ØVER: IP3-mannskapene er spesialtrent for å takle skarpe oppdrag. Bildet er fra en øvelse. Foto: ESPEN BRAATA VG

Ba om lenger frist for å få på plass spesialpoliti - fikk nei

Allerede for ett år siden ba flere politidistrikt om mer tid
til å få på plass flere spesialtrente politifolk. De fikk blankt nei.

Mona Byrkjedal
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det går frem av et brev som VG har fått innsyn i. I brevet, som først ble unntatt offentlighet, varslet Politidirektoratet (POD) at de hadde behov for mer tid til å få på plass antall spesialtrent politi.

Brevet ble sendt fra POD til Justisdepartementet 16. juni i fjor.

VG fortalte torsdag at Norge fem år etter terroren 22. juli fremdeles mangler spesialtrent politi. Slike lokale spesialtrente «innsatsstyrker» er i førstelinjen om noe går galt, og har ansvaret for tøffe og krevende situasjoner før den styrkede Beredskapstroppen i Oslo kommer seg ut i distriktene.

Ønsket utsettelse

Justisminister Anders Anundsen har bedt Politi-Norge om å få på plass 1200 slike tjenestemenn, som kalles «innsatspersonell kategori 3» eller bare «IP3». Målet var at disse spesialstyrkene i politidistriktene skulle være ferdig kurset, trent og i tjeneste innen utgangen av både 2014 og 2015.

Men POD hadde altså ikke tro på at de ville nå fristen:

«Tilbakemeldinger fra politidistriktene som har utfordringer med å nå antall IP3 som er fastsatt, skyldes et dårligere rekrutteringsgrunnlag enn forutsatt da det ble besluttet å øke antall IP3 til 1200», skriver avdelingsdirektør Kaare Songstad i brevet til departementet.

Politidirektoratet viste til at 2016 ville bli et «krevende år», på grunn av ny politidistriktsstruktur.

På grunn av dette ønsket Politidirektoratet å få mer tid til å innfri departementets krav, og ba om å forlenge fristen om å nå 1200 IP3 til 1. januar 2018. I brevet skriver POD at det kan være «en grad av usikkerhet» også knyttet til en eventuelt forlenget frist.

– Vi ba om utsettelse fordi politidistrikt meldte tilbake at det var utfordringer med å nå antall IP3 som er fastsatt. Parallelt med økningen på IP3, økes også antall tjenestemenn på Beredskapstroppen og til livvakttjenestene. Det vil si at det rekrutteres til flere av politiets spisseste enheter samtidig, utdyper seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratets avdeling for politiberedskap og krisehåndtering overfor VG.

I svarbrevet, sendt fra Justis- og beredskapsdepartementet 7. november i fjor, ble forespørselen avvist.

«Beslutningen om at det skal være 1200 IP3 mannskaper i løpet av 2016 står ved lag,» heter det i brevet.

– Det var gitt særskilt tilleggsbevilgning til blant annet dette, for å styrke grunnberedskapen i politiet. Det fremgikk der at måltallet skulle nås i 2014, utdyper statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) i Justisdepartementet til VG.

Endret mål

SIER NEI: Justisminister Anders Anundsen. Foto: Frode Hansen VG

Til tross for at fristen om å få på plass 1200 IP3-godkjente polititjenestemenn ble forlenget til utgangen av 2016, uttalte nylig justisministeren til Politiforum at han nå ønsker å redusere målet til 1000 godkjente innen 2016.

– Målet er fortsatt 1200 og vi ønsker å nå det så raskt som mulig, men det er 1000 IP3-godkjente politifolk som er målet i løpet av 2016. Siden vi har bygget opp blant annet beredskapstroppen og livvakttjenesten har vi hatt rekrutteringsproblemer, siden dette er en parallell rekruttering av de samme mannskapene. Men jeg er utålmodig, sier Anundsen til Politiforum.

– Hvorfor reduseres nå målet til 1000 innen 2016?

– Det lå ikke en grundig nok utredning bak måltallet på 1200 mannskaper, og det er viktig å ha et realistisk målbilde. Måltallet er fortsatt på 1200, men realistisk er det ikke mulig å nå mer enn 1000 innen utgangen av 2016, sier Hagesæter til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder