VIL GJENGENE TIL LIVS: Høyres Peter Frølich fremmer en rekke kontroversielle forslag som skal bekjempe gjengkriminalitet, til landsmøtet i Høyre, som starter fredag. Foto: Helge Mikalsen

Høyre-forslag: Vil låse inne barn og ta dyre biler fra kriminelle

Høyre kan i helgen gå inn for å låse voldelige barn inne og ta dyre biler fra unge menn som ikke har råd til å eie den.

VG har fått tilgang til forslag til resolusjon mot gjengvold, som fremmes foran Høyres landsmøte til helgen.

Det inneholder flere radikale grep for å stanse ung vold og de voldelige gjengene:

Det mest radikale forslaget er at det skal innføres «en lov om sivilrettslig inndragning» og at det skal opprettes «en egen enhet som skal jobbe med å beslaglegge verdier som ikke kan være ervervet på lovlig vis.»

les også

Gir ordre om «kraftfull bekjempelse» av gjengkriminelle

– Vi vil at det skal bli enklere å beslaglegge biler, boliger, smykker og andre verdisaker som ikke kan være ervervet på lovlig vis, sier Peter Frølich (H), nestleder i Stortingets justiskomite, som har vært ansvarlig for å utforme voldsbekjempelses-resolusjonen til Høyre-landsmøtet:

– Kjører rundt i dyre biler

Hans forslag skal behandles av resolusjonskomiteen på landsmøtet, før landsmøtet får saken på bordet.

– Dere skal ta dyre biler fra gjengledere og andre som ikke kan bevise at bilen er ervervet på lovlig vis?

– Ja, vi er lei av at mange kriminelle fremstår som vellykte og rike - de kjører rundt i dyre biler og går ofte med dyre klokker og smykker. De er slett ikke noe forbilder og vi vil nå gjøre det lettere å ta fra dem biler, boliger og smykker.

– Hvordan?

les også

Kaller politiets gjenginnsats «totalt mislykket»

– Vi foreslår at det opprettes en egen enhet, enten under skatteetaten eller politiet, som skal kunne beslaglegge eiendommer eller eiendeler til personer som ikke har inntekt som tilsier at de kan ha skaffet det lovlig.

– Uten dom?

– Nei, men ved å innføre en lov om sivilrettslig inndragning, reduserer vil beviskravet fra at det strafferettslig skal «være utenom enhver tvil» at vedkommende er skyldig, til at det skal være mer enn 50 prosent sannsynlig. Hvis likningstallene og beviselig inntekt ikke er i nærheten av å kunne forsvare at vedkommende eier og kjører rundt i altfor dyre biler og har altfor dyre boliger, så kan de inndras.

Han sier de har hentet inspirasjonen fra Irland.

les også

Justispolitikere etter VGs gjengavsløring: – Dette er helt hinsides

– Der har de i mange år hatt en slik ordning og det bidrar til at de tar beslag i svært mange biler og eiendommer i løpet av et år. Husk at bakteppet vårt er som følger, sier han:

– Det beslaglegges verdier for 100 millioner kroner i Norge i året. Til sammenlikning er omsetning av kriminelt utbytte anslått til flere titalls milliarder kroner. Vi tror vi har funnet en metode å endelig ta de kriminelle på.

Innlåsing av barn

Her er et annet kontroversielt forslag:

«La barnevernet låse dørene for lovbrytere under 15 år»

– Vi kan ikke ha det slik at unge lovbrytere kan gå rundt og gjøre som de vil. Ekte omsorg handler om å sette grenser. Det er adgang til innlåsing i dag, men vi ønsker å utvide og bekrefte den, fordi vi opplever at det er stor usikkerhet i barnevernet. Vi vil at det skal være mulig å holde lovbrytere under femten år bak stengte dører.

– I fengsel?

les også

Gjengprosjekt – nå igjen!

– Nei, i regi av i barnevernet, men foreslår at det tydeliggjøres ved at det bygg egne institusjoner, som gjør at behandlingen kan skje på en god måte for de unge.

De foreslår også si ja til «kroppsvisitering i særlig utsatte områder».

– Det har skjedd en voldsom økning i bruken av kniv og andre våpen i flere storbyer, Oslo spesielt, og det vil vi ha slutt på. Politiloven er vid, men praksisen er usikker. Vi vil sørge for at praksis åpner for mer kroppsvisitering, hvis det ikke hjelper må vi vurdere å utvide politiloven. Det er behov for økt visitasjon for å avdekke bruk av kniv og farlige gjenstander på særlig utsatte områder lokalt.

– Som rundt Oslo S og andre sentrumsområder i Oslo?

– Ja, det er riktig.

les også

Riksadvokaten med gjengtiltak: Vil ikke ha det som i Sverige

– Det kan utløse bekymring for rasediskriminering?

– Her gjelder det å holde hodet kaldt. Det kommer ikke til å skje. Politifolk har i dag høy utdanning og bruker sunn fornuft. Det går bra i hverdagen. Så er det slik at svært mange i gjengmiljøet har etnisk bakgrunn. Da har vi et integreringsproblem. Det er faktisk slik at mange av dem som stoppes, er innvandrere, uten at det er noen raseidentifikasjon ute og går. Politiet kjenner grensene og diskrimineringslovverket.

– Må gi de en ny sjanse

Han fremmer flere tiltak til mot gjengene:

– Vi vil straffe gjengkriminalitet hardere enn annen kriminalitet, ved å gjøre det straffeskjerpende dersom kriminalitet begås som ledd i gjengvirksomhet.

– Slik som kriminelle innen mafia opplever; de får strengere dommer?

– Ja, det er riktig.

les også

Storbeslag av narkotika knyttes til gjengkriminelle

Han fremmer også flere forebyggende tiltak av litt lettere karakter:

  • Bedre tilbud av kveldsaktiviteter for barn og unge i kommunene.
  • Mer penger til sports- og fritidsklubber.
  • Innføre en fast ordning med sommerjobbtilbud i samarbeid mellom kommunen og private bedrifter for ungdommer i utsatte områder.

– Vi må sørge for at samfunnet står klart til å gi mennesker på skråplanet en ny sjanse, og at personer som havner i rettssystemet eller barnevernet skal hjelpes ut av sin kriminelle løpebane.

les også

Tiltale: Gjengkriminelle ville rane gullsmed

Det foreligger tre hovedresolusjoner til årsmøtet - utenriks, kommunevelferd og lokal verdistyring.

Gjengresolusjonen skal resolusjonskomiteen ta stilling til før de eventuelt fremmes på landsmøtet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder