TAR INITIATIV: Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg sier de vil ta initiativ mandag for å undersøke om sprengningene av skjær i Indre Oslofjord må stanses.
TAR INITIATIV: Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg sier de vil ta initiativ mandag for å undersøke om sprengningene av skjær i Indre Oslofjord må stanses. Foto: Alf Bjarne Johnsen , VG

Ny vending rundt omstridt sprengning: Miljøbyråden åpner for dynamittstopp i Oslofjorden

INNENRIKS

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (De Grønne) sier at Fylkesmannen bør stanse sprengningene av skjær i Oslofjorden, hvis det skader fisk og natur.

Publisert: Oppdatert: 15.02.16 14:46

24 skjær i sjøen skal fjernes slik at flere cruisebåter skal få komme til Oslo.

VG skrev fredag om motstanden mot sprengningsarbeidet som er i gang. Are Dammann og Elin Leer-Salvesen har påvist at konsekvensutredningen, som viser at disse grunnene er fulle av miljøgifter, ikke nådde frem til beslutningstakerne i kommunene, før de behandlet saken.

NRK fulgte lørdag opp VGs sak og miljøsjef Are Hedén bekreftet overfor NRK at rapporten var ukjent for dem før sprengningstillatelsen ble gitt.

– Informasjonen i den nye rapporten har vi ikke hatt. Vi føler oss ikke trygge på det arbeidet som nå skal i gang, sa Hedén.

– Jeg blir svært bekymret når jeg ser at miljøsjefen hos Fylkesmannen sår tvil om grunnlaget for det sprengningsarbeidet som nå er i gang. Det er en usikkerhet vi ikke kan leve med. Vi vil mandag ta kontakt med Fylkesmannen for å få deres vurdering av situasjonen, sier Berg som karakteriserer det hele som «urovekkende», og vil spørre Fylkesmannen om det er foretatt en grundig vurdering av forholdene.

– Betyr det at dere vil be om at arbeidet stanses hvis det er usikkerhet om det vil kunne skade fisk og natur?

– Ja, det vil vi gjøre. Fjorden er så viktig for innbyggere i Oslo, Nesodden og de andre kommunene i Indre Oslofjord, at vi ikke vil bidra til at den skades. Men det er altså litt for tidlig å si. Først må vi foreta en faglig gjennomgang av hva innvendingene er, sier miljøbyråden i Oslo.

– Urovekkende

Hun fremholder at Oslo bystyre la til grunn at sprengningsarbeidet skulle skje på en måte som ikke skadet naturen eller livet i sjøen.

– Et enstemmig bystyre sa ja til disse endringene i skipsfarleden, i forbindelse med behandlingen av kommuneplanen i høst, sier Berg og forklarer hvorfor:

– Årsaken er at det vil øke sikkerheten i fjorden, ved at det reduserer risikoen for at de går på skjær. Men vi forutsatte selvfølgelig at de miljømessige konsekvensene var utredet og at avbøtende tiltak ble satt i verk for å unngå skade på sjøen eller fisken. Vi forventer at dette blir fulgt opp.

Les også: Cruisesaken i Bergen

– Fjorden skal være ren

Berg sier de er veldig bevisst på at fjorden ikke skal skades.

– Fjorden er kjempeviktig for Oslos innbyggere og for de andre fjordkommunenes innbyggere: Den skal være ren og det skal være en glede å bruke den. Den har et rikt biologisk mangfold og vi vil ikke ta noen sjanser som gjør at det kan blir truet.

– Dammann sier det ennå ikke er avklart hvor det giftige avfallet skal deponeres og at det blir dumpet uregelmessig sammen med steinene som fraktes til Spro, hvor det skal bidra til bygging av en molo?

– Det er ukjent for meg, men det må vi undersøke.

Hun sier hun ikke er så bekymret for kritikken som går på at flere cruise- og skipsanløp vil gi enda større CO2-utslipp: Skip ved havn i Oslo er en av de største forurensningskildene i hovedstaden.

– Vi jobber for fullt med å få på plass flere landstrømanlegg for å kutte utslippene fra skip som ligger til kai. Hvordan den regningen skal fordeles, får vi se på. Det er naturlig at skipseierne bidrar, da de vil slippe å holde i gang aggregatene ombord på båtene, sier hun.

Laksenytt: Slik påvirker oljeprisen lakseprisen

Bølger også på Nesodden

Kystverket har sprengt mange av grunnene allerede, men de mest forurensede grunnene mellom Nesodden og Oslo, inn mot Oslo Havn, er ennå ikke sprengt.

Saken har også skapt politiske bølger på Nesodden.

SV har bedt om at formannskapet tar stilling til saken på sitt møte førstkommende onsdag. – Jeg tar opp saken i morgen, etter at det har kommet nye opplysninger i mediene denne helgen, sier ordfører Nina Sandberg (Ap).

Hedén sier til NRK Østlandsendingen (ekstern lenke) søndag at håper på avklaring mandag.

– Mandag regner vi med at vi får en miljørisikovurdering av de sprengningsarbeidene som pågår, og da vil vi ta stilling til om vi må stoppe, sier Are Hedén.

Her kan du lese mer om