MAKTTOPPER: Politidirektør Odd Reidar Humlegård (t.h.) mener politiet i Bergen har gitt gode forsikringer om at de skal normalisere situasjonen. Her fra Norsk Narkotikapolitiforenings utdannignskonferanse i Bergen i oktober, med riksadvokat Tor-Aksel Busch (t.v.) og tolldirektør Eivind Kloster-Jensen. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Politidirektør Humlegård innrømmer å ha brukt for lang tid på narkovarselet

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier han tar varselet om situasjonen i bergenspolitiet på alvor.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Gjennom et 52 siders rapport tar en høyt betrodd tjenestemann i bergenspolitiet et knallhardt oppgjør med det han oppfatter som en ukultur i Vest politidistrikt:

Politiet har fått en stående føring om å unnlate å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet.

Varselet ble levert politimesteren i april i år.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier han ikke kan tidfeste hvor lenge han har kjent til varslingssaken.

– Men jeg har kjent til varselet en stund. Det har jo lenge vært håndtert i Vest politidistrikt, før det kom til oss i august. Så har jeg blitt orientert om det, og jeg er opptatt av at det håndteres på en skikkelig måte. Både hvordan varselet er blitt håndtert og hvordan de har tatt tak i situasjonen der borte, sier Humlegård.

Erna Solberg: – POD har brukt for lang tid

Nå innrømmer POD-direktøren at tempoet ikke har vært optimalt.

– Det har tatt litt for lang tid før man kom i gang med å håndtere varselet på en god nok måte. Og når vi har fått det inn her så har vi forsøkt også å gå i dialog med politidistriktet for å konkretisere hva som faktisk skal gjøres, slik at det blir etterprøvbart hva som faktisk iverksettes for å unngå den situasjonen som har oppstått. Jeg forstår at mange reagerer på enkelte av de eksemplene som VG har bragt frem, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Det endte etter noen måneder med at vi selv ble sittende med ansvaret for varselet. Vi har engasjert oss mye i det, og vi har skrevet et brev til politimesteren og oversendt til ham for et par uker siden, med åtte oppfølgingspunkter. Jeg reiste til Vest for fire uker siden for å bli orientert om straffesaksporteføljen på bakgrunn av varselet og også for å høre hvordan varselet er håndtert av dem.

Ikke fornøyd

På spørsmål om politidirektøren er fornøyd med Vest politidistrikts innsats for å bekjempe grov narkotikakriminalitet, er Humlegård tydelig.

– Nei, jeg er jo ikke fornøyd med det. De ligger langt etter de måltallene som de har, og ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet. Det var derfor jeg var der borte for å se på arbeidet de gjør. Vi tar varselet på alvor, og det kan ikke fortsette slik. Det opplever jeg at politimesteren er enig i.

Humlegård sier han forstår at folk reagerer på varslingssaken VG har omtalt siden lørdag. Mandag besluttet også Spesialenheten for politisaker å etterforske forholdene i Vest politidistrikt.

– Det å la store narkoparti fare – man forstår at man reagerer, både politifolk og publikum og andre, det har jeg forståelse for, og vi tar det på alvor, sier Humlegård.

VG-spesial: Narkovarselet

Kapasitetsmangel også ellers

Samtidig erkjenner Humlegård at politiet også flere andre steder ikke har kapasitet til å følge opp store narkotikasaker.

– Det er ikke tvil om at det andre steder også er slik at man ikke har kapasitet til å følge opp saker man får tips om. Det kan være i varierende grad. Det kan være man blir kjent med saker på gang i et område, med forgreninger til andre land, men ikke har kapasitet til å holde på med. Dette kjenner jeg jo også til fra min tid som sjef på Kripos, sier politidirektøren, som legger til at prioriteringer er nødt til å tas.

Politidirektøren viser til utviklingen på landsbasis.

– Det er en årlig nedgang på andre- og tredjeleddssaker (grov narkotikaovertredelse, journ. anm.) på cirka to prosent over en femårsperiode. Tallene viser at det går litt opp og ned, med 783 saker i 2012 og 706 saker i 2016.

– Det er ikke ønskelig, men det er heller ikke en dramatisk nedgang i grove narkotikasaker på landsbasis.

Spesialenheten: Har besluttet å etterforske Vest politidistrikt

– Er en grense

Visepolitimester Olav Valland forklarte den stående føringen om å begrense inntaket av nye narkotikasaker med sprengt kapasitet blant etterforskere og etter hvert også forflytning av ressurser over til sedelighetssaker.

Han ønsket ikke å kommentere de konkrete eksemplene i varselet, hvor det omtales at narkotikaspanere ble bedt om å snu da de var på vei til det de med høy sikkerhet mente var et amfetaminlager. Humlegård ser at det må gå en grense.

– Man må prioritere, det er ikke slik at politiet i Norge eller andre land får fulgt opp alt. Men så er det en grense for hvor nært man kan komme saker og beslag. Det er dette mye av denne saken handler om, og som gjør at denne varsleren har sagt fra.

Visepolitimester Olav Valland svarer: – Fullstendig overarbeidet

Glad varsleren sa fra

Han ønsker imidlertid ikke å gå inn på lovligheten i praksisen som beskrives i varselet, da Spesialenheten har besluttet etterforskning.

– Vi har også hatt gode grunner til at de måtte prioritere ned området. Men det kan hende det har gått for langt og vart for lenge. Det er det varselet handler om: Vi ser også at politidistriktets egen kriminalitetsanalyse adresserte de samme bekymringene. Dette er helt klart noe politidistriktet må ta på alvor og som jeg forventer at det gjør.

Humlegård ønsker imidlertid å legge til at han er glad varsleren har gjort som han gjorde.

– Jeg er glad for at varsleren har meldt fra om dette. Vi vil at medarbeidere skal si fra om kritikkverdige forhold. POD er i ferd med å ferdigstille nye varslingsrutiner for etaten. De skal sikre at kritikk og uenighet håndteres på en saklig og ryddig måte. Målet er bedre tjenester til befolkningen. Da må vi ha gode systemer slik at vi kan lære av feilene vi gjør, sier politidirektøren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder