DRAG: Det lille tettstedet ligger i Tysfjord kommune. Kultursenteret Arran til venstre. Foto: Jostein Matre

Tysfjord etter overgrepssakene: Utslitte, men lettet

TYSFJORD (VG) Fremdeles pågår etterforskning av flere
titalls anmeldte overgrepssaker. I Tysfjord har halve følelsesregisteret utspilt seg det siste halve året.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Bygda har vært preget av sorg, skuffelse, men også lettelse. Siden dette berører alle på et eller annet vis, er mange av oss slitne. At så mange saker kom opp samtidig var overveldende. Det tar energi, men samtidig gir det energi at tausheten er brutt, sier direktør ved det lulesamiske kultursenteret Árran på Drag i Tysfjord, Lars Magne Andreassen.

Forrige helgen var det et halvt år siden VG skrev om de mange overgrepssakene i Tysfjord kommune i Nordland. VG hadde fått kjennskap til 47 historier fra kvinner og menn, som hevder å ha blitt utsatt for overgrep i barne- og ungdomsårene i en og samme kommune.

Bakgrunn: Den mørke hemmeligheten

I kjølvannet av reportasjen mottok politiet en rekke anmeldelser. Så langt er det snakk om rundt 30 fornærmede og nesten 40 ulike gjerningspersoner.

De anmeldte sakene har ulik karakter. Seksuelle overgrep mot både barn og voksne. Overgrepene strekkes seg fra seksuelle handlinger i form av beføling til grove voldtekter. Mange av dem strekker seg flere tiår tilbake i tid. Andre er har skjedd i nyere tid.

FJORDUTSIKT: Direktør ved det lulesamiske kultursenteret Árran på Drag, Lars Magne Andreassen, har utsikt over Tysfjorden fra sin kontorbalkong. Foto: Jostein Matre

I VG Helgs reportasje fra 11. juni stod flere ofre, alle lulesamer, frem og fortalte sine historier. Deres historier handlet om seksuelle overgrep som ble dekket over og dysset ned av hensyn til gjerningsperson, familie, slekt, den læstadianske menigheten i bygda og av frykt for stigmatisering.

Nå har noe forandret seg på Drag i Tysfjord.

– Folk forteller ikke til noen om overgrep med mindre de har noen å fortelle til som de vet tåler å lytte. Det er den store forskjellen. Folk i Tysfjord tåler å lytte nå, sier Ingar Nikolaisen Kuoljok, som er advokat til en av de overgrepsutsatte kvinnene.

Les også: Derfor saksøker «Liv» Tysfjord kommune

ADVOKAT: Ingar Nikolaisen Kuoljok er advokat for en kvinne som har gått til sak mot kommunen. Foto: Jostein Matre

Med overalt

Det er et lite tettsted VG kommer kjørende til i førjulsregnet. En Spar-butikk, en bensinstasjon, en liten kro og en ferjekai. Det er omtrent hva sentrum av bygda inneholder. Været er like grått og trist som mange trolig har følt at avsløringene for et halvårsiden var.

Flere VG snakker med gjentar beskrivelsene fra Árran-direktøren; En ny åpenhet. Stolthet. Lettelse. Men også usikkerhet og utslitthet.

– Vi er slitne nå.

Ordene tilhører Anna Kuoljok, diakon i lulesamisk område.

Hun forteller at de siste månedene har tatt på. Selvsagt mest for de som har stått frem med sine historier, men også for andre. Så vel enkeltpersoner som institusjoner.

– Vi kan ikke bare gå hjem fra jobb, så er det borte. Det er med oss overalt i et så lite samfunn. Enten det er i familieselskap, eller på butikken, forteller hun.

Her vet alle hvem alle er.

Kuoljok er likevel klar på at man ikke har noe annet valg enn å orke å stå i dette over tid. Ting må snakkes om. Man må bygge opp et språk i samfunnet om seksuelle overgrep. Folk må få hjelp.

– Mange, både gjerningspersoner, de som har visst uten å si fra og ofre, vil ha behov for å forstå valgene de gjorde.

Les også: Menighet undersøker selv mistanker

KOMMUNESKILT: På norsk heter kommuen Tysfjord. På lulesamisk heter den Divtasvuodna. Foto: Annemor Larsen VG

Tror på tiltaler

Lars Magne Andreassen sier håpet må være at man kan komme ut av dette på en måte som gjør at andre steder som havner i samme situasjon kommer til dem for å spørre om råd til hvordan de gjorde det.

– Vi skal ta tilbake hjemstedet vårt som et trygt sted. Med det gode samholdet vårt tror jeg vi kommer til å klare det. Og med så mye fokus som det er på dette nå, tror jeg at Tysfjord nå og i fremtiden er det tryggeste stedet i Norge når det kommer til overgrep. Jeg vil at Tysfjord og Drag skal være kjent for stedet hvor folk brøt tausheten og ryddet opp, og det offentlige tok ansvar, sier Andreassen.

Flere møter og seminarer er arrangert. Dette skal snakkes om. At det er ubehagelig å stå midt i stormen mener Árran-direktøren at bygda og kommunen bare må leve med. Overgrep er så ødeleggende at det er det verdt på lengre sikt.

Kommentar: Skammen tilhører ikke deg

Og sakene har etter hvert blitt så mange at politiet omtaler det som en svært omfattende og krevende etterforskning. Enklere blir det selvsagt ikke av at mange av sakene er gamle.

– Vi tror likevel det vil ende med flere tiltaler, sier politiadvokat Jorild Steindal i Nordland politidistrikt.

Snart starter politiet med avhør av mistenkte gjerningspersoner.

ENGASJERT: Anna Kuoljok er diakon i lulesamisk område, og blant de mange på Drag som har brukt mye tid det siste halvåret på overgrepssakene. Foto: Jostein Matre

Flere tilfeller

Anna Kuoljok er overbevist om at det finnes langt flere tilfeller enn de som så langt er anmeldt.

– Jeg kan på strak arm si at det er snakk om 20-30 flere tilfeller. Kanskje det doble av hva som er anmeldt.

Les også: Anders bar på hemmeligheten i 25 år

Hun forteller at mange har gjort, og gjør, en uvurderlig innsats for å hjelpe folk til å bryte tausheten. Blant disse er Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern og rus (SANKS). De har hatt to psykologer til stede på Drag. Til nyttår forsvinner disse.

– Det er uheldig selv om disse blir erstattet med en nye norske psykiatriske sykepleiere. I dette område er det veldig viktig at fagfolk har relevant fagkompetanse, kulturkompetanse, og spesielt en kunnskap om samisk historie i Tysfjord. Det er spesielt mistilliten til det norske hjelpeapparatet som vil være en utfordring for fagfolk, som skal hjelpe noen fra den samiske befolkningen, sier Kuoljok.

FERJEKAI: Fra Drag går det ferje til Kjøpsvik, Tysfjords kommunesentrum. Foto: Annemor Larsen VG

Tsunami

Hun forteller at det stadig dukker opp nye fortellinger om krenkelser. Etter hvert kommer også rettssakene.

– Hjelpeapparatet må derfor ikke si at det er over nå, sier Kuoljok, og sammenligner det med en naturkatastrofe:

– Når en tsunami rammer et område skjønner folk at det tar årevis å rydde opp og å bygge opp et nytt bærekraftig samfunn. Slik er det også her. Mange trenger tid på å fortelle, og mange har forventinger om at de skal få hjelp. Derfor er det veldig alvorlig dersom de nå ikke får det den faglig forsvarlige hjelpen de trenger.

Les: Småbarnspappa slo alarm allerede i 2007

Leder for SANKS, Gunn Hætta, er enig i at det har vært krevende måneder. Hun bekrefter at ordningen med de to psykologene ikke vil bli videreført. Derimot kommer to psykiatriske sykepleiere inn.

– Vi er klar over at saken har blitt mye større enn den først var, men vi kan ikke sette inn mye folk uten at vi har nok henvendelser. Vi gjør kontinuerlige vurderinger. Ingen trenger å bekymre seg for at vi ikke skal stille opp dersom det er behov for det, lover Hætta, som har forståelse for at også de som jobber med dette lokalt blir utslitt, og trenger støtte og veiledning.

Les også: Fylkesmannen oppretter tilsyn mot kommunen

STOD FREM: Marion Anne Knutsen (29) er blant dem som har fortalt sin historie i Tysfjord. Foto: Annemor Larsen VG

Venter på handling

Marion Knutsen (29) var en av kvinnene som i sommer stod frem med både sin egen og morens historie. Siden har hun blitt nominert som kandidat til kåringen av «Årets Nordlending» og til «Årets Navn» i VG.

Knutsen er enig i beskrivelsen av at folk i Tysfjord er slitne. 29-åringen har selv følt på det.

Selv flyttet hun fra Tysfjord kort tid etter VGs saker. Det hadde hun uansett planlagt å gjøre, men nå håper hun kommunen snart tar konkrete grep i kampen mot nye overgrep.

– Jeg hadde møter med ordføreren og rådmannen i august. De lovet at de skulle ta tak i problemstillingen, og sette i gang et prosjekt rundt forebygging. Foreløpig føler jeg ikke at så mye har skjedd utenom noen møter og seminar, sier Knutsen.

Les også: Ble truet etter å ha stått frem om overgrep

I RÅDHUSKANTINA: Rådmann Oddbjørn Nilsen (til høyre) og ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) i Tysfjord kommune. Foto: Jostein Matre

I kantinen på rådhuset i Kjøpsvik snakker rådmann Oddbjørn Nilsen og ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) om at de er stolte over de som har våget å stå fem. De har forståelse for at de samme personene nå er utålmodige.

– Vi ønsker å ansette en prosjektleder som skal drive med forebygging. Vi er i dialog med Fylkesmannen om midler til dette, men vi ønsker også å få på plass en god organisering av det først. Håpet er å ha det på plass til våren, eller sommeren, forteller Nilsen.

– Vi har skjønt at vi må ta grep, for vi skal ikke ha det slik, forsikrer Johansen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder