FLASSER AV: Maling og murpuss flasser av på en vanlig fengselscelle i Oslo fengsel. Fengselsbetjent Eivind Grytøyra viser Sps justispolitiker Jenny Klinge rundt. Foto:Terje Bringedal,VG

– Bygg fengselsplasser i Norge
 - dropp soning i Nederland

Nødrop fra fengselsansatte før beslutning i Stortinget

Elendige forhold for innsatte og ansatte i Oslo fengsel

Cellene er uten do og dusj. Veggene preges av fukt,
sopp og maling som flasser av. Tak og fasade-vegger kan rase ut. Fengselsansatte ber regjeringen forbedre forholdene i Norges største fengsel fremfor å kjøpe fengselsplasser i Nederland

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Han har sett det lenge, men tar bladet fra munnen først nå. Årsaken er regjeringens iver etter å kjøpe 242 fengselsplasser i Nederland til 270 millioner kroner i året.

Fengselsbetjent Farukh Qureshi er leder i Oslo fengselsfunksjonærers forening. Han mener det er et fullstendig feil valg av justisministeren å prioritere transport av hundrevis av fanger til- og fra Nederland fremfor å bygge ut bedre og flere soningsplasser i Norge.

Les også:Enorm motstand mot soning i Nederland

– Jeg har ikke hørt om mange fengselsansatte i Norge som støtter leie av plasser i Nederland. Utfordringene i norske fengsler er så enorme, at det er her vi må sette inn ressursene, sier Qureshi.

SE OPP! Det er reell fare for stein fra taket eller fasade-stein kan falle ned i hodet på fengselsbetjent Farukh Qureshi og andre som beveger seg rundt fengselsbygningene i Oslo fengsel. Foto:Terje Bringedal,VG

Erfarne medarbeidere både blant ledere og ansatte i Kriminalomsorgen, som VG har kontaktet, mener også soningskøen kan løses på andre måter enn å kjøpe fengselsplasser i Nederland.

Det pekes blant annet på muligheten for å løslate flere på to-tredjedeler av soningstiden samt at flere får avsluttet soningen fem til til ti dager før planlagt soningstid.

Les også: Nederland får flytte egne fanger fra «norsk» fengsel

Midlertidige plasser

Dette vil frigjøre flere hundre plasser. Andre tiltak som foreslås er å sette flere til samfunnstjeneste og elektronisk soning, samt bygge midlertidige modulplasser som nå planlegges for fengslene på Ullersmo og Eidsberg.

Flere som VG har snakket med, minner også om at dagens soningskø på drøyt tusen personer ikke er avskrekkende. Tidligere har denne opphopningen av straffedømte som ikke får sone, vært fem ganger så stor.

Les også: Elendige soningsforhold

Justispolitiker i Senterpartiet, Jenny Klinge deltok på befaringen i Oslo fengsel. Hun advarer sterkt mot at Stortinget går med på regjeringen og justisminister Anders Anundsens opplegg med å kjøpe 242 fengselsplasser i inntil fem år i Norgerhaven i Nederland.

STENGT: Kjøkkenet der ansatte og innsatte på avdelingen tidligere laget seg mat, er forbudt å benytte på grunn av et gammelt og brannfarlig elektrisk anlegg. Foto:Terje Bringedal,VG

– Jeg er redd dette kan bli en avtale som blir utvidet utover de fem årene som nå er planen. Soning i Nederland kan lett bli en sovepute for regjeringen. Samtidig ser jeg akkurat nå med egne øyne at Norges største fengsel er et eksempel på hvordan et fengsel ikke skal være. Det er dette vi må gjøre noe med fremfor å transportere problemet til Nederland, sier Klinge.

– Hvorfor gjorde dere ikke noe med fengselskapasiteten da dere selv satt åtte år i den rødgrønne regjeringen?

– Vi gjorde en del. Like før vi gikk av leverte vi en behovsanalyse og kapasitetsplan for nye fengselsplasser. Det er denne den nye regjeringen nå må følge opp med konkrete tiltak, svarer Klinge.

Hun viser også til at fengselskapasiteten har økt fra 2.977 plasser i 2002 til 3.823 plasser i 2014.

Inkludert elektronisk kontroll og fotlenker, har totalkapasiteten økt til 4.165 plasser, ifølge Justisdepartementet.

Stengte sanitæranlegg

Før jul stengte bydelsoverlegen flere toaletter, dusjanlegg og et kjøkken i Oslo fengsel. Gamle Botsen fra 1851 utgjør fortsatt en vesentlig del av landets største fengsel.

Bydelsoverlegen beskriver inneklimaet ved avdeling A som «graverende». I tillegg mener bydelsoverlegen at forholdene ved dusj- og toalettanlegg i tre seksjoner og et fellesareal er direkte helsefarlig og at øvrige deler av bygget kan føre til helseskader.

I løpet av befaringen fortalte ansatte at temperaturen kunne bli opp mot 32 grader om sommeren og ned i 12 grader om vinteren på enkelte celler. I tillegg skal det flere steder ha vært mye lukt av mat-os.

Som om ikke det var nok, beskrives det elektriske anlegget på en avdeling som direkte brannfarlig. Strømledninger er isolert med gassbind. Direktør Øivind Alnæs legger ikke skjul på at situasjonen er uholdbar.

– Hele bygningsmassen må egentlig totalrenoveres. Det er planer om å sette i stand taket i vår. Hele bygningsmassen står egentlig på en «flåte» av tre og tømmer ettersom det er leirgrunn under her. Statsbygg har signalisert at det vil ta fem år med en slik totalrenovering av en og en avdeling. Dersom man tar alt på en gang, vil det ta rundt to år. Det betyr i tilfelle at 172 plasser må erstattes i en periode, sier Alnæs.

FENGSELSCELLE I OSLO: En ordinær fengselscelle i Oslo fengsel, uten do og dusj. Betjentene må følge hver enkelt innsatt på bad og toalett flere ganger i døgnet. Foto:Terje Bringedal,VG

– Fremdriften avhenger av at regjeringen beslutter noe snart. Denne tregheten skaper frustrasjon. Vi vet ingenting om når ting skjer, legger han til.

Vedlikeholdsbehovet for bygningsmassen i norske fengsler er beregnet til opp mot 4,4 milliarder kroner, ifølge Justis- og beredskapsdepartementets egen vurdering.

FENGSELSCELLE I NEDERLAND:En ordinær fengselscelle i Norgerhaven fengsel i Veenhuizen i Nederland. På åtte kvadratmeter finnes do, vask, speil, noen skap, seng og en liten TV. Foto:Sandblad Mattis,VG

På et stort gult skilt på en utgangsdør i Oslo fengsel står det skrevet: FARE FOR TAKRAS!

– Nei, budskapet er ikke at folk kan få snø og is i hodet. Det er rett og slett fare for at takstein og deler av taket kan falle ned, sier Farukh Qureshi til VG.

På kjøkkenet ved en av avdelingene pleide de innsatte å lage seg mat tidligere. Men kjøkkenet er nå stengt av bydelsoverlegen på grunn av et eldgammelt elektrisk anlegg.

Justisdepartementet: Kan gjøre begge deler

I stortingsmeldingen om kapasitet i kriminalitetsomsorgen, som kom før jul, ble det fremhevet at eksisterende kapasitet skal utvides der dette er hensiktsmessig. Østlandet, Agderfylkene og Vestlandet, og områdene rundt de største byene skal prioriteres.

I tillegg gikk det frem at leie av soningsplasser i Nederland allerede var med på statsbudsjettet for 2015.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet føler seg trygg på at Stortinget vil si ja til å leie fengselsplassene i Nederland, til tross for uttalt skepsis fra de fengselsansatte.

FASTHOLDER NEDERLAND: Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp) på Kriminalpolitisk Konferanse 2014 på Sundvolden Hotell, der soning i utlandet var tema. Foto:Fredrik Solstad,VG

– Vi vil gjøre begge deler, altså både leie fengselsplasser i Nederland og bygge ut kapasitet i Norge. Det er etablert 88 nye plasser i 2014 og 41 skal etableres i år. Men det tar såvidt lang tid å få etablert nye plasser her i landet, at plassene i Nederland vil være en kjærkommen avlastning. I Oslo er det 200 plasser som har et stort vedlikeholdsbehov. Men dette tar også tid. Og det går ikke like fort som å leie plasser i Nederland. Jeg håper de fengselsansatte forstår at plassene i Nederland vil lette på trykket i Norge, sier Brein-Karlsen.

Han aviser bestemt å la flere innsatte sone på to-tredjedeler av soningstiden og slippe ut flere noen få dager før soningstid, for å å redusere soningskøen.

– Fremskutt løslatelse ble brukt av de rødgrønne for å kutte i soningskøen. Det vil si at man slapp ut fanger før det var faglig begrunnet å gjøre det. Det er vi ikke interessert i. Vi slipper ikke folk ut av fengsel før de skal være ute - på grunn av kapasitetsmangel, understreker Brein-Karlsen, som fastholder at de første norske fangene vil ankomme fengselet Norgerhaven i september dersom Stortinget gir regjeringen det flertallet som må til før sommerferien.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder