NOK FOLK. Regjeringen viser til en historisk satsing på politiet – at det har blitt over 2300 flere ansatte i politiet siden Høyre og Frp kom i regjering. Men en hovedombudsmann varsler ressurskrise.
NOK FOLK. Regjeringen viser til en historisk satsing på politiet – at det har blitt over 2300 flere ansatte i politiet siden Høyre og Frp kom i regjering. Men en hovedombudsmann varsler ressurskrise. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Politileder slår ressurs-alarm

INNENRIKS

Hovedverneombud Per Fronth i Sør-Øst politidistrikt går nå ut med et offentlig varsel om Politireformen. Han mener politiet får altfor lite penger – og at dette kan få katastrofale følger.

Publisert: Oppdatert: 26.06.18 11:22

Etter VGs gjengavsløring har politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, gått ut og påpekt at politiet har for få ressurser og må kutte i store deler av byen for å hamle opp med gjengproblemene i sør og øst.

Hovedverneombud Per Fronth i Sør-Øst politidistrikt advarer om at det bevilges altfor lite penger til norsk politi, at etaten forfaller og det går ut over sikkerheten til befolkningen. Han mener flere bør tørre å si fra.

En kartlegging Romerikes blad har gjort viser at hvert 10. nødanrop til Øst politidistrikt ikke ble besvart i mai.

Fronth sier det kan ende i katastrofe og tap av liv den dagen politiet ikke klarer å nå frem i tide.

– Den dagen katastrofen er et faktum, og man skal lete etter syndebukker nedover i systemet, må vi huske dette: Syndebukkene sitter ikke nedover i systemet. Syndebukkene sitter på toppen, skriver Fronth i et innlegg hos Politiforum.

– Det er ikke politidirektøren eller politimestrene som skal stilles til veggs. De som skal stilles til ansvar, er de som valgte å bevilge så lite penger at katastrofen til slutt ble et faktum, advarer hovedverneombudet.

Ut mot politireformen

Nærpolitireformen har halvert antall politidistrikt i Norge og medført en stor omorganisering av politiet. Fronth sier han mener at reformen er god og vil forbedre politiet til det bedre – men at det skorter på bevilgningene.

– Det å gjennomføre en slik reform uten å bevilge nok midler – det er der problemet ligger. Det er for dårlig økonomi i politidistriktene. Jeg ser at mitt politidistrikt sliter. Og til syvende og sist er det du som blir den tapende part her, sier Fronth til VG.

Hovedverneombudet ber politikerne ta grep. Og mener følgende vil være konsekvensene hvis de ikke gjør det:

  • Dårligere sikkerhet for befolkningen
  • Dårlige rettssikkerhet
  • Dårligere service for folket
  • Helseskadelig arbeidsmiljø for politiet
  • Utradert utstyr
  • Akutte hendelser som politiet ikke vil takle

– Dette fordi det er for lav bemanning på operasjonssentraler, for få politifolk ute i patruljene, for få jurister, for få sivilt ansatte, og utstyret er utslitt, skriver han i innlegget.

– Politiet roper alltid om mer penger. Og vil vel alltid gjøre det. Bør det ikke være mulig å få til et godt polititilbud med de pengene som bevilges i dag?

– Nei, jeg mener det blir veldig synlig at det vi har fått av midler ikke er tilstrekkelig. Så banalt enkelt er det. Det er for lite penger, sier Fronth til VG.

– Hva er konsekvensene av det?

– Konsekvensen er en etat som forfaller, både materiellmessing og som sliter fordi vi er så få, svarer hovedverneombudet.

Les hele innlegget her.

I en e-post til VG svarer justisminister Tor Mikkel Wara at regjeringen har sørget for tidenes satsing på politiet, og at målet om to politiårsverk per 1000 innbyggere snart er nådd.

– Endringene og omstillingen i forbindelse med politireformen er nå ferdig, og arbeidet går dermed over i en ny fase. Det er ikke grunnlag for å si at reformen har vært underfinansiert. Det viser rapporteringen fra Politidirektoratet. I Sør-Øst har budsjettutviklingen vært på 23 prosent fra 2015 til 2018, skriver Wara.

– I tillegg til midler til prosjektene i politireformen er det i reformperioden kommet over 1600 flere årsverk i politiet, hvor i underkant av 900 politiårsverk. Flere politiansatte er den aller viktigste budsjettmessige satsingen i reformen, skriver Wara videre.

Her kan du lese mer om