JOBB-STRID: Ap vil hindre at norske selskaper kutter kostnadene ved å la utenlandske arbeidere selv ta regningen for reise, kost og losji - og ved lange arbeidsdager. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Ap vil stenge omstridt «bakvei» til Norge

Fellesforbundet og Ap slår alarm om at norske selskaper utnytter østeuropeiske arbeidere ved å unndra seg kostnader til bolig, kost og losji. Nå vil de forsøke å stenge den bakveien, som de kaller «apartheid light».

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Vi skal ha slutt på at bedrifter med utenlandske arbeidstakere får oppgi at de er lokalt ansatte i Norge, når de vitterlig bor i Polen eller andre EU-land. Det gjøres for at bedriften skal slippe å betale for reise, kost og losji. Vi mener det er en uthuling av regelverket, som gjør at denne type bedrifter slipper en kostnad som de seriøse bedriftene har, sier Arbeiderpartiets Arild Grande til VG.

Får du VGs populære nyhetsbrev? Meld deg på her!

Han sitter i arbeids- og sosialkomiteen og varsler et nytt dok 8-forslag for Stortinget til høsten. Forslaget dreier seg om hvem som kan søke om såkalt gjennomsnittsberegning av arbeidstid: At en arbeidstaker kan jobbe lengre dager i en periode mot fri senere i perioden.

– Vi ser så mye misbruk av arbeidstidsbestemmelsene at vi vil foreslå det samme som nå er gjort innen innleie: Det blir bare bedrifter som er bundet av tariffavtale med større fagforeninger, som får søke om utvidelse av normalarbeidsdagen, sier han.

NYTT FORSLAG: Stortingsrepresentant Arild Grande sier Ap vil fremme et forslag som vil legge begrensninger på at utenlandsk arbeidskraft får operere som lokal norsk arbeidskraft. Foto: Ap.

– Det mest ekstreme eksempelet

Det er LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, som har presset på og bidratt overfor Ap i denne saken.

– Det mest ekstreme eksempelet vi har sett er en bedrift som oppretter et annet selskap, hvor den østeuropeiske arbeideren jobber på dagtid til klokken 16:00 for det ene selskapet og på kvelden fra klokken 16:00 i det andre selskapet, forteller nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

– Hovedproblemet er såkalte lokale bedrifter hvor alle arbeidstakerne er utenlandske. De omgår regelverket ved å operere med to hjemsteder. Selv om de ansatte bor i Polen, oppgis det er at de er lokalt ansatte, for å unngå at bedriften skal betale reise, kost og losji. Det betyr at den polske arbeideren selv må betale. Dette er blitt et konkurransefortrinn som gjør at bedrifter som ikke omgår regelverket, får høyere kostnader og sliter med å vinne anbud, sier han, og peker på at også seriøse bedrifter vil ha på plass en endring.

les også

NHO-topp kaller norsk ungdom bortskjemte

– Fullstendig uthulet

Han peker på at fleksible arbeidstidsordninger er kjempet frem, og i hovedsak benyttet av, arbeidere som måtte pendle til Nordsjøen eller til et utbyggingsprosjekt i en annen del av landet.

– Da var det naturlig med en gjennomsnittberegning av arbeidstiden, slik at de kunne få en ordning med eksempelvis to uker på og to uker av. Da var de sendt på arbeid av arbeidsgiveren, og fikk selvfølgelig dekker reise kost og losji.

– Men nå er ordningen i ferd med å bli fullstendig uthulet. De østeuropeiske arbeiderne presses til ordninger hvor de oppgir en lokal adresse i Norge som sitt andre bosted. Ofte er adressen der de til enhver tid arbeider. Vi kaller det apartheid light, fordi det i all hovedsak rammer utenlandske arbeidere og er en grov utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft, sier Krogstad.

les også

Hareide i sentrum av sentrum

KrF vil vurdere

KrF er nøkkelparti for å få flertall for forslaget. Det var KrF som sikret flertall i innleie-saken, og KrFs arbeidspolitiske talsperson, Tore Storehaug, sier de vil vurdere det nye forslaget fra Ap nøye.

– Det er en balansegang: Det er ikke bra om selskapene som er useriøse vinner på å utnytte regelverket. Og så må vi passe på så vi ikke får et regelverk hvor alle som har behov for en liten endring av arbeidstiden, må være tilknyttet en tariffavtale med en stor fagforening, sier han og legger til:

– Jeg tror det er stor politisk enighet om at vi bør komme til livs ordninger hvor selskaper unndrar seg kostnader til reise, kost og losji.

les også

KrF i opposisjon: Stemmer sammen med regjeringen i tre av fire saker

Friperioder hjemme

Han sier at når det søkes om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden begrunnes det i at ansatte har behov for friperioder i hjemmet og opprettholde kontakten med familie og venner.

– Det kan være riktig for mange, men vi ser at systemet utnyttes

les også

Ap sliter

– Dere legger opp til at de ikke bare er innen bygg og anlegg, de nye reglene skal gjelde, men for alle bransjer. Hvorfor, Arill Grande?

– Fordi vi ser at misbruk av arbeidstidsbestemmelsene er i ferd med å spre seg til andre bransjer og hele landet, sier han.

les også

Meglingsfinte redder LOs ansikt

NHO kritisk

I NHO er man sterkt kritisk til forslaget.

– Vi oppfatter det som et forsøk på å gjøre det vanskeligere å benytte gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for utenlandske arbeidstakere, og stiller spørsmål ved om dette kan stride mot Norges EØS-rettslige forpliktelser. Det er dessuten uheldig at Arbeiderpartiet ønsker å stramme inn på et regelverk som har fungert godt i mange år, og som gir de lokale partene på bedriftene anledning til å avtale arbeidstidsordninger som passer deres virksomheter, uten innblanding fra sentrale tariffparter, sier leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri i NHO.

Han fremholder at det for arbeidstidsordninger som går utover lovens definerte grenser for daglig og ukentlig arbeidstid i en gjennomsnittsberegningsperiode, allerede følger av dagens lovverk at det er nødvendig med godkjenning fra fagforening med innstillingsrett.

– At Arbeiderpartiet nå vil frata bedriftens ledelse og tillitsvalgte retten til selv å avtale arbeidstidsordninger som ivaretar både bedriftens og de ansattes behov, innebærer en sentralisering av beslutningsmyndigheten som vi mener er uheldig, og som vil gjøre regelverket stivbeint og lite praktisk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder