FØRER TILSYN: Utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Fylkesmannen i Oslo og Akerhus har tilsynsansvar for skolene i Oslo. Foto: Line Møller , VG

Fylkesmannen bekymret for prøvebruk i Oslo-skolen

Vurderer tilsyn etter feil bruk av kartleggingsprøver

Fylkesmannen kan åpne tilsyn mot Oslo kommune etter de siste ukenes avdekking av flere skolers feilaktig bruk av kartleggingsprøver.

Publisert:

Det bekrefter utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Grethe Hovde Parr overfor VG.

– Fylkesmannen ser med bekymring på at det fremkommer informasjon om at ikke alle skoler i Oslo har håndtert bruken av kartleggingsprøver i tråd med intensjonen, sier Parr til VG.

Les også: Skoler i Oslo får kritikk for å arrangere førprøver

Hun sier at det kan bli et fremtidig tilsyn av bruken av kartleggingsprøver i osloskolen.

– Fylkesmannen vil informere og veilede om riktig bruk av prøvene, og vil også ta dette med i risikovurderingen ved utvelgelse av tema for fremtidig tilsyn, ifølge Parr.

– Skal ikke øves på

Også Utdanningsdirektoratet, som har ansvaret for å tilby kartleggingsprøvene til skolene, har merket seg bruken av disse prøvene i noen Oslo-skoler.

I lærerveiledningene til prøvene presiserer direktoratet at kartleggingsprøvene kun skal brukes til å identifisere elever som trenger ekstra oppfølging i fagene.

PRØVEPLAN: Førtesting før kartleggingsprøve i andre klasse er planlagt i februar 2016 på en Oslo-skole. Foto: Frank Ertesvåg ,

Kirsti Aandstad Hettasch, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, understreker også at prøvene ikke skal øves på – slik VG flere ganger har vist at har foregått i osloskolen.

– Kartleggingsprøvene hjelper skolene med å finne ut hvilke elever som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene, slik at de kan sette inn innsatsen tidlig i utdanningsløpet. Det skal ikke øves til prøvene. Hvis man øver til kartleggingsprøver, så ødelegger man muligheten til å finne elever som trenger hjelp, skriver Hettasch i en e-post til VG.

Lest denne? Osloskolen detaljstyres med 273 målindikatorer

Utfører en rekke tilsyn

Fylkesmannens utdanningsavdelinger over hele landet gjennomfører et stort antall tilsyn i løpet av året. I en del av disse tilsynene er temaene bestemt av Utdanningsdirektoratet, dette kalles felles nasjonalt tilsyn.

Tema for disse tilsynene er i perioden 2014–2017 elevenes utbytte av opplæringen, forvaltningstilsyn og tilsyn med skolebasert vurdering.

– Fylkesmannen har ikke bestemt tema for de egeninitierte og hendelsesbaserte tilsynene for 2016, men har de siste årene valgt å gjennomføre tilsyn med elevenes psykososiale miljø. All informasjon vi får brukes til å vurdere hvilke tema det er viktigst for oss å føre tilsyn med, og hvor vi skal føre tilsyn, sier utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus til VG.

– Skolenes mål: Ikke elever i bekymringsgruppen

Kartleggingsprøvene er egentlig laget for at de rundt 20 prosentene av elevene med svakest ferdigheter i lesing blir identifisert.

Meningen er at de skal brukes på skolene, og identifisere de elevene som trenger ekstra hjelp, ifølge Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, som er faglig ansvarlig for prøvene.

VIL HA SEMINAR: Leder Harald A. Nissen (MDG) i Utdanningskomiteen i Oslo kommune. Foto: Miljøpartiet De Grønne ,

Leder Harald Nissen (MDG) i Utdanningskomiteen i Oslo kommune, vil ta initiativ til et eget seminar i komiteen, for å få mer kunnskap om hvordan kartleggingsprøvene er brukt.

Han er likevel glad for at utdanningsdirektør Astrid Søgnen tidligere i høst fjernet prøvene som en del av skolenes 273 målindikatorer.

– I det spørsmålet er jeg helt på linje med utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl. Jeg deler hennes synspunkter om at kartleggingsprøver ikke skal øves på eller inngå i et målstyriingssystem, sier Nissen til VG.

Utdanningsetaten: Ingen kommentar

SV-veteran og bystyrepolitiker i Oslo, Ivar Johansen, foreslår nå en egen høring om osloskolens prøvepraksis og målstyrings-system.

– Systemet har i seg en mulighet for manipulering, og har etter alt å dømme blitt manipulert. Dette fører til at prøvene virker mot sin hensikt: Skolene har som mål ikke å ha elever i bekymringsgruppen, samtidig som det er nettopp de elevene prøvene er utformet for å identifisere, skriver Johansen i sin egen politikerblogg.

Utdanningsetaten i Oslo skriver i en sms til VG at de vil forholde seg til de vedtak bystyre eller fagkomité fatter om eventuell høring eller seminar.

Et mulig tilsyn har etaten ikke hørt noe om, og dermed ønsker Utdanningsetaten ikke å kommentere det, ifølge kommunikasjonsrådgiver Hild Lamvik i Oslo kommune.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder