besvart i mai

Ut mot politireformen

Nærpolitireformen har halvert antall politidistrikt i Norge og medført en stor omorganisering av politiet. Fronth sier han mener at reformen er god og vil forbedre politiet til det bedre – men at det skorter på bevilgningene.

– Det å gjennomføre en slik reform uten å bevilge nok midler – det er der problemet ligger. Det er for dårlig økonomi i politidistriktene. Jeg ser at mitt politidistrikt sliter. Og til syvende og sist er det du som blir den tapende part her, sier Fronth til VG.

 • Tips VGs journalister kryptert via appen Signal (iPhone/Android): 92625503 eller SecureDrop.
les også

Visste du? 2344 nye ansatte i politiet med Høyre/Frp-regjering

Hovedverneombudet ber politikerne ta grep. Og mener følgende vil være konsekvensene hvis de ikke gjør det:

 • Dårligere sikkerhet for befolkningen
 • Dårlige rettssikkerhet
 • Dårligere service for folket
 • Helseskadelig arbeidsmiljø for politiet
 • Utradert utstyr
 • Akutte hendelser som politiet ikke vil takle
– Dette fordi det er for lav bemanning på operasjonssentraler, for få politifolk ute i patruljene, for få jurister, for få sivilt ansatte, og utstyret er utslitt, skriver han i innlegget.

REFORM. Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget i juni 2015. I januar 2016 ble 27 politidistrikter kuttet til 12. Det blir også kuttet i antallet lensmannskontor. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

les også

Støre om gjengavsløringen: Politiet har ikke gjort en god nok jobb

– Politiet roper alltid om mer penger. Og vil vel alltid gjøre det. Bør det ikke være mulig å få til et godt polititilbud med de pengene som bevilges i dag?

– Nei, jeg mener det blir veldig synlig at det vi har fått av midler ikke er tilstrekkelig. Så banalt enkelt er det. Det er for lite penger, sier Fronth til VG.

– Hva er konsekvensene av det?

– Konsekvensen er en etat som forfaller, både materiellmessing og som sliter fordi vi er så få, svarer hovedverneombudet.

Les hele innlegget her.

I en e-post til VG svarer justisminister Tor Mikkel Wara at regjeringen har sørget for tidenes satsing på politiet, og at målet om to politiårsverk per 1000 innbyggere snart er nådd.

– Endringene og omstillingen i forbindelse med politireformen er nå ferdig, og arbeidet går dermed over i en ny fase. Det er ikke grunnlag for å si at reformen har vært underfinansiert. Det viser rapporteringen fra Politidirektoratet. I Sør-Øst har budsjettutviklingen vært på 23 prosent fra 2015 til 2018, skriver Wara.

– I tillegg til midler til prosjektene i politireformen er det i reformperioden kommet over 1600 flere årsverk i politiet, hvor i underkant av 900 politiårsverk. Flere politiansatte er den aller viktigste budsjettmessige satsingen i reformen, skriver Wara videre.

Les også

Mer om

 1. Politiet
 2. Solberg-regjeringen
 3. Politikk

Flere artikler

 1. Et varsel om ned­bygging av politiet

 2. Støre om lang ventetid: – Det er ofrene som får lide

 3. Politiets Fellesforbund om Tanja-saken: Politikerne bør beklage, ikke politiet

 4. Regjeringen vil utdanne færre politifolk – varsler kutt

 5. La føringer for våpenoperasjon – så ble begge etterforsket

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder