SLÅR ALARM: Avdelingsoverlege og barnepsykiater Trond Diseth ved Oslo Universitetssykehus. Her han avbildet på et av sykehusets barnerom i forbindelse med en reportasje i 2014.

SLÅR ALARM: Avdelingsoverlege og barnepsykiater Trond Diseth ved Oslo Universitetssykehus. Her han avbildet på et av sykehusets barnerom i forbindelse med en reportasje i 2014. Foto: Jørgen Braastad VG

Stadig flere unge legges inn med stress-sykdommer

Professor og avdelingsoverlege Trond H. Diseth er bekymret: På fem år har han sett en femdobling av antall innleggelser av unge med stressrelaterte sykdommer ved Rikshospitalet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Vi har et behov for å komme ut og fortelle hva vi ser på innsiden av sykehusene, sa Diseth i et oppsiktsvekkende foredrag på Lærernes Hus forrige uke.

– Det er viktig å fortelle – fordi vi ser barn og unge som får affisert sin hjerneutvikling, sin følelsesmessige, atferdsmessige, sosiale og kognitive utvikling. For mange fører det til vedvarende skoleproblemer, lærevansker, dropout og familiære problemer.

Diseth beskrev en alarmerende utvikling av barn og unge som legges inn med stressrelaterte sykdommer og lidelser.

– Vi har registrert en økning på 400 prosent de siste fem årene. Jeg har behov for å meddele dette til dere som delvis er leverandører av disse barna, sa Diseth.

Les også: Barneprofessorer bekymret for skolestress

Økende pasientgruppe

Flere andre barneavdelinger kan bekrefte en økning.

– Vi ser også en økende trend med antall innleggelser av unge med stressrelaterte sykdommer. Dette representerer en stor inngripen i ungdommenes liv, sier psykiater Betty van Roy ved barne – og ungdomsavdelingen på Ahus.

Les også: Dette gjør stress med kroppen

Hverken Trondheim eller Bergen fører statistikk over stressrelatert sykdom blant barn og unge. Men fagfolkene kjenner seg igjen i tendensene.

– Det som bekymrer meg mest, er at det ser ut til at det er flere i gruppen alvorlige stressrelaterte psykosomatiske tilstander. Vi ser dessverre mange barn og ungdommer som faller helt ut av skole og det sosiale livet på grunn av det vi tenker er stressrelaterte kroppslige symptomer og sykdommer, sier overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Anne Karen Bakken.

Dagny (17): Vi stiller så høye krav til oss selv

Lang ventetid

Til VG sier Diseth at Rikshospitalet til og med 2009 hadde et stabilt antall henvisninger på mellom ti og tolv barn og unge i året. I de påfølgende årene kom det stadig flere henvisninger.

– I 2014 endte vi 50 på innlagte barn, som er det meste vi kan ha i året. Disse barna er henvist fra hele landet, sier Diseth.

Også i 2015 hadde sykehuset 50 innleggelser. Samtidig fikk de rundt 100 henvisninger. Dermed må mange stå på venteliste, noe som har ført til at ventetiden for utredning i dag er mellom fire og fem måneder, opplyser Diseth.

Les VG Helgs reportasje fra 2014: Generasjon prestasjon (krever innlogging)

Kronisk tretthet og svekket syn

Han beskriver en rekke sykdom og lidelser som kan oppstå som følge av psykisk belastning:

VANLIG SYN: Paracet og sigaretter i variert utvalg på en vanlig dagligvarebutikk i Oslo. Foto: VG

Det kan for eksempel være lidelser i form av kronisk tretthet, magesmerter, hodepine, smerter i huden, rygg- og nakkesmerter, diaré, forstoppelse, luftveisproblemer, kramper, lammelser, svekket syn/blindhet og svekket hørsel/døvhet.

I en kronikk i VG i forrige uke skrev Diseth og to andre professorer at landets barneavdelinger setter flere av tilfellene i sammenheng med usunne prestasjonskrav.

Diseth, som regnes som en av landets fremste kapasiteter innen stressrelaterte tilstander hos barn og ungdom, viser også til en stor bruk av Paracet, Ibux og andre ikke-reseptbelagte legemidler blant de unge.

De siste Ungdata-tallene viser at 27 prosent av unge jenter oppgir at de bruker slike legemidler ukentlig – ikke nødvendigvis for smertelindring, men for å slappe av.

Les innlegget: Barnelegenes varsko om skolestress

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder