SOLSKINNSHISTORIE: Stasjonssjef Espen Aas, ved Stovner politistasjon i Groruddalen, har all grunn til å være fornøyd med den synkende kriminaliteten. Foto: FRODE HANSEN / VG

Flere innvandrere - mindre kriminalitet

18 000 anmeldelser i 2000 ** 10 000 anmeldelser i 2011

43 prosent av befolkningen i Groruddalen er innvandrere. I løpet av de siste ti årene har kriminaliteten stupt.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Innvandrerbefolkningen har mer enn fordoblet seg i Groruddalen de ti siste årene, men det har ikke kriminaliteten. Snarere tvert imot.

- De som bor i Groruddalen har blitt snillere! Ungdomskullene har blitt større og kriminaliteten mindre, sier Espen Aas, stasjonssjef ved Stovner politistasjon.

Oslo anno 2040

Fallet i antall anmeldelser i Groruddalen er oppsiktsvekkende.

I 2000 kom det inn 18000 anmeldelser. I fjor var tallet nær halvert, og lå på i underkant av 10000 anmeldelser. Størst nedgang har det vært i vinningskriminalitet. Voldskriminaliteten er i utgangspunktet forholdsvis lav, og også den stabilt nedadgående, forteller Aas.

- Tidligere var det de som bodde her som sto for mye av kriminaliteten i Groruddalen, nå er det tilreisende kriminelle. Særlig fra Øst-Europa, sier stasjonssjefen.

Groruddalen er det nærmeste du kommer Oslo anno 2040.

43 prosent av befolkningen i Groruddalen er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. I bydelene Stovner og Alna er andelen 46 prosent.

SSBs fremskrivinger tilsier ca. 47 prosent innvandrere i Oslo innen 2040.

Godt samspill

- Hva er så grunnen til at på tross av en fordobling i antall innvandrere i området, så er kriminaliteten halvert på et tiår?

-Vi er mange gode krefter som har slått oss sammen - bydelene, borettslagene, fritidsklubbene, skolene, politiet og foreldrene. De fleste som bor her vil ha det trygt, og vil det beste for barna sine.

Vi snakker mer sammen. Suksessfaktoren er godt samspill, sier Espen Aas.

Furuset i Groruddalen, med en innvandrerandel på nær 55 prosent i 2007, har opplevd den største nedgangen.

Det totale antallet voldssaker har gått ned med hele 76 prosent. Registrerte bilinnbrudd er i dag redusert med hele 90 prosent sammenlignet med året 2000, viser tall fra politiets egne registre.

Endret befolkningssammensetning fører til nye arenaer for samarbeid.

Stasjonssjefen har dialog med alle ikke-vestlige menigheter. Han og hans kolleger velger ut av hva de skal bruke mest tid på.

- Ungdom i alderen 14-17 bruser ofte med fjærene, uavhengig av bakgrunn. Vi tar dem når de bruser litt for mye. Vi tar tak i problemene tidlig, og det viktigste er å snakke med folk. Som oftest holder det, sier Aas.

- Kjedelig stille

Etterforskningssjef Stein Erik Olsen på Stovner politistasjon, går snart av med pensjon. Og det er en endret Groruddalen han etterlater seg.

- Vi har hatt fokus på det som betyr noe for folk. Nå er det nesten kjedelig stille å jobbe her, og det er utelukkende positivt, sier Stein Erik Olsen til Nordre Aker Budstikke.

Espen Aas har jobbet på Stovner politistasjon, hvis krets omfatter hele Groruddalen, i syv år.

- Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i den beskrivelsen Groruddalen ofte får i mediene. Her er det veldig trygt. De fleste kan gå trygt her, når som helst, hvor som helst. Groruddalen er minst like trygg som andre boligområder i Oslo, sier Aas.

Selv i Groruddalen er det én form for kriminalitet som er økende, i takt med resten av landet.

- Vi ser en markant økning i anmeldelser av familievold. Vi mener det er positivt at flere kvinner tør å anmelde denne type vold. I tillegg har vi hatt stygge enkeltepisoder av overfall, men disse ble i hovedsak begått av tilreisende.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder