Måtte svare om ulovlig beltebruk: – Den mest alvorlige helsesaken i denne stortingsperiodenKjersti Toppe mener VGs funn er den mest alvorlige saken som har vært oppe på helse og omsorgsfeltet i denne stortingsperioden. I sin redegjørelse for Stortinget sa helseministeren at han er enig.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

VG avslørte i november hvordan tvangsloggene ved psykiatriske sykehus viser flere hundre ulovlige vedtak – og at kontrollkommisjonene som skal sikre pasientenesrettssikkerhet ikke har grepet inn mot ulovlig beltetvang.

De siste dagene har helseministeren avkrevd svar fra både regionsdirektører og helsedirektoratet for hvordan de vil ordne opp.

Onsdag var det Bent Høie selv som måtte svare Stortinget på hva han vil gjøre for å svare for VGs avsløringer.

– Jeg mener at dette er den mest alvorlige saken som har vært oppe i denne stortingsperioden på helse og omsorgsfeltet, sier Kjersti Toppe (Sp).

Helseministeren ga henne full støtte i beskrivelsen:

– Rett og slett fordi dette handler om de grunnleggende menneskerettighetene. Vi har gitt politi og helsetjenesten helt unike muligheter til å gripe inn mot den enkelte, rundt det har vi bygd noe som vi har trodd har vært et godt system for å ivareta rettssikkerheten for den enkelte. Den troen slår nå sprekker, sier Høie

Se videooverføring fra stortingssalen øverst i saken.

Krever gransking

Senterpartiet og SV krever begge en gransking av psykiatrifeltet etter VGs avsløringer. Det gjør også en rekke av Norges fremste advokater.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sier det er avgjørende med en gransking og at det ikke holder å si at ting skal gjøres bedre i fremtiden.

– De som har vært ofre må bli fullt ut hørt. Vi må lære av våre feil for å forhindre at det skal skje igjen i fremtiden, sier Fylkesnes.

Helseministeren sier at kontrollkommisjonen skal følges tettere opp fremover, og at de setter inn konkrete strakstiltak for å endre tvangskontrollen.

– Både politikere og jurister har tatt til orde for en gransking av psykiatrifeltet. Men ingen har stilt spørsmål ved de funnene VG har gjort og som sivilombudsmannens funn støtter. Det er ikke slik at det er behov for en gransking for å slå fast at dette ikke stemmer, sier Høie.

Krever løpende oppdatering

Helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen (Ap) sa han var fornøyd med redegjørelsen fra Høie, men mente helseministeren bør gå enda lenger for å følge opp kontrollkommisjonene.

– Funnene som er gjort er såpass alvorlige at helseministeren bør oppdatere mandatet til Østenstad-utvalget og gi dem i oppdrag å se på kontrollkommisjonene først og komme med en delrapport som Stortinget raskt kan ta stilling til, sier han.

Micaelsen sa også at det er oppsiktsvekkende at det er VG som må levere faktagrunnlaget på tvangsbruk til helsemyndighetene.

MÅ SVARE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) redegjør om tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern på Stortinget onsdag. Foto: Audun Braastad NTB scanpix

Samtidig som spørretimen startet i Stortinget, var det styremøte i Helse Møre og Romsdal.

Der var administrerende direktør Espen Remme bedt om å redegjøre for VGs avsløring om underrapportering av tvangsbruk - samt at pasienter i Møre og Romsdal blir utsatt for mer omfattende og langvaring beltebruk enn ved samtlige andre sykehus i VGs materiale.

– Dette er en omdømmesak som er trøblete, men for pasientene i Møre og Romsdal så er dette veldig alvorlig, sier styreleder Stein Kinserdal.

Sykehus i Møre og Romsdal: Luftet pasient i belter ved barnas fotballbane

Oppvaskmøte på sykehus

Det er assisterande direktør Helge Ristesund som redegjør for styret og han sier at helseforetaket har tatt disse funnene på alvor i lang tid.

– Det er allerede iverksatt tiltak både tidligere – og nå de siste dagene, sier han og legger til at alle ansatte og ledere i klinikken er berørt av den siste ukens medieoppslag, sier Ristesund.

– Vi skal ikke lene oss på at kontrollkommisjonene oppdager avvikende bruk av tvang eller registreringspraksis, det skal vi ha kontroll på internt, sier han.

Ristesund sier at det vil komme en ny redegjørelse om VGs avsløringer i slutten av januar, og at styret vil bli holdt løpende orientert om det arbeidet som nå iverksettes.

Strakstiltak i Møre og Romsdal

I en skriftlig redegjørelse fra Remme og Ketil Gaupset, som er sjef for Klinikk for psykisk helse og rus, som ble fremlagt skriftlig før styremøtet, kommer det frem at:

• Klinikken vil gjennomføre en risikoanalyse ved de to akuttpostene som bruker mest tvang.

• Klinikken vil gjennomføre internrevisjon ved de seksjonene som bruker tvang. Dette vil gjøres med stikkprøver i elektronisk pasientjournal og tvangsprotokoller fra 2014 og 2015.

• Alle tvangsvedtak skal telles manuelt hver måned. Det blir også utarbeidet en ny rutine som sier at en ved utsending av epikrise skal sjekke at all tvang er registrert riktig.

• Når risikoanalysen og internrevisjonen foreligger vil helseforetaket gjøre en samlet vurdering av hvilke videre tiltak som bør settes i verk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder