SAMLING: LO-leder Gerd Kristiansen fikk mandag med seg et enstemmig LO-sekretariat på innstillingen om lønnskravene foran årets hovedoppgjør. Foto: Terje Bringedal , VG

Her er LOs lønnskrav

Enstemmig LO-sekretariat enige om kravene

LO-sekretariatet samlet seg mandag om en enstemmig innstilling om lønnskrav under vårens hovedoppgjør: Mer til kvinnedominerte og lavtlønte grupper er blant kravene.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Etter en lang og dramatisk vinter, hvor det har vært en knallhard maktkamp internt i LO både om hvem som skal lede an i årets hovedoppgjør og ikke minst om pensjon, har LO-sekretariatet i dag samlet seg om en enstemmig innstilling i forkant av representantskapsmøtet i LO i morgen, som skal fremme de formelle kravene knyttet til årets lønnsoppgjør.

Dagsaktuelt: Slik ble lønningene i fjor

Her er kravene og formuleringene som det er enighet om knyttet til lønn og pensjon:

Lønn:

** «Våre hovedkrav til lønn er å sikre medlemmenes kjøpekraft».

** «For å fremme seriøsitet og likelønn og motvirke lavlønn:

– heves overenskomstens lønnssatser

– fremmes det særskilte økonomiske krav for lavtlønte som tradisjonelt får lite ut av eller ikke har lokale forhandlinger.

– prioriteres kvinnedominerte grupper innenfor sentrale avtalte rammer i offentlig sektor».

Pensjon:

** Forhandlingene for neste avtaleperiode krever:

1. Opptjening av pensjon fra første krone og fra dag én i arbeidslivet.

2. Avtalefesting av tjenestepensjon.

Det kan bety krevende forhandlinger med NHO.

– Nå skal LO formelt vedta sine krav for lønnsoppgjøret i morgen, så vi får vente å se hva som blir det endelige vedtaket. NHOs posisjon har vært at ethvert krav om innføring av nye tariffestede pensjonsrettigheter, både på nivå og organisering avvises, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

LO sentralt skal styre pensjonssamordning

Det formuleres også hva som er de mer langsiktige målene på «veien mot mer samlet system:

«Med utgangspunkt i hovedoppgjøret 2014 er det foretatt utredningsarbeid om tjenestepensjon mellom Fellesforbundet og Norsk Industri og mellom Handel og Kontor og Virke/Samfo. Begge de to peker mot avtalefesting og manglende opptjening for deltid og kortere ansettelser som mest prekære svakheter».

Det fremholdes at i offentlig sektor har Arbeids- og sosialdepartementet utredet ytterligere tilpasning til pensjonsreformen, hvor det er skissert at det skal skje en harmonisering mellom AFP-ordningene i offentlig og privat sektor.

LO bekrefter nå at de er villig til å gå inn i forhandlingene om offentlig tjenestepensjon og AFP i kommunene og staten, «forutsatt at disse er reelle».

Fordi det dreier seg om en samlet pensjonspolitikk i fagbevegelsen, så skal «det videre arbeidet for alle samordnes av LO».

Sammenfattet betyr det at LO lønnsmål er opprettholdelse av kjøpekraften, altså at lønningene stiger minst like mye som prisene, som er anslått til 2,7 prosent i 2016. De vil prioritere lavtlønte og kvinnegrupper, spesielt i offentlig sektor.

Har samlet sprikende staur

I LO-sekretariatet sitter alle de store forbundene i LO, så det er forventet at tirsdagens møte i representantskapet vil gi tilslutning til kravene.

LO-leder Gerd Kristiansen vil ikke kommentere kravene før møtet i representantskapet i LO tirsdag.

– Et enstemmig LO-sekretariat har i dag oversendt sin innstilling. Den skal behandles i representantskapet i morgen, sier hun.

Aktuelt: Slik endte oppgjøret i fjor

Kristiansen og nestleder Tor Arne Solbakken har jobbet intenst de siste dagene for å greie å samle de sprikende staurene i LO i pensjonssaken, hvor Fellesforbundet har kjørt en linje som har vakt stor motstand i andre deler av LO, spesielt i Handel og Kontor som mener deres pensjonslinje vil gjøre at kvinner kommer dårligere ut enn menn.

Starter på kvinnedagen

Møtet i LOs representantskap begynner i Folkets Hus i Oslo klokken ti tirsdag formiddag.

Oppgjøret i privat sektor begynner 8. mars – en oppstartsdag hvor det kan være vanskelig ikke å ha på plass tunge kvinnekrav – og avsluttes trolig 2. april, mens oppgjøret i offentlig sektor starter senere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder